March 2, 2009

PAGLAPIT SA MGA MAMAMAYAN,
ISANG PANANAGUTAN - CHIZ ESCUDERO


Ang isang pinunong bayan, halal o talaga man, ay may pananagutan na aktwal na dalawin ang lawak na sakop ng kanyang pananagutan upang tuwiran niyang Makita, maranasan, at maunawaan ang suliraning umiiral ito, upang magabayan sa pagbalangkas ng inaakalang solusyon sa naobserbahang suliranin. Ito ahg ipinahayag ni Senador Francis Joseph Guevara “Chiz”Escudero sa pakikipanayam kay Pangulong Nani C. Cortez ng Seven Lakes Press Corps kamakailan sa isang restoran sa Calamba City.


Ayon kay Chiz Escudero, bilang kinatawan ng mga mamamayan, pananagutan ng isang senador o kongresista, at maging ng mga kagawad ng sanggunian, ang tuwirang makipanayam sa nabibilang sa iba’t ibang antas ng lipunan, sapagka’t sa pagbalangkas ng mga batas at kautusan, ay may pantay na karapatan at pangangailangan ang lahat, mahirap o mayaman, marunong o mangmang, kaya silang lahat ay dapat na uunawain ang saloobin at damdamin.

Maging sa pagpapahayag ng layuning maging kandidato o pagnanasang maluklok sa isang tungkulin, ay hindi dapat ipagyabang na siya ay hinihingi ng bayan, o dahil sa hihiling ng mga mga kilalang lider, sa halip ito ay dapat na pansariling kapasiyahan ng isang naghahangad ng tungkulin, na sinusuportahan ng partidong kanyang kinabibilangan.


Kaugnay ng mga public hearing na isinasagawa ng Senado, sinabi ni Chiz Escudero na ito ay halos walang 6 porsyento ng kanilang gawain sa Kongreso. Sapagka’t ang layunin ng mga pagsisiyasat at pagdinig na isinasagawa ng Kongreso ay hindi para magpakulong ng isang pinaghihinalaang nakagawa ng kasalanan batay sa mga umiiral na batas, kundi upang ang Kongreso ay magabayan sa pagbalangkas ng mga batas at palatuntunan.


Katunayan nito, ang Senado sa Ika-14 Kongreso ay nakapagpatibay na ng mahigit sa 500 panukalang batas, at 20 pa lamang ang mga imbestigasyon, lamang, ang bawa’t public hearing na isinasagawa ay sinusubaybayan ng medya, samantalang ang sesyon ng Senado kung saan aktwal na pinaguusapan ang pagbalangkas ng batas ay hindi na pinapansin ng mga kinatawan ng malalaganap na pahayagan, ng malalaking himpilan ng radyo at telebisyon, at ng mga kilalang news agencies sa Maynila.


Ang pagdadala ng usapin sa hukuman ay pananagutan ng Kagawaran ng Katarungan, at ng Office of the Ombudsman, pagpapansin ni Chiz Escudero.(Photo and Text by Ruben E. Taningco)

PAALAALA SA MGA BETERANO

Para sa lahat ng mga Pilipinong kinikilalang beterano ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig na humihiling na sila ay makatanggap ng biyaya sa ilalim ng American Recovery and Reinvestment Act of 2009, ipinababatid na ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila ay nagsasakit na agarang maipatupad ang bagong batas upang matiyak na ang lahat ng may karapatang tumanggap ay matanggap ang kanilang karampatang biyaya sa pinakamaagang pagkakataon. Upang maayos na mapaglingkuran ang mga kasapi ng lipunan ng mga beteranong Pilipino ay ipinauunawang ang paglalahad at pagpoproseso ng kahilingan ay hindi na kinakailangang ang beterano ay aktwal o personal na dudulog sa mga kinatawan ng embahada.


Veterans do not need to appear in-person. Walang dapat bayaran sa paghiling ng bagong biyaya. Ang application form ay maaaring matamo sa U. S. Embassy sa Maynila, sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, at sa 13 Field Offices ng Philippine Veterans Affairs Office (PVAO) na nakatatag sa iba’t ibang panig ng bansa.


Ang pagpoproseso ng kahilingan sa pagtanggap ng biyaya ay sa loob ng isang taon o hanggang sa Pebrero 16, 2010, at para sa karagdagang impormasyon ay maaaring mag-log on o dumalaw sa http//manila.usembassay.gov o tumawag sa (02) 528-2500 o sa 1 800 1888 5252 (toll free) o mag-email sa https://iris.va.gov kaya hindi na kinakailangan ang personal na pagtungo at personal na pakikipagkita sa mga kinaatawan ng U. S. Department of Veterans Affairs.

Ang itinakdang pormularyo at ang mga dapat ilakip na mga kasulatan (prescribed application form and supporting documents) ay dapat ipadala sa

U.S. Department of Veterans Affairs

1131 Roxas Blvd.

0930 Manila, Philippines

Ang mga beteranong nangangailangan ng karagdagang timpormasyon sa kanilang pahiling ng bagong biyaya, tulad ng eligibility requirements at upang matugon ang iba pang mga katanungan ay maaaring dalawin ang U. S. Embassy website sa: http://manila.usembassy.gov/wwwhs581.html (Seven Lakes Press Corps)

SADYANG WALANG PONDO PARA SA ADDITIONAL BONUS

Sa isang sertipikasyon na may petsang Pebrero 2, 2009, ay tuwirang pinatunayan ni Director Julian Ll. Pacificador Jr. ng Department of Budget and Management-Region IV-A (CALABARZON) na walang pondong ipinalabas ang pangasiwaang pambansa para mabayaran ang P7,000 additional bonus para sa mga empleyado ng Pangasiwaang Lunsod ng San Pablo.


Binaggit din ni Atty. Pacificador sa kopya ng memorandum na tinanggap ng Office of the City Treasurer na ang kumalat na balitang kasama na (o incorporated) ang pondo para sa nabanggit na P7,000 additional bonus sa tinanggap ng Pangasiwaang Lunsod ng San Pablo na kabahagi mula sa Internal Revenue Allotment (IRA), maging ito ay sa Taong 2008 o sa Taong 2009, ay walang katotohanan o batayang legal. At idinagdag pa ng director na malinaw naming binabanggit sa Local Budget Memorandum ng pinalabas ng Department of Budget and Management noong Disyembre 11, 2009 kung saan kukunin ang pondo para mabayaran ang additional bonus. (Ruben E. Taningco)

SKILLBOOK PARA SA BAGONG POOK


Si Judge Odilon I. Bautista (inset) samantalang nagbibigay ng pamukaw-siglang pananalita sa mga kabataang mag-aaral.


Ipinaalaala ni Retired RTC Judge Odilon I. Bautista, kasalukuyang Chairman of the Board and President ng Rural Bank of Seven Lakes, na ang inihandog nilang mga aklat ay isang pag-aalay ng tulong sa mga kabataang mag-aaral ng Bagong Pook Elementary School upang mapaunlad ang kanilang kasanayan sa komunikasyon, lalo na sa pagamit ng Wikang English na siya na ngayong karaniwang ginagamit sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan ng World Wide Web o enternit. Tulad ng Santo Cristro Elementary School, ang Bagong Pook Elementary School ay isang adopted school ng Rural Bank of Seven Lakes sa ilalim ng Adopt-A-School Program ng Department of Education


Ginawa ni Judge Bautista ang pahayag sa palatuntunan ng pormal na paglilipat ng may 400 sipi ng workbook na itinulong ng bangko sa pangasiwaan ng paaralang elementarya na ginanap sa bakuran ng paaralan noong Lunes ng umaga, na sinaksihan nina City School Superintendent Ester C. Lozada, District Supervisor Marilyn B. Capuno, at PTCA President Lulu M. Cornista sa panig ng paaralan, at nina Bank Director Remy Alvero Exconde, Dr. Leonardo Exconde, at Bank Manager Eduardo M. Garcia sa panig ng pangasiwaan ng bangko.


Idinagdag pa ni Judge Bautista na ang kanilang bangko sa nakalipas na mahigit na sa tatlong dekadang tinatangkilik at pinagtitiwalaan ng mga mamamayan, at ang pagtangkilik nila ng ngayon ay dalawa ng paaralan ay akay ng kanilang pagnanasang “makapamuhunan sa pagkakaloob ng tama at napapanahong kasanayan sa mga bata upang sila ay maihanda sa pagiging mga mabubuti at produktibong mamamayan sa malapit na hinaharap.


Ang mga aklat ay para sa iba’t ibang antas ng pag-aaral na inihanda nina Prof. Leonila S. Navea and Cecilia B. Corsino, mga kilalang Language Teacher sa bansa na kaugnay sa De La Salle Greenhills sa San Juan City. (BENETA News)

DPWH-SAN PABLO CITY, NAGTAGUYOD NG JOBS FAIR

Si District Engineer Federico L. Concepcion (nakaupo sa kaliwa) samantalang kapanayam ang mga kinatawan ng mga lumahok na construction firm.


Sa ilalim ng “Programang Pangtabaho ni Pangulong Gloria” ang Department of Public Works and Highways-Laguna Sub-District Engineering Office na may tanggapan sa Miraflor Subdivision sa Barangay Del Remedio sa Lunsod ng San Pablo ay nagtaguyod ng isang Jobs Fair noong nakaraang Lunes, Pebrero 23, 2009. na nilahukan ng mga prequalified contractor na kumikilos dito sa Katimugang Tagalog na personal na pinangasiwaan ni District Engineer Federico L. Concepcion, at nina Bb. Gregoria Catipon, Flora Javeloza, at Shirely Samiano bilang mga coordinator.


May pakikipag-ugnayan sa Philippine Contractors Association (PCA), iniulat ni District Engineer Federico L. Concepcion na tanging mga prequalified contractor ang inanyayahang lumahok sa DPWh Jobs Fair bilang pag-alinsunod sa itinatagubilin ng Batas Republika Bilang 9184 o Reform Procurement Law.


Ang kinikilalang mga prequalified contractors ng RA 9184 ay yaong mga kontratista na pinagkalooban ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ng “Certificate of Qualification” matapos na makapaglahad ng Contractor’s Prequalification Statements batay sa kategoriya ng proyektong ninanasa nilang lahukan, tulad ng puhunan, mga kasangguniang propesyonal, mga kagamitan o heavy equipments, at kasaysayan bilang kontratista. Ang mga debarred contractor ay hindi pinahihintulutang lumahok sa mga pasubasta, bagama’t tinataglay nila ang mga katangian ng isang kuwalipikadong kontratista.


Ang mga manggagawang napagkalooban ng pagkakataon sa hanapbuhay ay maaaring makapagtrabaho ng mula sa dalawang buwan, hanggang sa isang taon, batay sa uri ng kontratang napagwagian ng papasukang construction firm. At sa DPWH Jobs Fair noong Lunes, ang tinanggap ay mga civil engineer, foreman, heavy equipment operator, steel man, kaminero, kantero o mason, latero, karpintero, at piyon. (Ruben E. Taningco)

TRADISYON NG PAGWAWAGI, PINANGANGALAGAAN

Nang sa isang pagtitipon ng mga guro, magulang, at mga kaibigan ng paaralan sa Bagong Pook Elementary School ay nabanggit ni City Schools Superintendent Ester C. Lozada na kanyang pinahahalagahan na sa nakalipas na 19 taon ay napangangalagaan ng Lakeside District ang pagiging over-all champion sa taunang palarong panglunsod, buong kapakumbabaan itong pinasalamatan ni Gng. Marilyn B. Capuno, tagamasid pampurok, at idinagdag na ang tradisyon ng pagwawagi ay kanilang napangangalagaan dahilan sa matatag ang kanilang district sports council, at walang pasubali ang suportang ipinagkakaloob ng mga pangasiwaang barangay na sakop ng mga lawak na pinaglilingkuran ng distrito, at ng mga natatalagang tagapaminuno ng mga yunit ng paaralang bumubuo ng purok pampaaralan.


Bagama’t bago pa man ang Taong 1991 ay nagiging over-all champion na ang Lakeside District sa tinatawag noong Division Sportsfest, nalaman mula kay Gng. Capuno na noon ay may pagkakataong may ibang distrito o purok na nagiging pangkalahatang kampyon. Subali’t simula noong Taong 1991, bunga ng maayos na pagpapatupad ng mga palatuntunan ng pagsasanay, pagkikintal sa kaisipan ng mga bata sa halaga ng isports sa buhay at pamumuhay ng isang indibidwal, magandang pag-uugnayayn ng yunit ng paaralan, at ng pamayanang pinaglilingkuran nito, at mga pampasiglang tulong mula sa pamahalaang panglunsod at pangasiwaang pangsangay.


Ang Lakeside School District ay binubuo ng San Pablo Central School, C. M. Azcarate Elementary School, Bagong Pook Elementary School, San Lucas I Elementary School, at San Lucas II Elementary School. (BENETA News)

PROGRESSIVE JUDICIAL SYSTEM


JUDGES in a HUDDLE - Retired Executive Judge and now Law Dean Bienvenido V. Reyes (2nd from left), RTC Branch 32 Presiding Judge Agripino Morga and RTC Branch 29 Presiding Judge Honorio Guanlao Jr. in a huddle with fellow judges during the Court-Annexed Mediation Orientation under a program of the Supreme Court held at Santa Rosa City recently. ( 7LPC Photo Release)

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online