September 3, 2008

Lingap sa Pitong Lawa

Official Website of Lingap sa Pitong Lawa : http://www.lingapsapitonglawa.biz.ph/

During the Second International Convention of Seven Lakes (San Pablo City) International held in San Francisco California, attended by some 120 delegates from Toronto, New Jersey, Seattle, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, San Diego, Vancouver, Winnipeg and San Pablo City (Philippines), the federation decided to hold the Third International Convention in San Pablo City. Delegates from San Pablo City headed by Msgr. Jerry Bitoon and Atty. Candido Javaluyas accepted the responsibility of hosting the next convention. Subsequently, they decided to organize a local chapter of Seven Lakes International, which they called “Samahang Pitong Lawa”. Samahang Pitong Lawa coordinated with the Seven Lakes (SPC) International in organizing the Third International Convention with the theme: “The Greatest Homecoming Event” which was held in February 18 – 24, 2002. From then on, Seven Lakes (SPC) International, decided to hold its Biennial Convention in the Philippines.

DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY NG NSO

Ang Pambansang Tanggapan ng Estadistika o National Statistics Office (NSO) ay magsasagawa ng malawakang sarbey na may kinalaman sa kalusugan at pagpaplano ng pamilya. Ito ay ang National Demographic and Health Survey (NDHS) na sinimulan noong Agosto 7 hanggang Setyembre. Ang sakop ng sarbey o ang mga respondents nito ay mga babae na edad 15-49 taon. Layunin ng sarbey na mangalap ng impormasyon tungkol sa kung gaano karami ang nagiging anak ng isang babae ( fertility), pagpaplano ng pamilya, kalusugan at nutrisyon. Ang lahat ng datus na matitipon ay confidential o walang makakaalam at walang pangalan ng indibidwal ang mababanggit sa kanilang mga pag-uulat.

Ilan sa masusing itinatanong sa mga respondents ay kung gumagamit siya ng family planning (FP) method at ano ang ginagamit na FP method, gaano katagal na niya itong ginagamit at iba pa. Ang mga tanong tungkol sa kalusugan at nutrisyon ay ang mga sumusunod: kung nagpapakonsulta ba sila kapag maysakit/nasugatan, saang tao/pasilidad sila lumalapit/pumupunta para magpa-check-up, gaano katagal ang ginugol sa ospital upang gumaling, magkano ang nagastos, bakuna na natanggap ng isang sanggol, anu-ano ang kinain ng ina at anak noong sinundang araw at iba pa. May ilan ding tanong upang malaman ang kaalaman nila tungkol sa sakit na tuberculosis (o TB) at AIDS, at ilang tanong tungkol sa violence against women (VAW) tulad ng kung sila ay nakaranas ng saktan ng kanilang asawa o partner at ng ibang tao bukod sa nabanggit.

Ayon kay Regional Director Rosalinda P. Bautista ng NSO-Region IV-A, ang 2008 NDHS ay pang-siyam nang sarbey na isinasagawa ng ahensya kada limang taon. Ang unang NDHS ay isinagawa noong 1968. Kaugnay sa sarbey, hinihingi ni RD Bautista sa publiko na makipagtulungan sa ahensya para sa maayos na pagkuha ng datos. Mahalaga ang datos mula sa sarbey sapagkat ito ay ginagamit ng gobyerno sa pagpaplano para sa ikauunlad ng ating bansa. Para sa karagdagang impormasyon magsadya sa opisina ng NSO Region IV-A sa Ground Flr. Bldg. C Fiesta World Mall, Maraouy, Lipa City o tumawag sa numero (043) 756-0412 o 404-1928. (NSO-Region IV-A)Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online