January 23, 2008

Special Report : KAGALINGAN NG MGA BARANGAY TANOD

Maaaring hindi napapansin ng mga mediamen na sumusubaybay sa mga gawain ng mga Kongresista sa Batasang Pambansa, ay isang makabuluhang panukala ang isinusulong ni Congresswoman Ma. Evita R. Arago (3rd District, Laguna) na kikilala at magkakaloob ng mga karapatan, kaluwagan, at kalayaan para makapagkaloob ng paglilingkod sa pamayanan sa mga barangay tanod sa buong bansa.

Nakatala sa Congressional Records bilang House Bill No. 02665, ang panukalang batas ay nagtatakda ng pagbuo ng isang tunay na Organisasyong Pambansa ng lahat ng barangay tanod, at magkakaloob ng mga kaluwagan o benepisyo upang ang mga barangay tanod ay ganap na magampanan ang kanilang inakong tungkuling makatulong sa pangangalaga ng kapayapaan at kaayusan sa bawa’t barangay sa Pilipinas.

Makabuluhan din ang House Bill No. 02662 na magkakaloob ng kapangyarihan at karapatan sa Pangasiwaang Lunsod ng San Pablo na mapangasiwaan ang Pitong (7) Lawa na ipinagkaloob ng kalikasan sa pamayanang ito.

Magugunita na dahilan sa isang dekretong pinagtibay ni Pangulong Ferdinand E. Marcos, ang kapamahalaan sa pitong lawa ay napasa ilalim ng Laguna Lake Development Authority (LLDA), at may mga opinyong legal na maibabalik lamang ang kapamahalaan sa pitong lawa sa pangasiwaang lokal sa pamamagitan ng pagsususog sa mga umiiral na batas ukol dito.

Mapapansing hindi ganap na napangangasiwaan ng LLDA ang Laguna de Bay na pangunahin nilang pinamahalaan, at katunayan nito, ang Laguna de Bay ay binansagan sa isang ulat ng ABS-CBN News na “World;s Biggest Septic Tank” na ito di-uamno ay sang-ayon mismo kay LLDA General Manager Ed Manda. Kaya lalong hindi nila maayos na mapangangasiwaan ang kagalingan ng pitong (7) lawa dito sa Lunsod ng San Pablo. Kaya napapanahon ang balakin ni Congresswoman Ivy Arago na pagsakitang mabalik sa Pangasiwaang Lunsod ng San Pablo ang buong pangangasiwa sa Pitong (7) Lawa ng lunsod.

Isang grupo ng media practitioners sa Maynila na dumalaw sa Sampaloc Lake, at sa Calibato Lake, bilang mga panauhin ni Heneral Jorge V. Segovia noong Martes ng tanghali ang nagmumungkahi na makabubuting ang mga taga-Lunsod ng San Pablo, sama-sama at kanya-kanya, ay sulatan ang mga kongresistang alam nila ang pangalan upang suportahan si Representative Ivy Arago na maisulong ang pagpapatibay sa kanyang panukalang batas na mabalik ang pitong lawa sa Lunsod ng San Pablo, at Lalawigan ng Laguna, at ang pagkakaroon ng Magna Carta for Barangay Tanod sa buong bansa. (Ben Taningco)

ANO ANG WRIT OF AMPARO?

Bilang legal consultant ng samahan, ipinaunawa ni Assistant Provincial Prosecutor Florante D. Gonzales sa mga kagawad ng Seven Lakes Press Corps na ang Writ of Amparo ay isang nasusulat na kautusan ng hukuman na naglalayong mapangalagaan ang mga karapatan ng isang ipinagsasakdal, tulad na ipinagkaloob ng hukuman kay Fr. Robert Reyes, ang kilalang Running Priest, na isinasangkot sa kaso ng deestablisasyon kasama nina Senador Antonio F. Trillanes IV.

Nilinaw ni Prosecutor Gonzales na ang writ ay nasusulat na kautusan ng hukuman na inaatasan ang pinatutungkulan nito na itigil ang isang aksyon laban sa isang pinaghihinalaang nakalabag ng batas, samantala ang amparo ay salitang Kastila na ang tuwirang salin sa Filipino ay proteksyon.
Sang-ayon kay Gonzales, na isang tagapagturo sa Paaralan ng Batas sa San Pablo Colleges, ang Writ of Amparo ay isang paraan ng hukuman upang ang pinunong militar at pampulisiya na pinaghihinalaang may kaugnayan sa mga pag-uusig o usaping may kinalaman sa pagkawala ng tao ay basta na lamang magkakapagpahayag ng pagtangi sa pamamagitan ng alibi na sila ay walang kinalaman, o walang nalalaman sa inilalahad na impormasyon.

Samantala ang karaniwan ding naririnig na “Habeas Data” na unang nabanggit nina Chief Justice Reynato Puno at Justice Adolfo Azcuna sa isang pagtitipon sa Manila Hotel noong nakaraang Hulyo 16, 2007, ay isang paraan upang mapilit ang mga ahente ng militar at pulisiya, gayon na rin ang iba pang ahente ng pamahalaan, na magkaloob ng impormasyon tungkol sa mga nawawalang tao, at mapilit na ipakita sa abogado o kinatawan ng pamilya ng mga nawawalang tao ang record ng kinauukulang himpilan ng militar o pulisiya.

Ang alituntunin sa pagkakaloob ng Writ of Amparo and Habeas Data na pinalabas ng Korte Suprema ay kinikilalang isang makabuluhan at makatarungang susog sa ipinaiiral na Rules of Court sa Pilipinas. (Ben Taningco)

IKA-20 ANIBERSARYO NG PCAMRD SA ENERO 30

Ang Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development (PCAMRD), isang sanggunian sa pananaliksik at pagpapaunlad sa ilalim ng Department of Science and Technology, ay gugunitain ang kanilang Ika-20 Anibersaryo ng Pagkakatatag sa darating na Enero 30 at 31, 2008, na ang tema ng pagdiriwang ay “Innovative Strategies for Technology Commercialization” sang-ayon sa isang pahayag ni Dr. Rafael D. Guerrero III, executive director ng ahensya. Si Science Secretary Estrella F. Alabastro ang magiging panauhing pandangal at pangunahing tagapagsalita.

Sa unang araw ay gaganapin ang Roundtable Workshop on Philippine Research and Development Framework for Climate Change and Aquatic and Marine Resources, at bubuksan sa publiko ang AQUAMART sa basement ng PCAMRD Headquarters Building kung saan nakatanghal para ipagbili ang mga makabagong kagamitang ginagamit sa pagpapaunlad ng industriya ng pagpapalaisdaan sa tubig-tabang o sa tubig-alat pagbabalita pa ni Dr. Guerrero.

Itatampok sa ika-2 araw ng pagdiriwang ang pag-uulat ng Executive Director, at ang pagkakaloob ng gawad ng pagkilala sa mga nagsipagwagi sa taunang paligsahan na may kaugnayan sa pananaliksik sa larangan ng pagpapalisdaan at mga likas yaman sa karagatan sa koordinasyon ng National Aquatic Resources Research and Development System (NARRDS) Zonal Centers, gayon na rin ang pagkakaloob ng pagpapahalaga sa mga institusyon at indibidwa, kasama na ang ilang aktibong kagawad ng medya, na sa nakalipas na maraming taon ay naging kabalikat ng PCAMRD sa pagpapasigla sa mga gawain nito. (M. V. Ricafrente)

BENEPISYO NG PHILHEALTH

Pagtugon sa katanungan ng mga karaniwang mamamayan na dumadalaw sa PhilHealth San Pablo Service Center, nilinaw ni Chief Social Insurance Officer Eloisa B. Tagbo na may dapat isaalang-alang na batayan upang magtamo ng mga biyaya ang mga miyembro ng National Health Insurance Program (NHIP) na ipinatutupad ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), gaya ng mga sumusunod :
  1. Ang mga miyembrong may gawain/namamasukan (or employed) ay kinakailangang nakabayad na ng hindi kukulangin sa tatlong (3) buwang bayarin o premium bago pumasok at tumigil sa isang kinikilalang pagamutan o PhilHealth Accredited Hospital;
  2. Nagbabayad ng sariling premium o individually paying member. Nakabayad na ng tatlong buwang premium bago pumasok ng pagamutan;
  3. Ipinagbayad na kasapi o sponsored member. Nakalimbag sa kasunduang nilalaman ng Family Health Card ang panahong umiiral upang matamo ang mga biyayang tulong sa pagpapagamot;
  4. Miyembrong Manggagawa sa Labas ng Bansa o Overseas Filipino Worker, Nakalimbag sa Membership Data Record ang panahont umiiral upang matamo ang biyayang medicare; at
  5. Miyembrong Di-Nagbabayad o Non-Paying Member. Ito ay ang manggagawang naging kasapi ng Government Service Insurance System (GSIS) at Social Security System (SSS) na nakapagbayad na ng hindi kukulangin sa 120 buwan bago nagretiro.


Nilinaw ni Bb. Eloisa B. Tagbo na ang miyembro ay may


karapatang makatigil sa ospital sa loob ng 45 araw sa loob ng isang taon, at kabuuang 45 araw ang matatamasa ng kanyang mga kaanak, mula sa magulang na 60 taong gulang na hindi miyembro ng PhilHealth; asawa na hindi miyembro, mga anak na wala pang 21 gulang, walang asawa, at walang hanapbuhay


Nabanggit ni Tagbo na ang mga miyembro ay makabubuting maayos na maiingatan ang kanilang kopya ng Membership Data Record (MDR) kung saan nakatala ang mga kaanak na ipinasasakop na palatuntunan, sapagka’t ito ang dapat dalahin sa tuwing papasok ng pagamutan, na titigil ng hindi kukulangin sa 24 oras. (Ben Taningco)

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online