May 7, 2008

Dr. Jaime Aristotle B. Alip, Namumukod na San Pableño


Kaugnay ng pagdiriwang ng ika-68 anibersaryo ng pagkakatatag ng Lunsod ng San Pablo, si Dr. Jaime Aristotle Barte Alip ay napiling isa sa Mga Namumukod Tanging San Pableño o The Outstanding San Pableños, na pinarangalan ng pangasiwaang lunsod sa isang pagtitipon dito sa Coco Palace Hotel and Restaurant noong Martes ng gabi, kasama ng iba pang maipagmamalaking anak ng pamayanang kilala bilang Lunsod ng Pitong Lawa.

Si Dr. Jaime Aristotle Barte Alip ang naglunsad noong 1986 ng isang microfinance project dito sa Lalawigan ng Laguna na tinatawag na Center for Agricultural and Rural Development (CARD) upang makapagkaloob ng walang panagot na pautang na umaabot sa P2,000 upang makatulong sa mga mahihirap na mamamayan na matulungan ang kanilang sarili. Ngayon, ang CARD Mutually Reinforcing Institutions (Group of Companies ) ay may 500,000+ na kliyente o natutulungan na ang nakararami ay kababaihan na matatagpuan sa lahat ng sulok ng bansa, at sila ay umaasa na bago sumapit ang Taong 2009 ay makakatulong na sila sa 1-milyong sambahayan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan na halos ay walang patong na tubo.

Ang kanilang mga kliyente ay sinasanay sa wastong pagbibili ng ano mang artikulo ng kalakalang kanilang malilikha, pangangasiwa ng kanilang munting negosyo, pagpapaunlad ng produktong sandigan ng kanilang gawain o hanapbuhay, at iba pang kamalayan tungo sa ikapagtatagumpay ng kanilang pamumuhunan.

Si Dr. Alip ay tumanggap na ng mga pagkilala at pagpapahalaga mula sa mga lider ng mga papaunlad na bansa dito sa Asia na nakikinabang sa kanyang microfinancing project, at ang kaunaunahang pagkilala sa kanya ay kaloob ni Pangulong Corazon C. Aquino. Siya ay isang malapit na kasangguni ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa suliraning pangkabuhayan, kahit noong mga panahong si PGMA ay Kalihim ng Kagawaran ng Kagalingang Panglipunan at Pagpapaunlad. (RET)

HALAGA NG CERTIFICATE OF NON-MARRIAGE, P270

Nagkabisa noong Mayo 1, 2008, ang bayarin sa paghiling ng birth certificate, marriage certificate, at death certificate na nakalimbag sa tinatawag na National Statistics Office (NSO) Security Paper ay P215, kung saan ang P15 ay para sa documentary stamp. Ito tumatagal ng isang linggo bago makuha dahilan sa ang aktwal na naghahanda nito ay ang NSO Central Office sa Maynila.

Ang dating P255 para sa paghiling ng Certificate of Non-Marriage (CENOMAR) na karaniwang pangangailangan ng mga humihiling ng lisensya sa pagpapakasal o marriage license ay itinaas na rin sa halagang P270 bawa’t sipi, sang-ayon kay Local Civil Registrar Benedicto D. Danila.

Samantala, nabatid mula na ang kabuuang halaga na dapat bayaran sa pagtubos o pagkuha ng lisensya sa pagpapakasal ay P210, para sa sumusunod: Marriage Application Form, P10; Application Fee, P50; Seminar on Family Planning, P50; at Marriage License, P100. Lakip na ipinaaalaala na ang lisensya ay makukuha lamang pagkalipas ng sampong (10) araw mula sa araw na ito ay ilahad o i-file sa Local Civil Registry Office, na nasa Window 1 sa One Stop Processing Center.

Ipinapayo ni Danila sa mga nagsisipagbalak magpakasal na kumuha muna ng marriage license bago itakda ang araw ng kasal, sapagka’t ito rin naman ang dapat ipakita sa pakikipag-ugnayan sa magkakasal, maging ito ay pinunong bayan o lider relihiyoso. (RET)

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online