July 22, 2012

Hulyo 23, 2012 : Walang Pasok

Para sa kabatiran ng lahat ng mga nagsisipag-aral dito sa Lunsod ng San Pablo, bukas, Lunes, Hulyo 23, 2012 ay walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pag-alinsunod sa pahayag ni Alkalde Vicente B. Amante sa pamamagitan ni Kalihim Paul Cuadra. Para sa karagdagang impormasyon ay maaaring tumawag sa Barangay Communication Central sa telepono bilang 562-3086. (RET)

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online