November 24, 2010

BATAS NG LLDA, SINUSUSUGAN NI ARAGO

  Maaaring naaalaala pa ng marami, pagka-upo ni Congresswoman Ma. Evita R. Arago noong Hulyo ng 2007, ang isa sa unang panukalang batas na kanyang inilahad sa Kongreso ay ang House Bill No. 2662 na sususog sa Batas Republika Bilang 4850 na lumilikha sa Laguna Lake Development Authority (LLDA), na sinusugan ng Presidential Decree No. 813 noong Oktubre 17, 1975, at Executive Order No. 927 noong Disyembre 16, 1983, na naglalayon na ang pangangasiwa at pagpapaunlad sa pitong (7) lawa ay mabalik sa Pangasiwaang Lunsod ng San Pablo.

     Magugunita na dahil sa pagkapagpatibay sa Executive Order No. 927 na nagpapalawak sa sakop ng Laguna de Bay Region, ang mga lawa at ilog sa sakop ng Lunsod ng San Pablo ay nasakop o sa operasyon ng batas ay naging pag-aari ng Laguna Lake Development Authority, at ganap na nawalan ng poder ang pangasiwaang lokal upang mapaunlad at tuwirang mapakinabangan ang mga biyayang ito ng kalikasan sa mga mamamayan ng lunsod.

     Bilang dating first councilor ng lunsod, malawak ang kamalayan ni Congresswoman Ivy Arago sa mga suliraning may kaugnayan sa pitong lawa sa lunsod, kaya naman nang maupo siya sa Malaking Kapulungan, ang pagbalangkas ng isang batas na magbabalik sa pitong lawa sa Lunsod ng San Pablo ang kanya kaagad inihain noong Oktubre 1, 2007, gayon pa man, dapat unawain na hindi agarang ito ay mapagtitibay, sapagka’t ang isang panukalang batas ay sumasailalim ng mahabang proseso, tulad ng pagsasagawa ng mga public hearing, at sa usapin ng mga suliraning may kaugnayan sa Laguna de Bay at pitong lawa sa lunsod ng San Pablo, ang panukala ay dapat pag-aralan ng Committee on Local Government, ng Committee on Natural Resources, ng Committee on Tourism, ng Committee on Public Works and Infrastructures, at maging ng Committee on Health sa dahilan ang mga crater lakes na tinutukoy ay potensyal na mapagkukunan ng inuming tubig.

     Kinakailangang masunod na lahat ang mga itinakdang proseso bago ganap na mabalangkas ang panukalang batas, at mapagtalakayan sa bulwagan ng kapululungan, na sa sandaling mapagtibay sa House of Representatives ay kailangan pa itong ituloy sa Senado para sa pagpapatibay ng katulad at kaugnay na panukalang batas.  At matapos na mapagsama at mapag-isa ang dalawang version, ay saka pa lamang itutuloy sa Malacañang para sa pagpapatibay ng Pangulo ng Bansa. (Ruben E.  Taningco)

PHILHEALTH DAPAT TULUNGAN PARA MAKATULONG

 CALAM BA CITY -  Nagpapaalaala si Chief Social Insurance Officer Arturo Ardiente sa lahat ng kasapi ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na tiyaking maayos o updated ang kanilang Member Data Record at huwag lamang itong isaayos kung kailan ito kakailanganin na. Halimbawa ay kung kailan lalabas na ng paggamutan.

     Kailanganing tiyaking nakatala na ang lahat ng kinakailangang datus sa Member Data Record, tulad ng pangalan ng miyembro, at ng mga kuwalipikadong dependent, tulad ng mga bata pang anak, at mga magulang na mahigit ng 60 taon.

     Ayon kay Ardiente, upang ang miyembro ay makapagtamo ng maagap na paglilingkod ng PhilHealth Service Center, halimbawa  ang maagang pagbabayad sa kabayaran sa pagpapagamot sa isang ospital, dapat na tinitiyak ng miyembro na kompleto ang datus na nakatala sa kanilang Member Data Record.  Iminumungkahi rin na ang original copy ng kanilang dokumento ay mayroong photo copy o zeroxed copy, upang ang kopya ang siya na lamang iiwan sa ospital, at ang orihinal ay palagian na nilang iingatan, para ito na lamang ang ipakopya kung muling may papasok sa pagamutan.

     Ipinagugunita ni Ardiente na ang PhilHealth ay may pananagutan sa kanilang mga miyembro, pero, ang mga miyembro ay mayroon ding pananagutang makipagtulungan upang sila ay maayos na mapaglingkuran at matulungan. (Ruben E.  Taningco)

Bakanteng Posisyon Sa Sangguniang Kabataan, Kailangan ay Special Election

 Kaugnay ng suliranin ng maraming barangay sa bansa na walang nagsipagkandidato sa para maging kagawad ng sangguniang kabataan, napag-alaman mula kay Dr. Florida M. Dijan, Assistant Regional Director ng DILG-Region IV-A na ito ay dapat punuan sa pamamagitan ng isang Special Election gaya ng itinatagubilin ng sa Section 435(a) ng Local Government Code of 1991 o Batas Republika Bilang 7160.

     Kung wala pa ring maghangad ng tungkulin o walang nag-file ng certificate of candidacy upang lumahok sa special election na itinatakda sa ispisipikong barangay, nabanggit ni Dr. Dijan na ang bakanteng posisyon sang-ayon sa batas ay dapat italaga ng Pangulo ng Bansa, at upang ito ay praktikal na maisagawa, minarapat noon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na pagtibayin ang Administrative Order No. 168 na ipinagkakatiwala ang pagtatalaga sa mga kagawad ng sangguniang kabataan sa Kalihim ng Interyor at Pamahalaang Lokal.

     Kaugnay ng kapangyarihang ito, ang kalihim noon ng Interior and Local Government, si  Secretary Ronaldo Puno,  ay pinalabas ang Memorandum Circular No. 2007-050 noong Abril 30, 2007 na magsisilbing gabay sa mga City or Municipal Local Government Operations Officer para mapangasiwaan ang tamang proseso ng pagpili ng mga itatalagang opisyal ng sangguniang kabataan.

     Ayon kay Nini Dijan, ang special eleksyon ay dapat isagawa pagkatapos na ang mga halal na opisyales ng sangguniang kabataan ay pormal na umupo sa katungkulan o pagkaraan ng Nobyembre 30, 2007, at hinihintay na lamang ang tagubilin ng Interior and Local Government Secretary  para sa mga ispisipikong petsa kung kailan isasagawa ang tanging halalan para mapunuan ang mga bakanteng posisyon sa sangguniang kabataan sa bawa’t kinauukulang barangay sa bansa.

     Napag-alaman pa rin na ang halalan para sa pamunuan ng Liga ng mga Barangay, at ng Pederasyon ng Sangguniang Kabataan, sa antas ng munisipyo, o lunsod, o lalawigan ay dapat isagawa sa nalolooban ng 30 araw matapos na sila ay pormal at opisyal ng magsimula na ng panunungkulan bilang mga pinunong barangay. Sa ilalim ng umiiral na kalalagayan, ang halalan ay magaganap sa nalolooban ng Buwan ng Disyembre ng 2010. (Ruben E. Taningco)

BEER PLAZA KAUGNAY NG COCOFEST 2011

 Gaya ng nakaugalian kung isinasagawa ang taunang Cocofest, sa darating na Enero 8 – 15, 2011 ay muling magkakaroon ng gabi-gabing beer plaza sa kahabaan ng Avenida Rizal na maituturing ng isang institusyon na nagtatampok sa mga produkto ng San Miguel Brewery, Inc., lalo na ang San Miguel Pale  Pilsen at San Mig Light sang-ayon kay  Mac C. Dormiendo, External Relations Associate – Luzon ng San Miguel Foods, Inc. 

     Magugunitang sina Robert Non at  Mac C. Dormiendo, na mga advocacy officers noon ng San Miguel Corporation,  ang mga naging kasangguni ni Mayor Vicente B. Amante ng balangkasin ang palatuntunang naging batayan sa pagkapaglunsad ng Coconut Festival noong Enero ng 1996 na ang pinakatampok ay ang Mardi Gras o Street Dancing Competition, at  ang sinabing beer plaza ay maitutulad sa “pundahan” na ginaganap sa San Pablo noong bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pangdaigdig sa harapan ng simbahan, na noon ay karaniwang tinatawag na Plaza Rizal, na ang ugat ay ang tradisyon ng Oktoberfest na taunang isinasagawa sa Alemanya, na unang itinanghal sa Munich noong Oktobre 12, 1810 upang magbigay saya sa paggunita ng anibersaryo ng kasal nina King Ludwig at Princess Therese na ang pinakatampok ay ang pagpapainum ng cerveza na ang pulutan ay longganisa.at litsong baka. 

     Sa isang pananaliksik, napag-alamang noong bago magkadigma, ang paboritong pulutang inihahain sa mga pundahan ay ginataang hipong Palakpakin na may pako, gulay na (uod ng) laywan na ang paasim ay tinuyong kalamyas, at lunganisang gawang bahay mula sa karne ng baboy na tinuyo sa sikat ng araw..


     Naniniwala si Dormiendo na ang tradisyon ng Oktoberfest, na karaniwan tinatawag sa lunsod na beer plaza, ay dapat pasiglahin dahilan sa ito ay lumilikha sa mga magkakapalagayang-loob na maging mga tunay na magkakaibigan, lalo at iisiping ang pag-inum ng San Miguel Pale Pilsen ay bahagi na ng kultura at pagpapahalaga ng mga Pilipino, at katunayan nito, sa palagay ng marami, simula pa noong 1890 ay kinikilala na itong isang “health tonic,” o nakakapagpasigla sa diwa at damdamin ng mga umiinum nito. (Ruben E. Taningco)

MGA PANANAGUTAN NG BARANGAY SECRETARY

     SAN PABLO CITY – Nagpapaalaala si (OIC) City Local Government Officer Marciana S. Brosas sa lahat ng mga kalihim ng barangay, nakatalaga na at itatalaga pa,  sa lunsod na ito na kanilang alalahanin ang itinatagubilin sa Seksyon 394 ng Local Government Code of 1991 o Batas Republika Bilang 7160 na sila ay may pananagutang maghanda ng maayos na talaan ng lahat ng kasapi ng barangay assembly, na ang nabanggit na talaan ay dapat may mga siping nakapaskel sa ilang hayag na lugar sa barangay; at kinakailangang maghanda at mag-ingat ng maayos na record ng lahat ng resident eng barangay na nalagay ang sumusunod na impormasyon: pangalan, tirahan, dako at petsa ng kapanganakan, kasarian, kalalagayan sa buhay, pagkamamamayan, gawain o hanapbuhay, at iba pang datus na makatutulong sa ganap na ikakikilala sa isang residente.

     Ang barangay secretary ay dapat ding may maayos na pakikipag-ugnayan sa Local Civil Registrar para sa pagpapatala ng mga ipinanganganak, namamatay, at nag-aasawa sa barangay.

     Lubhang mahalaga ang mga record na ito ayon kay Gng. Brosas dahil sa ito ang pinakapangunahing pangangailangan bilang reperensya o batayan ng ano mang gawain sa barangay, mula sa pagbalangkas at implementasyon ng mga palatuntunang pangkalusugan, paghahanda ng palatuntunan sa pagpapaunlad ng paaralan, sa paghahanda ng mga palatuntunan ng barangay disaster coordinating council, at maging sa mga palatuntunang may kaugnayan sa suliranin ng kapayapaan, kaayusan at kapanatagan.

     Ang mga records na ito rin ang pangunahing batayan sa pagpapatawag ng community assembly na dapat isagawa dalawang beses isang taon para pagpasiyahan ang mga palatuntunang pangkaunlarang inihanda ng barangay development council na pinagtibay ng sangguniang barangay, at gayon din para pagtibayin ang proposed annual barangay budget na inihahanda ng sangguniang barangay, paalaala pa ni City Director Marciana Sulte Brosas. (Ruben E. Taningco)

WORLD AIDS DAY ACTIVITIES, ANG LUNSOD NG SAN PABLO SA DEC. 2010

  San Pablo City- Taun-taon ay nakikiisa ang Lunsod ng San Pablo sa pagdiriwang ng World AIDS Day tuwing Disyembre kaalinsabay sa iba’t-ibang pagdiriwang ding ginaganap sa iba’t-ibang parte ng bansa at ng mundo.

     Ang pagsasagawa ng iba’t-ibang programs at activities ay sa pagtataguyod ng City Health Office sa pamumuno ni City Health Officer, Dr. Job Brion at sa pangunguna ni Dra. Mercedita Caponpon, Social Hygiene Clinic Supervisor ng CHO at sa pakikipagtulungan naman ni Mayor Vicente Amante.

     Ayon kay Dra. Caponpon ang mga gagawing programa ay ang Christmas decoration contest sa mga bars o Paskuhan sa Bars at paglalagay na ng sariling condom corners sa lahat ng clubs at bars kung saan ang mga clubowners na ang bibili ng glass shelf na gagamitin dito.

     Mula Nobyembre 4 naman ay sinimulan na ng CHO ang kanilang satellite clinic sa Barangay II-D Health Center para sa free papsmears at gamot sa mga “freelancers”. Magkakaroon naman sa Disyembre 2 ng libreng HIV screening, Hepa B at Syphilis Testing sa City Health Extension sa Barangay San Jose. Kasabay rin dito ang lecture sa HIV Aids at STD gayundin ng Christmas party at gift giving.

     Para naman sa grupo ng mga MSMs (men having sex with other men) at iba pang high risk population ay magkakaroon ng visitation sa kanilang mga lugar. Maglalagay rin ng mga billboards kaugnay sa pag-iwas at paglaban sa nakakamatay na sakit na HIV-AIDS sa may Dona Leonila Part, City Plaza, Shopping Mall, Barangay II-D at San Jose. Mamimigay rin ng mga IEC materials at local TV station information spot. (CIO/San Pablo City)


KAWANI NG PAMAHALAANG LUNSOD NG SAN PABLO, SINANAY SA PUBLIC SERVICE ETHICS AND ACCOUNTABILITY

      San Pablo City - Sinanay sa isang seminar-workshop ang iba’t-ibang kawani ng Pamahalaang Lunsod ng San Pablo sa Public Service Ethics and Accountability nuong nakaraang Nobyembre 3-5 na ginanap sa ABC Training Center. Dumalo ang iba’t-ibang pinuno at kawani ng mga tanggapan sa tatlong araw na seminar-workshop sa pagtataguyod ng City Human Resource Management Office sa pamumuno ni CHRM Officer Elvira A. Celerio.

     Ang Public Service Ethics and Accountability (PSEA) ay umaalinsunod sa United Nations Development Program na nauukol sa anti-corruption and ethics sa pamahalaan. Layunin ng seminar ang ipaalam at ituro kung ano ang ethical and accountable service para sa publiko.  Nagtataas din ito ng kakayahan ng mga participants na maging maganda ang takbo ng pagtatrabaho nila sa kanilang mga staff. At kung papaano mas magiging friendly, participative, effective and efficient para sa pagbibigay ng serbisyo publiko sa lahat ng mamamayan.

     Si Director Emma Barrera ng Civil Service Commission, Sta. Cruz, Laguna ang naging resource speaker sa iba’t-ibang sessions, group discussion, case studies at action plan na ginawa at nabuo ng mga dumalong participants.

     Natutunan ng mga participants ang pagkilala sa kanilang sariling personalidad, relasyon sa mga kapwa kawani at layunin nila sa kanilang mga trabaho; mga ethical isyu at problema kaugnay sa responsibilidad sa workplace; accountability at transparency sa trabaho; pag-iwas at paglaban sa corruption at kung paano makakatulong ang mga pinuno ng tanggapan sa mga nabanggit na isyu sa sarili niyang tanggapan. Nagpaabot naman si Mayor Vicente Amante ng kanyang pasasalamat at kasiyahan sa CHRMO sa kanilang patuloy na pagsasagawa ng iba’t-ibang seminar upang lalo pang tumaas ang uri ng pagbibigay serbisyo ng mga government employee sa lahat ng mamamayan ng lunsod. (CIO/San Pablo City)

HIMIG NG PAS-COCOHAN SA LUNSOD NG SAN PABLO, ILULUNSAD

San Pablo City – Nagpatawag ng isang pagpupulong ang Komitiba ng Pas-cocohan sa pamumuno ni City Administrator Loreto “Amben” S. Amante bilang tagapangulo, at G. James Cooper bilang tumatayong pangalawang tagapangulo sa iba’t ibang commercial establishments sa Lunsod hinggil sa bagong proyekto kaugnay ng nalalapit na kapaskuhan  na may temang “Himig ng Pas-Cocohan sa Lunsod ng Pitong Lawa”.

     Upang damhin ang espiritu ng nalalapit na kapaskuhan ay magsasagawa ang naturang Komitiba ng  Christmas Decoration Competition na may temang “Christmas Carol & Cheers”  sa lahat ng mga establisyemento sa kahabaan ng Rizal Ave. panimula sa SPC Cathedral hanggang Puregold.

     Bukas ang naturang patimpalak sa lahat ng mga commercial establishments kabilang ang mga bangko, restaurants, appliances at furniture stores, automotive and motorcycle stores at iba pa. Ang lahat ng entry ay kailangang gamitan ng mga materyales mula sa niyog at iba pang eco-friendly materials. Agad namang pinaalala ni City Admin Amben na mahigpit nilang dinidiscourage ang pagpuputol ng mga punong niyog sa halip ay iminumungkahing nitong gumamit ng mga recyclable at indigenous materials.

     Ang mga isasaling dekorasyon na may 6ft. x 6ft. na sukat ay maaring lagyan ng mga background effects at maaaring  i-display sa harap ng establisyemento kung saan ay visible ito sa kondisyong hindi ito magiging balakid sa daloy ng trapiko.

     Ang kompetisyon ay kailangang  sumunod sa criteria na Concept & Design (50%); Creativity & Execution (30%) at Overall Impact (20%). Ang 1st placer ay tatanggap ng Php30,000.00 plus trophy, Php 20,000.00 plus trophy para sa 2nd placer,  at Php10,000.00 plus trophy para sa 3rd placer kung saan ay isasagawa ang final judging sa December 18, 2010 sa ganap na 6:00 n.h. Para sa karagdagang impormasyon ay maaaring tumawag sa mga sumusunod na mga numero (049) 503-1522 at 0919-322278. (CIO/ San Pablo)

CITY ADMIN AMBEN AMANTE NANAWAGAN NG PAGKAKAISA SA 80 BARANGAY SA LUNSOD

     San Pablo City – Pagkakaisa ang naging panawagan ni City Administrator Loreto “Amben” S. Amante sa lahat ng mga Punong Barangay sa lunsod sa isinagawang Flag Raising Ceremony noong Nobyembre 8 sa One Stop Processing Center.

     Inaasahan ng administrador matapos ang SK at Barangay Elections noong nakaraang October 25 na lalong mapapaigting ang pagkakaisa ng mga namumuno, baguhan mang maglilingkod o papatapos sa paglilingkuran at sisimulan ng kalimutan ang mga nagdaang isyung pulitikal. Idinagdag pa nito na mas dapat pag-ukulan ng pansin sa kasalukuyan at sa mga darating na panahon ang kapakanan ng taumbayan para sa ikauunlad na rin ng buong Lunsod. Hindi inaaalis ng administrador na ang tunay na susi sa ganap na kaunlaran ay nakasalalay sa pagtutulungan ng 80 nagkakaisang mga barangay sa buong Lunsod.

     Pinapurihan rin ni City Admin Amben ang lahat ng mga Punong Barangay na walang sawang nag-aalay ng kanilang mga sarili alang-alang sa kapakanan ng taumbayan. Samanatala, hindi rin nito nakalimutang pasalamatan ang lahat ng mga nakatakda ng matapos ang mga termino bilang Punong Barangay. (CIO-San Pablo)

HOMETOWN JOURNALISTS’ RUBEN E. TANINGCO WAGI SA GAWAD GINTONG TAMBULI NG DOST

San Pablo City – Agad nagpahayag ng katuwaan at pagbati sina Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Loreto “Amben” S. Amante ng mabalitaang isa na namang karangalan mula sa Department of Science and Technology-Region IV ang nakatakdang iuwi ni G. Ruben E. Taningco bilang 1st Placer sa 2010 Gawad Tambuli sa pagdiriwang ng naturang ahensya ng kanilang ika-47 anibersaryo sa Katimugang Tagalog..

Si G. Taningco, kilala bilang isang Hometown Journalist, ay nakatakdang parangalan sa darating na Nobyembre 18, 2010 sa Regional Science & Technology Center, Los Banos, Laguna. Matatandaan rin na una na itong nagawaran ng Gawad Gintong Tambuli bilang Lifetime Achievement Awardee noong taong 2000 sa pagdiriwang naman ng naturang ahensya ng kanilang ika tatlong dekada ng paglilingkod sa rehiyon.

Ang walang sawa at boluntaryong pagtulong ni G. Taningco sa larangan ng pagpapasigla ng siyensya at teknolohiya ay maaring ihalintulad sa isang tambuli na siyang ginamit na instrumento ng mga katutubo bilang siyang pantawag pansin sa mga kasamahan para sa dagliang tulong. Sa loob ng 32 taon ay hindi kayang tawaran ang ipinakitang malasakit ni G. Taningco sa pagsusulong ng technology transfer program sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat sa mga pahayagang lokal na siyang naging basehan upang ito’y gawaran ng naturang parangal.

Ang Tambuli Media Awards ay ipinagkakaloob tuwing ika-limang taon simula noong taong 2000 ng Information Production and Dissemination Unit ng DOST CALABARZON Regional Office (IPDU-DOST IV-A). Ginagawaran nito ang mga karapat-dapat na miyembro ng Regional Science and Information Task Force Region IV-A, isang asosasyon ng mga media practitioners na nabuo sa pamamagitan ng IPDU-DOST-IV. Ang unang dalawang paggagawad ay ipinagkaloob noong taong 2000 at 2005 sa mga manunulat at mamahayag, kabilang ang mga publishers at radio stations bilang partner institutions. Ang mga naturan ay kinikilala dahilan sa kanilang naging ambag sa pagpapakalat ng pangkalahatang kaalaman o impormasyon sa mga programa at proyekto ng DOST IV-A na nagpapasigla at nagpapaunlad sa siyensya at teknolohiya.(CIO-
San Pablo)

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online