December 26, 2007

SAGING SA KANIYUGAN PARA SA KAUNLARAN

Nabatid sa isang ulat mula sa Samal City sa Davao Oriental na ang pagtatanim ng saging sa mga pataniman ng niyog ay makatutulong sa pagsugpo sa paninira ng brontispa longossima, ang maliliit na insektong may uring salagubang na lumalaganap na peste sa niyog, dahil sa ang earwig, isang ring uri ng insekto na kumakain ng brontispa, ay mabilis dumami at nabubuhay sa mga puno ng saging.

Sang-ayon kay Pangulong Danilo Coronacion ng Coconut Industry Investment Fund – Oil Mills Group (CIIF-OMG), inilunsad sa Island Garden City of Samal (IGACOS) ang “Palatuntunang Kasagingan sa Kaniyugan”, isang banana- coconut intercropping project, sa pagtutulungan ng Department of Agriculture-High Value Commercial Crops Program (DA-HVCC) at ng Local Government Unit of IGACOS.

Dito sa Laguna, ang Philippine Coconut Authority (PCA) ay may katulad na palatuntunan o intercropping program, lamang ay iba’t ibang halaman ang iminumunkahing itanim ayon kay Provincial Coconut Development Manager Lanie M. Lapitan.

Sa ilalim ng Kaniyugan Project, ang kooperatiba ng mga magtatanim ng niyog ay pagkakalooban ng CIIF-OMG ng pondo na hindi kukulangin sa P1.9-milyon para matustusan ang pagtatanim ng tissue-culture cardaba banana sa mga pataniman ng niyog, samantala ang mga extension worker ng Kagawaran ng Pagsasaka at ng Office of the City Agriculturist ang magkakaloob ng kamalayang teknikal at magsasagawa ng pagsasanay sa teknolohiya ng pagtatanim ng saging, at sa tamang pagbibenta ng kanilang ani, halimbawa ay sa pakikipag-ugnayan sa mga banana chips processor sa rehiyon, pabalita ni Coronacion.

Ang Palatuntunang Kasagingan sa Kaniyugan ay nagpatunay na may katumpakan ang isang mungkahi ni Researcher Pedrito D. Bigueras ng City Information Office noon na ang taunang Mardi Gras or Street Dancing Competition ay tawaging “Kaniyugan Festival” upang maayos na mapatuon sa industriya ng niyog ang pagdiriwang o pagsasaya.

Ipinaaalaala noon ni Bigueras na sa Makati City ay tinatawag na Carascol Festival ang kanilang pagdiriwang na may uri ring Mardi Gras; sa Bayan ng San Pedro ay “Pestibal ng Manok ni San Pedro.” Masskara Festival sa Bacolod City; Panagbenga Festival sa Baguio City; Pugutan sa Marinduque, at Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. (Ben Taningco)
Through the "Kasagingan sa Kaniyugan" Project, IGACOS farmer cooperatives will be given a financial assistance of at lease P1.9M for planting tissue-culture cardaba banana under coconut trees including farm inputs. For farmers to get the maximum production output, additional assistance such as training and technical information will be provided.
The project will also provide marketing assistance to beneficiaries particularly in linking them with banana chips processors in the region.

The "Kasagingan sa Kaniyugan" is a project of the Department of Agriculture-High Value Commercial Crops Program (DA-HVCC) and the Local Government of IGACOS. The Coconut Industry Investment Fund - Oil Mills Group (CIIF-OMG) is funding the project.
CIIF-OMG President Danilo Coranacion said that his office supports the banana-coconut intercropping as this kind of business provides a win-win situation to banana and coconut industries.

Coronacion said that while planting banana provides additional income to coconut farmers it also addresses the processor's demand for banana.
"This in turn help boost the coconut industry as coconut oil is being used in banana processing," he said.

PAGAMUTANG PANLALAWIGAN, NAGHAHANDA SA BAGONG TAON

SAN PABLO CITY - Gaya sa mga nakaraang taon, ang Pagamutang Panlalawigan ng Laguna (PPL) sa lunsod na ito sa pamamatnugot ni Dr. Jose F. Guia ay magpapatupad ng isang sistema ng pagkakaloob ng tulong sa mga maaari ay magiging biktima ng pagsabog ng rebentador at iba pang uri ng paputok, at tama ng bala ng baril, ang karaniwang dulot na kasakunaan ng tradisyonal na pagsasaya para salubungin ang pagsapit ng bagong taon Marami rin sa nakalipas na mga pagsalubong sa bagong taon ang nagiging biktima ng aksidente sa sasakyan dahil sa marami ang nagmamaneho ng nakainum ng alak.

Ang itinatag na grupo ay isang multi-disciplinary team sa pamumunuan ng isang siruhano at may kasangguning psychologist dahil sa may mga naging karanasan sa mga pagamutan ng pamahalan sa ibang rehiyon na bagama’t ang biktimang inihahatid sa ospital ay sinasabing biktima ng paputok, ay napatutunayan na ang kapansanan ay bunga ng alitan, at dahil sa pagtatangka sa sariling buhay ng biktima, pag-uulat ni Dr. Guia. Ito ay magsisimulang gumanap bilang special team simula sa tanghaling tapat ng Lunes, Disyembre 31, hanggang sa umaga ng Martes o Enero 1, 2008.

Gayon pa man, naniniwala si Chief of Hospital Jose Guia na hindi na magiging marami ang magiging biktima kung ihahambing sa naaabot na bilang ng biktima apat o limang taon na ang nakalilipas, kung saan batay sa ulat ng pagamutan ay maraming kinakailangang putulan ng kamay dahil sa natatamong malubhang kasiraan nito. Marami rin noon ang nagtatamo ng gunshot wound na sanhi ng pumapatak na bala na hindi na naman matunton kung sino ang nagpaputok. Ito ay dahil sa mga patuluyang kampanya na isinasagawa ng Department of Health, ng Department of the Interior and Local Government, at maging ng mga yunit ng pamahalaang lokal.

Makatutulong din upang mabawasan ang bilang ng nagpapaputok ang mataas na halaga ng paputok sa pamilihan, dahil sa umiiral na kahirapan sa pamumuhay na nadarama ng mga karaniwang mamamayan. (Ben Taningco)

MGA PANANAGUTAN NG BARANGAY SECRETARY

SAN PABLO CITY – Nagpapaalaala si ABC President Gener B. Amante sa lahat ng mga kalihim ng barangay sa lunsod na ito na kanilang alalahanin ang itinatagubilin sa Seksyon 394 ng Local Government Code of 1991 o Batas Republika Bilang 7160 na sila ay may pananagutang maghanda ng maayos na talaan ng lahat ng kasapi ng barangay assembly, na ang nabanggit na talaan ay dapat may mga siping nakapaskel sa ilang hayag na lugar sa barangay; at kinakailangang maghanda at mag-ingat ng maayos na record ng lahat ng resident eng barangay na nalagay ang sumusunod na impormasyon: pangalan, tirahan, dako at petsa ng kapanganakan, kasarian, kalalagayan sa buhay, pagkamamamayan, gawain o hanapbuhay, at iba pang datus na makatutulong sa ganap na ikakikilala sa isang residente.

Ang barangay secretary ay dapat ding may maayos na pakikipag-ugnayan sa Local Civil Registrar para sa pagpapatala ng mga ipinanganganak, namamatay, at nag-aasawa sa barangay.

Lubhang mahalaga ang mga record na ito ayon kay Pangulong Gener B. Amante dahil sa ito ang pinakapangunahing pangangailangan bilang reperensya o batayan ng ano mang gawain sa barangay, mula sa pagbalangkas at implementasyon ng mga palatuntunang pangkalusugan, paghahanda ng palatuntunan sa pagpapaunlad ng paaralan, sa paghahanda ng mga palatuntunan ng barangay disaster coordinating council, at maging sa mga palatuntunang may kaugnayan sa suliranin ng kapayapaan, kaayusan at kapanatagan.

Ang mga records na ito rin ang pangunahing batayan sa pagpapatawag ng community assembly na dapat isagawa dalawang beses isang taon para pagpasiyahan ang mga palatuntunang pangkaunlarang inihanda ng barangay development council na pinagtibay ng sangguniang barangay, at gayon din para pagtibayin ang proposed annual barangay budget na inihahanda ng sangguniang barangay, paalaala pa ni Amante. (Ben Taningco)

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online