December 26, 2007

SAGING SA KANIYUGAN PARA SA KAUNLARAN

Nabatid sa isang ulat mula sa Samal City sa Davao Oriental na ang pagtatanim ng saging sa mga pataniman ng niyog ay makatutulong sa pagsugpo sa paninira ng brontispa longossima, ang maliliit na insektong may uring salagubang na lumalaganap na peste sa niyog, dahil sa ang earwig, isang ring uri ng insekto na kumakain ng brontispa, ay mabilis dumami at nabubuhay sa mga puno ng saging.

Sang-ayon kay Pangulong Danilo Coronacion ng Coconut Industry Investment Fund – Oil Mills Group (CIIF-OMG), inilunsad sa Island Garden City of Samal (IGACOS) ang “Palatuntunang Kasagingan sa Kaniyugan”, isang banana- coconut intercropping project, sa pagtutulungan ng Department of Agriculture-High Value Commercial Crops Program (DA-HVCC) at ng Local Government Unit of IGACOS.

Dito sa Laguna, ang Philippine Coconut Authority (PCA) ay may katulad na palatuntunan o intercropping program, lamang ay iba’t ibang halaman ang iminumunkahing itanim ayon kay Provincial Coconut Development Manager Lanie M. Lapitan.

Sa ilalim ng Kaniyugan Project, ang kooperatiba ng mga magtatanim ng niyog ay pagkakalooban ng CIIF-OMG ng pondo na hindi kukulangin sa P1.9-milyon para matustusan ang pagtatanim ng tissue-culture cardaba banana sa mga pataniman ng niyog, samantala ang mga extension worker ng Kagawaran ng Pagsasaka at ng Office of the City Agriculturist ang magkakaloob ng kamalayang teknikal at magsasagawa ng pagsasanay sa teknolohiya ng pagtatanim ng saging, at sa tamang pagbibenta ng kanilang ani, halimbawa ay sa pakikipag-ugnayan sa mga banana chips processor sa rehiyon, pabalita ni Coronacion.

Ang Palatuntunang Kasagingan sa Kaniyugan ay nagpatunay na may katumpakan ang isang mungkahi ni Researcher Pedrito D. Bigueras ng City Information Office noon na ang taunang Mardi Gras or Street Dancing Competition ay tawaging “Kaniyugan Festival” upang maayos na mapatuon sa industriya ng niyog ang pagdiriwang o pagsasaya.

Ipinaaalaala noon ni Bigueras na sa Makati City ay tinatawag na Carascol Festival ang kanilang pagdiriwang na may uri ring Mardi Gras; sa Bayan ng San Pedro ay “Pestibal ng Manok ni San Pedro.” Masskara Festival sa Bacolod City; Panagbenga Festival sa Baguio City; Pugutan sa Marinduque, at Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. (Ben Taningco)
Through the "Kasagingan sa Kaniyugan" Project, IGACOS farmer cooperatives will be given a financial assistance of at lease P1.9M for planting tissue-culture cardaba banana under coconut trees including farm inputs. For farmers to get the maximum production output, additional assistance such as training and technical information will be provided.
The project will also provide marketing assistance to beneficiaries particularly in linking them with banana chips processors in the region.

The "Kasagingan sa Kaniyugan" is a project of the Department of Agriculture-High Value Commercial Crops Program (DA-HVCC) and the Local Government of IGACOS. The Coconut Industry Investment Fund - Oil Mills Group (CIIF-OMG) is funding the project.
CIIF-OMG President Danilo Coranacion said that his office supports the banana-coconut intercropping as this kind of business provides a win-win situation to banana and coconut industries.

Coronacion said that while planting banana provides additional income to coconut farmers it also addresses the processor's demand for banana.
"This in turn help boost the coconut industry as coconut oil is being used in banana processing," he said.

PAGAMUTANG PANLALAWIGAN, NAGHAHANDA SA BAGONG TAON

SAN PABLO CITY - Gaya sa mga nakaraang taon, ang Pagamutang Panlalawigan ng Laguna (PPL) sa lunsod na ito sa pamamatnugot ni Dr. Jose F. Guia ay magpapatupad ng isang sistema ng pagkakaloob ng tulong sa mga maaari ay magiging biktima ng pagsabog ng rebentador at iba pang uri ng paputok, at tama ng bala ng baril, ang karaniwang dulot na kasakunaan ng tradisyonal na pagsasaya para salubungin ang pagsapit ng bagong taon Marami rin sa nakalipas na mga pagsalubong sa bagong taon ang nagiging biktima ng aksidente sa sasakyan dahil sa marami ang nagmamaneho ng nakainum ng alak.

Ang itinatag na grupo ay isang multi-disciplinary team sa pamumunuan ng isang siruhano at may kasangguning psychologist dahil sa may mga naging karanasan sa mga pagamutan ng pamahalan sa ibang rehiyon na bagama’t ang biktimang inihahatid sa ospital ay sinasabing biktima ng paputok, ay napatutunayan na ang kapansanan ay bunga ng alitan, at dahil sa pagtatangka sa sariling buhay ng biktima, pag-uulat ni Dr. Guia. Ito ay magsisimulang gumanap bilang special team simula sa tanghaling tapat ng Lunes, Disyembre 31, hanggang sa umaga ng Martes o Enero 1, 2008.

Gayon pa man, naniniwala si Chief of Hospital Jose Guia na hindi na magiging marami ang magiging biktima kung ihahambing sa naaabot na bilang ng biktima apat o limang taon na ang nakalilipas, kung saan batay sa ulat ng pagamutan ay maraming kinakailangang putulan ng kamay dahil sa natatamong malubhang kasiraan nito. Marami rin noon ang nagtatamo ng gunshot wound na sanhi ng pumapatak na bala na hindi na naman matunton kung sino ang nagpaputok. Ito ay dahil sa mga patuluyang kampanya na isinasagawa ng Department of Health, ng Department of the Interior and Local Government, at maging ng mga yunit ng pamahalaang lokal.

Makatutulong din upang mabawasan ang bilang ng nagpapaputok ang mataas na halaga ng paputok sa pamilihan, dahil sa umiiral na kahirapan sa pamumuhay na nadarama ng mga karaniwang mamamayan. (Ben Taningco)

MGA PANANAGUTAN NG BARANGAY SECRETARY

SAN PABLO CITY – Nagpapaalaala si ABC President Gener B. Amante sa lahat ng mga kalihim ng barangay sa lunsod na ito na kanilang alalahanin ang itinatagubilin sa Seksyon 394 ng Local Government Code of 1991 o Batas Republika Bilang 7160 na sila ay may pananagutang maghanda ng maayos na talaan ng lahat ng kasapi ng barangay assembly, na ang nabanggit na talaan ay dapat may mga siping nakapaskel sa ilang hayag na lugar sa barangay; at kinakailangang maghanda at mag-ingat ng maayos na record ng lahat ng resident eng barangay na nalagay ang sumusunod na impormasyon: pangalan, tirahan, dako at petsa ng kapanganakan, kasarian, kalalagayan sa buhay, pagkamamamayan, gawain o hanapbuhay, at iba pang datus na makatutulong sa ganap na ikakikilala sa isang residente.

Ang barangay secretary ay dapat ding may maayos na pakikipag-ugnayan sa Local Civil Registrar para sa pagpapatala ng mga ipinanganganak, namamatay, at nag-aasawa sa barangay.

Lubhang mahalaga ang mga record na ito ayon kay Pangulong Gener B. Amante dahil sa ito ang pinakapangunahing pangangailangan bilang reperensya o batayan ng ano mang gawain sa barangay, mula sa pagbalangkas at implementasyon ng mga palatuntunang pangkalusugan, paghahanda ng palatuntunan sa pagpapaunlad ng paaralan, sa paghahanda ng mga palatuntunan ng barangay disaster coordinating council, at maging sa mga palatuntunang may kaugnayan sa suliranin ng kapayapaan, kaayusan at kapanatagan.

Ang mga records na ito rin ang pangunahing batayan sa pagpapatawag ng community assembly na dapat isagawa dalawang beses isang taon para pagpasiyahan ang mga palatuntunang pangkaunlarang inihanda ng barangay development council na pinagtibay ng sangguniang barangay, at gayon din para pagtibayin ang proposed annual barangay budget na inihahanda ng sangguniang barangay, paalaala pa ni Amante. (Ben Taningco)

December 18, 2007

ISAAYOS ANG BARANGAY DEVELOPMENT PLAN

ALAMINOS, Laguna – Sa bawa’t pagkakataong si Senior Board Member Karen C. Agapay ay nagkakaroon ng pagkakataong makapagsalita sa mga kapulungan ng mga kagawad ng sangguniang barangay, ay lagi niyang ipinaaalaala na buuin na kaagad ang kanilang Barangay Development Council, at magkaroon ng pagsasakit na ma-update ang kanilang barangay socio-economic profile sa dahilang ang isang approved barangay development plan ang saligan sa pagpapatibay ng annual barangay budget, gaya ng nakatadhana sa Local Government Code of 1991 o Batas Republika Bilang 7160.

Nang si BM Karen Agapay, na kasalukuyang siyang nanunungkulang Bise Gobernador ng Laguna, ay maging panauhing tagapagsalita sa kapulungan ng Senior Citizens Association of San Agustin noong Huwebes ng hapon, kung saan kanyang nakatagpo si Punong Barangay Rustico Danta, at ang nakararami sa mg halal na kagawad ng sangguniang barangay, kanyang ipinaalaala na ang electrification ng kahabaan ng San Agustin Section ng Alaminos-Sto. Tomas-Tanauan-Lipa City (CALABARZON) Road,

Iminumungkahi rin ni Agapay sa mga sangguniang barangay ang pagbuo at pagkakaloob ng pagsasanay sa mga bubuo ng Barangay Disaster Coordinating Council, at ang mga punong barangay ay pinapayuhang makipag-ugnayan sa Local Government Operations Officer (LGOO) para sila ay mapayuhan sa mga hakbanging dapat isagawa upang ang kanilang pangkat sa pagkakaloob ng mga pangkagipitang tulong ay matiyak na nakahanda sa bawa’t pagkakataong may magdaraang kalamidad sa barangay. (Ben Taningco)

NEW EX-OFFICIO COUNCILORS, INDUCTED INTO OFFICE

ALAMINOS, Laguna - Punong Barangay Oscar M. Masa of San Andres was formally inducted into the Office of the President of the Liga ng mga Barangay sa Bayan ng Alaminos by Mayor Eladio M. Magampon last Monday morning right after the traditional flag ceremony infront of the municipal hall according to Local Government Operations Officer Abigail N. Andres of the Department of the Interior and Local Government assigned in this municipality.

Other officers of the 15-member Liga ng mga Barangay are Punong Barangay Eduardo R. Briz of Del Carmen, vice president; Punong Barangay Emerson C. Maligalig of Barangay Dos, secretary; Punong Barangay Ernesto A. Sahagun of Santa Rosa, treasurer; and Punong Barangay Nestor C. Aquino of San Juan, auditor. Directors are Punong Barangay Felix L. Mitra of Palma; Punong Barangay Eustaquio A. Abril of San Roque; Punong Barangay Rustico D. Danta of San Agustin; Punong Barangay Emerson C. Maligalig of Barangay Dos; Punong Barangay Ernesto A. Sahagun of Sta. Rosa; Punong Barangay Urbano M. Balog of San Gregorio; Punong Barangay Rammel Escueta Banzuela of San Miguel; and Punong Barangay Arturo C. Avenido of San Benito.

On the same program, Sangguniang Kabataan Chairman Rafael M. Castro of San Juan was formally installed as President of the Federation of Sangguniang Kabataan, and it was learned that the two newly inducted leaders will assume their positions as ex-officio members of the Sangguniang Bayan once their elections are confim by the Secretary of the Interior and Local Government in accordance with the provisions of the Local Government Code.

Other officers of the Federation of Sangguniang Kabataan are SK Chairman Julius Cesar Villanueva of San Gregorio, vice president; SK Chairman Riza I. Torres of Barangay Cuatro, treasurer; SK Chairman Irushi Galleto of San Ildefonso, treasurer; SK Chairman Rey John Maloles of Barangay Uno, auditor; SK Chairman Leo Cedric Manalo of Barangay Sta. Rosa, press relations officer; and SK Chairman Mae Darell de Mesa of San Benito, sgt-at-arm. (Ben Taningco)

BAGONG MEJORAS, DAPAT ILAHAD SA TASADOR ANG HALAGA

ALAMINOS, Laguna – Si Municipal Assessor Edgardo F. Pasiola ay nagpapaalaala sa lahat ng mga mamumuwisan o taxpayer na nagtamo ng bagong pag-aaring di-natitinag o real estate property,halimbawa ay sa sistemang bilihan, na sila ay may pananagutang maglahad ng sinumpaang salaysay sa tunay na halaga ng pag-aaring nabili sa Tanggapan ng Tagataya sa loob ng 60 araw matapos na maukupahan ang nabanggit na pag-aari.

Dapat ding maglahad ng sworn statement ang mga landowner ng loteng nagkaroon ng improvement, halimbawa ay dating lupang taniman ng lansones na pinagtayuan ng gusaling industriyal, kaya ito ay nagkaroon ng bagong assessed value dugtong naman ni Provincial Assessor Noel L. Veracruz.

Ang nabanggit na alituntunin ay nakatadhana sa Section 203 ng Local Government Code of 1991 o Republic Act No. 7160, paunawa ni Pasiola. Ang nabanggit na sinumpaang salaysay ay dapat ilahad sa tasador o assessor ng lunsod o munisipyo kung saan naroroon ang lupaing paksa ng salaysay. (Ben Taningco)

EXPANDED BARANGAY DEVELOPMENT COUNCIL, BUO NA SA ALAMINOS

ALAMINOS, Laguna – Nabatid mula kay Punong Barangay Rammel E. Banzuela ng Barangay San Miguel na bunga ng pagsusumakit ni DILG Local Government Operations Officer Abigail N. Andres, ay binubuo na ng mga sangguniang barangay sa bayang ito ang Expanded Barangay Development Council at ang Expanded Barangay Peace and Order Council, na kapuwa ang tagapangulo ay ang punong barangay, at unti-unti na nilang nadarama na ito ay makakapagbigay-sigla upang maayos na maipatupad ditto ang Barangay Governance Performance Management System (BGPMS) sa ikapagtatamo ng makatutuhanang Barangay Governance Report.

Napansin ni Punong Barangay Banzuela na bunga ng pagkapagpalawak ng gampanin at pananagutan ng Barangay Development Council at ng Barangay Peace and Order Council kung saan ang gampanin ng iba’t ibang sanggunian sa barangay ay nasakop na ng alin man sa dalawang sanggunian, ay nagkaroon ng direksyon ang pagkilos ng sangguniang barangay upang maging ganap at walang duplikasyon ang paglilingkod na dapat na makarating at matanggap ng mga mamamayan.

Napansin ni Banzuela ng siya ay magsimulang manungkulan noong nakaraang Nobyembre 30, na nagkakailan ang mga sectoral council sa ilalim ng sangguniang barangay, sapagka’t mayroong para sa kalusugan, na iba ng sa pagpapatupad ng mga palatuntunang pangnutrisyon, mayroong para sa pagkakaloob ng pangkagipitang tulong o disaster management, mayroong para sa violation of human rights, na sa dahilang pawang ang punong barangay ang tagapangulo o chairman, ay halos iisa rin lamang ang mga taong bumubuo nito, kaya kung sadyang kikilos ang mga sectoral council na ito, ang isang informal community leader ay wala ng gagawain araw-araw kundi dumalo at lumahok sa pagpupulong, na sila-sila rin ang araw-araw na magkakaharap.

Ang bayang ito ay binubuo ng 15 barangay, kung saan ang apat (4) ay nasa Poblacion, at pinahahalagahan ng mga punong barangay ang malasakit at tiyaga ni LGOO Abigail N. Andres na madalaw ang bawa’t barangay upang mapagkalooban ng tamang oryentasyon ang mga bumubuo ng sangguniang barangay para maging makatutuhanan ang pagbalangkas nila ng Expanded Barangay Development Council at ng Expanded Barangay Peace and Order Council, pag-ulat pa ni Banzuela. (Ben Taningco)

December 12, 2007

GENER B AMANTE,
BALIK SA PANGULUHAN NG LIGA

SAN PABLO CITY – Sa pamamagitan ng 58 boto na ipinagkatiwala sa kanya, si first term Punong Barangay Gener B. Amante ng Barangay San Jose ay napagwagian ang pagiging Panguo ng Liga ng mga Barangay sa Lunsod ng San Pablo sa halalang ginanap sa Rizal Hall ng San Pablo City Central School ng noong Martes ng umaga, Disyembre 11, 2007 ng naaayon sa alituntuning itinatakda ng Local Government Code of 1991 o Batas Republika Bilang 7160..

Sa isang paalaalalang pagpapayo o advisory na pinalabas ni Local Government Secretary Ronaldo Puno ay kanyang ipinaunawang ang panunungkulan ng lahat ng Pangulo ng Liga ng mga Barangay, at Tagapangulo ng Pederasyon ng Sangguniang Kabataan na nahalal noong 2002 ay natapos na noong Oktubre 31, 2007 matapos maganap ang October 29, 2007 Synchronized Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, kaya tulad ni Del Remedio SK Chairman Kristine Ann A. Picazo na nauna nang halal na Pangulo ng Pederasyon ng Sangguniang Kabataan sa Lunsod ng San Pablo, si San Jose Punong Barangay Gener B. Amante ay magsisimula ng manungkulan bilang ex-officio member ng Sangguniang Panglunsod, matapos na pormal na makapanumpa sa katungkulan, at mapadalahan ng kopya ng kanilang panunumpa ang Tanggapan ng Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal.

Ang iba pang nahalal na sa bagong pamunuan ng Liga ng mga Barangay, na ang panunungkulan ay hanggang sa Nobyembre 30, 2010 ay sina Punong Barangay Carmelita A. Amante ng Sta. Maria Magdalena, pangalawang pangulo; Punong Barangay Arnel C. Ticzon ng Barangay III-D, tagasuri; Mga director sina Punong Barangay Napoleon C. Calatraba ng Del Remedio, Punong Barangay Crisante G. Almare ng San Ignacio; Punong Barangay Balbino A. Escueta ng San Juan; Punong Barangay Edgardo A. Aquino ng San Lucas II; Punong Barangay Ramon B. Panganiban ng Barangay II-C; Punong Barangay Pedro D. Malabuyoc ng Barangay IV-C; Punong Barangay Dorben A. Roa ng Santa Elena; at Punong Barangay Bernardo S. Morta Jr. ng Barangay VII-A.

Ang manunungkulanng Kalihim ng Liga at Ingat Yaman ng Liga ay kapuwa itinatalaga ng Pangulo sang-ayon sa umiiral na alituntunin na may kaugnayan sa paghalal sa pamunuan ng Liga ng mga Barangay sa antas ng lunsod at ng munisipyo na ipinaiiral ng DILG. (Ben Taningco)

December 11, 2007

HB 2662 NI IVY ARAGO, PANGANGAILANGAN

SAN PABLO CITY- Ikinatutuwa ng mga may tunay na pagmamahal at malasakit sa kagalingan ng lunsod ang paghahain ni Congresswoman Ma. Evita “Ivy” Roda Arago ng House Bill No. 2662 sa Malaking Kapulungan ng Kongreso, na nagpapanukalang ibalik mula sa poder ng Laguna Lake Development Authority (LLDA) ang pagmamay-ari, pananagutan, at pangangasiwa sa pitong (7) lawa sa Pangasiwaang Lunsod ng San Pablo. Sapagka’t walang magmamalasakit sa kalikasan ng lunsod kundi mismong ang mga taga-lunsod na rin, at dapat ding isiping ang pitong lawa ay hindi lamang para sa mga mangingisda, kundi para sa kabuuan ng lahat ng mamamayan ng lunsod.

Isang dating pinunonglunsod ang nagsabing pagkalipas ng dalawang (2) dekada ay saka lamang nagkaroon ng kinatawan ang Ika-3 Distrito ng Laguna sa Kongreso na nalamam, nadarama, at higit sa lahat ay may tunay na makasakit sa kapakanan at kagalingan ng isang mahalagang likas-yaman ng lunsod na ang kabuuan ng lunsod ang dapat makinabang.
Si Congresswoman Arago ay hindi ang may uring “Aye Sir” sapagka’t ang kanyang katapatan ay sa mga mamamayang naglagay sa kanya sa katungkulan, kaya ngayon ay unti-unti niyang naibabalik ang pagtitiwala ng mga mamamayan sa Office of the Representative of the Third District of Laguna, dugtong pa ng dating political leader.

Ang Laguna Lake Development Authority (LLDA) ay nabalangkas at nabuo bilang isang ahensya ng pamahalaan sa bisa ng Batas Republika Bilang 4850 na inakda ni Senador Wenceslao Rancap Lagumbay na napagtibay noong
Hulyo 18, 1966 sa layuning mapangalagaan at mapaunlad ang Laguna de Bay sapagka’t noon ay aapat (4) na metro na ang lalim nito, at nagsisimula ng maging marumi dahil sa mga umuusbong na industriya sa kapaligiran nito, at paglaki ng populasyon sa baybayin ng lawa. Para higit pang magkaroon ng ngipin ang batas, ito ay nasusugan noong Oktubre 17, 1975 ng Presidential Decree No. 813. At nasakop ng LLDA ang pitong (7) lawa sa bisa ng pagtibayin ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Executive Order No. 927 noong December 16, 1983 na nagpapalawak sa sakop ng Laguna de Bay Region upang mapasailalim ng LLDA ang lahat ng lawa at ilog sa mga Lunsod ng San Pablo, Pasay, Caloocan, Quezon, Maynila at Tagaytay; mga Munisipyo ng Tanauan, Sto. Tomas at Malvar sa Batangas’ mga Munisipyo ng Silang at Carmona sa Cavite; Munisipyo ng Lucban sa Quezon; at mga Munisipyo ng Marikina, Pasig, Taguig, Muntinlupa, at Pateros sa Metro Manila.

Malawak ang kapangyarihan ng LLDA subalit walang direktang pananagutan sa mga San Pableño. Marami ang naghahalintulad sa LLDA mother agency nitong Department of Environment and Natural Resources. HInihikayat ang lahat na tumulong upang masagkaan ang masamang epekto ng Climate Change. Ang lahat ng kaparaanan ay ginagawa ng lahat kabilang ang pag-iwas na makadagdag pa ng lason sa himpapawid at pagbibigay ng mga rekomendasyong dapat gawin, tulad ng pagpapalawak ng forest cover upang maibsan ang climate change, ngunit ang DENR na patuloy sa pagpapalabas ng logging permit. Nang mabuo ang LLDA, ang lalim ng Laguna de Bay ay apat (4) na metro. Ngayon ang Laguna de Bay ay may average depth na dalawang (2) metro, at ang antas ng uri ng tubig nito ay nasa pinakamababang antas upang huwag lamang maalis ang Laguna Lake sa talaan ng Living Lakes sa daigdig.

Isang dating konsehal ang nalulungkot sa kasalukuyang kalalagayan ng pitong lawa, na nasa daan na para ang lunsod ay matawag na “City of Polluted Seven Lakes,” at kapansinpansing ang kilos at ipinatutupad na palatuntunan ng LLDA ay pumapatay sa mga nasabing lawa. Katunayan sa pag-aaral ng mga siyentista at kaanib ng UP Archeological Society na nagmasid sa pitong (7) lawa sa lunsod ay wala nang nabubuhay na isda sa malalim na bahagi ng Sampaloc Lake. At nang sila’y makaahon ay nagsipag-daingan sa baho ng kanilang diving suits na nagpapatunay na mabaho ang tubig sa ilalim ng lawa.

May opinion si dating Presidential Legal Adviser at ngayon ay Justice Antonio Carpio, pagtugon sa katanungan noon ni Alkalde Zacarias A. Ticzon na isa ring abogado, ay mababalik lamang ang pagkamay-ari at karapatan sa pangangasiwa sa Pitong (7) sa pamamagitan ng isang batas, kaya marami ang humahanga sa ipinakikita ni Congresswoman Ma. Evita R Aragon a tunay na malasakit para sa kapakanan ng Pitong (7) Law ng lunsod. Alam niya ang batas para masusugan ang isang batas para maisabatas ang pagbabalik sa Pitong (7) Lawa sa mga Mamamayan ng Lunsod ng San Pablo.

Isang kilalang lider sibiko sa lunsod ang nagmumungkahi sa mga taga-lunsod ng San Pablo, at Lalawigan ng Laguna, na sulatan nila ang mga kongresistang alam nila ang pangalan, para suportahan ang House Bill No. 2662 na kasalukuyang isinusulong ni Congresswoman Ma. Evita Roda Arago. (Sandy Belarmino/ 7LPC)

December 10, 2007

PEBRERO, BUWAN NG PHILHEALTH

Si dating Senador Juan Martin Flavier (kanan) samantalang nanunumpa kay Health Secretary Francisco T. Duque III bilang kagawad ng Board of Directors ng PhilHealth.

Sa pamamagitan ng Proclamation No. 1400, sa layuning maikintal sa kaisipan ng mga mamamayan ang halaga ng papel na ginagampanan ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) , na isang palatuntunang panglipunan, ang Buwan ng Pebrero ng bawa’t taon, na magsisimula sa Taong 2008, ay ipinahahayag na PhilHealth Month.


Ang PhilHealth na isang Government Owned and Controlled Corporation upang magpatupad ng Pambansang Palatuntunan sa Kaseguruhang Pangkalausugan o National Health Insurance Program ay natatag sa bisa ng Batas Republika Bilang 7875 na napagtibay noong Pebrero 14, 1995, at nagsimulang akuin ang pananagutan sa pagpapatupad ng dating Medicare Program para sa sektor ng mga pinuno at kawani ng pamahalaan simula noong Oktubre ng 1997 ng ilipat ng Government Service Insurance System (GSIS) ang pondo ukol ditto, at ang para sa pribadong sektor ay noong April ng 1998 matapos na ang pondo ay ilipat ng Social Security System (SSS).


Ang batas na nagtatag sa PhilHealth ay itinaguyod sa Malaking Kapulungan ni Kinatawan Wilfrido L. Enverga at sa Senado ni Senador Edgardo J. Angara. Samantala, si dating Senador Juan M. Flavier na naging masugid na tapagtaguyod sa pagpapaunlad ng Medicare Program sa bansa ay natalaga kamakailan bilang Board Member ng Philippine Health Insurance Corporation.


Ayon kay Dr. Carmelita Laureano, Assistant Vice President for Region IV-A, ang limang (5) pangunahing palatuntunang ipinatutupad ng PhilHealth ay ang pagkakaloob ng kaseguruhang pangkalusugan sa mga may palagiang gawain o employed sector; mga may sariling gawain at pinagkakakitaan o informal sector; mga manggagawa sa labas ng bansa o overseas worker; mga hindi na nagsisipagbayad na miyembro o mga retiradong kawani at manggagawa; at mga tinatangkilik o sponsored members.


Idinagdag pa ni Dra. Laureano na ang PhilHealth ay nagkakaloob ng nagkakaisang mataas ang uring paglilingkod na pangangalagang pangkalusugan sa lahat ng sakop nito, tulad ng tulong para sa pagtigil sa pagamutan, tulong na pambili ng gamut, at kaupahan sa mga manggagamot at laboratory examination. Ang PhilHealth ay mayroon ding mga tanging palatuntunan para sa mga manganganak, pangangalaga at pangangasiwa sa mga kasisilang pa lamang na sanggol o newborn care, at pagpapagamot sa mga dinapuan ng tuberkolusis na tinatawag na TB-DOTS Packages.


Simula noong Taong 2002, ay taunang ipinahahayag ng Pangulo ang pagdiriwang ng PhilHealth Week o PhilHealth Month, at sa bias ng Proclamation No. 1400, ang pagdiriwang sa Buwan ng Pebrero bilang Buwan ng PhilHealth ay magiging palagian na o magiging isa ng institusyong pambansa, paglilinaw ni AVP Carmelita A. Laureano. (Ben Taningco)

December 1, 2007

BARBARA JEAN APOSTOL A San Pableña
Passed the BAR Examination in the State of New York, U. S. A.

Miss Philippines-USA 2004-2005, Barbara Jean Chumacera Apostol, 27, passed the New York State’s examination for admission to the BAR given on July 24-25, 2007 . She attained her law degree at Hofstra University School of Law in the State of New York where she graduated with honors last May 20, 2007 .

At Hofstra Law School , Barbara was the Vice President of the Asian Pacific American Law Students Association and was appointed to the position of Diversity Affairs Coordinator by the president of the Student Bar Association. Ms. Apostol was a 2002 cum luade graduate of Boston College, one of the oldest Jesuit University in the United States with campus in Chestbut Hill, Massachusetts, where she majored in pre-law and communication studies. Incidentally, she completed her elementary and secondary education at Sachem High School in Lake Ronkonkoma, NY.

Barbara Jean is a daughter of Antonio Apostol and former Abecinia “Baisy” Chumacera of Barangay San Francisco, San Pablo City, being a granddaughter of Doring and Meding Chumacera that used to operate Radio DWAY of Guarranted Broadcasting Corpotation at Medex Subdivision in San Pablo. She last visited the homecity of his parents on January of 2005 when she was invited by Mayor Vicente B. Amante to graced the Cocofest 2005 and ride as Miss San Pablo City on the float of the City Government of San Pablo. (Ben Taningco)

November 29, 2007

TAX INCENTIVES BY LEGARDA


Nagsalita sa flag ceremonies sa City Hall noong Lunes ng umaga, sinabi ni Senadora Loren Legarda na nagsusulong siya ng isang panukalang batas na magkakaloob ng karagdagang kaluwagan at biyaya sa mga kusangloob na nagsisipaglingkod sa pamayanan, tulad ng mga Barangay Nutrition Scholar, Barangay Health Worker, at maging sa mga Senior Citizen sa buong bansa. (BENETA News)

Disaster Preparedness Advocacy Program In The City


SAN PABLO CITY - The "Be Safe and Sound" campaign has been introduced here by Generali Pilipinas, as advocate of home disaster preparedness in the country, because according to Regional Director Leo A. Valenton, safety starts at home, at work, and in the community. Safety is everyone’s responsibility he added. To achieve their mission, Generali Pilipinas has developed their own “Home Safety Manual” applicable to Philippine conditions.


Backed by its mother company, the Assicurazioni Generali, a market leader in insurance industry in Italy founded in 1831, their aim is to assist the Filipinos in securing and protecting their homes, businesses, properties and lives, Leo Valenton told the members of the South Luzon Team that recently met at Biggs Dinner along A. M. Regidor Street, opposite the San Pablo City Shopping Mall.


As a corporate initiative, Valenton reported that they had been organizing trainings and learning conferences being attended by community leaders to equip them with knowledge that they can share among their peers in the society where they belongs.


"Due to hazards and disasters to which the country is often subjected to, Generali Pilipinas takes a pro-active involvement in educating communities to be prepared and be protected from calamities," according to Valenton.


Incidentally, Valenton reported that Generali Pilipinas as a major player in the insurance industry, they have expanded their coverage in Sothern Luzon Area, and their products and services now includes life insurance, auto and home insurance, small and medium business protection, employees benefit plans, as well as commercial property insurance. (Ben Taningco)

BEER PLAZA NA KAUGNAY NG COCOFEST 2008

Gaya ng nakaugalian kung isinasagawa ang taunang Cocofest, sa darating na Enero 7 – 15, 2008 ay muling magkakaroon ng gabi-gabing beer plaza sa kahabaan ng Avenida Rizal na maituturing ng isang institusyon na nagtatampok sa mga produkto ng San Miguel Brewery, Inc., lalo na ang San Miguel Pale Pilsen sang-ayon kay Advocacy Officer Mac Dormiendo.

Magugunitang si Dormiendo ang isa sa mga naging kasangguni ni Mayor Vicente B. Amante ng balangkasin ang palatuntunang naging batayan sa pagkapaglunsad ng Coconut Festival noong Enero ng 1996 na ang pinakatampok ay ang Mardi Gras o Street Dancing Competition, at kanyang sinabing ang beer plaza ay maitutulad sa “pundahan” na ginaganap sa San Pablo noong bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pangdaigdig sa harapan ng simbahan, na noon ay karaniwang tinatawag na Plaza Rizal, na ang ugat ay ang tradisyon ng Oktoberfest na taunang isinasagawa sa Alemanya, na unang itinanghal sa Munich noong Oktobre 12, 1810 upang magbigay saya sa paggunita ng anibersaryo ng kasal nina King Ludwig at Princess Therese na ang pinakatampok ay ang pagpapainum ng cerveza na ang pulutan ay longganisa.at litsong baka.

Sa isang pananaliksik, napag-alamang noong bago magkadigma, ang paboritong pulutang inihahain sa mga pundahan ay ginataang hipong Palakpakin na may pako, gulay na (uod ng) laywan na ang paasim ay tinuyong kalamyas, at lunganisang gawang bahay na tinuyo sa sikat ng araw..
Naniniwala si Dormiendo na ang tradisyon ng Oktoberfest, na karaniwan tinatawag sa lunsod na beer plaza, gaya ng naging karanasan ng marami nang itaguyod ng Rotary Club of Silangang San Pablo noong nakaraang Buwan ng Oktubre sa PAMANA Hall, ay dapat pasiglahin dahilan sa ito ay lumilikha sa mga magkakapalagayang-loob na maging mga tunay na magkakaibigan, lalo at iisiping ang pag-inum ng San Miguel Pale Pilsen ay bahagi na ng kultura at pagpapahalaga ng mga Pilipino, at katunayan nito, sa palagay ng marami, simula pa noong 1890 ay kinikilala na itong isang “health tonic,” o nakakapagpasigla sa diwa at damdamin ng mga umiinum nito. (Ben Taningco)

November 16, 2007

Estudyante ng University of Batangas nanguna sa PSQ

Isa na namang estudyante mula sa lalawigan ng Batangas ang kakatawan sa Katimugang Tagalog sa Philippine Statistics Quiz (PSQ) na taunang isinasagawa ng National Statistics Office (NSO) sa tulong ng Philippine Statistical Association (PSA). Si Justin Angelo P. Alvarez, estudyante sa Engineering ng University of Batangas ang siyang nanalo sa ginanap na PSQ Regional Elimination noong nakaraang Nobyembre 13 sa CAP Development Center sa Lipa City. Tinalo ni Justin ang dalawampu’t tatlo pang kalahok sa nasabing paligsahan mula sa iba’t-ibang unibersidad na sakop ng rehiyon.

Ang PSQ ay taunang paligsahan sa larangan ng Estadistika na unang isinagawa noong 1992. Ito ay isang hakbang para malaman ng madla ang halaga ng estadistika sa ating buhay. Sinasalihan ito ng mga mag-aaral sa unang taon ng kolehiyo na nakapagtapos ng sekondarya ng nakaraang Marso (o Abril).

Ngayong taong ito, umabot sa 121 na estudyante mula sa 50 eskwelahan ng rehiyon ang sumali sa PSQ. Mula dito, dalawampu’t-apat na estudyante ang naglaban-laban sa regional elimination. Sa provincial elimination ng PSQ na ginanap sa Lyceum of Batangas sa Batangas City noong nakaraang buwan ay pumangalawa lamang si Justin. Ang estudyante na si Mark Angelo B. Almero ng Lyceum of Batangas ang tumalo sa kanya. Ngunit pagdating sa regional elimination ay nagpakita siya ng gilas at tinalo niya ang 23 estudyante na kabilang sa top five ng kani-kaniyang probinsya sa isinagawang PSQ provincial eliminations. Tumanggap si Justin ng P3,000 bilang premyo at certificate of recognition. Ang dalawa pang nanguna sa regional elimination ay si Nelvin D. Cortiñas, estudyante ng National College of Science and Technology sa Cavite na nakuha ang ikalawang karangalan at pumangatlo naman si Emerose R. Abellanosa, mula sa Southern Luzon State University (SLSU) sa Lucban, Quezon. Si Nelvin at Emerose ay nagkamit ng ika-apat at ika-limang puwesto sa provincial elimination ngunit nagawa nilang makasama sa top 3 pagdating sa regional elimination ng PSQ.

Sa ika-4 ng Disyembre, si Justin ang siyang kakatawan sa CALABARZON sa national finals na gaganapin sa Maynila. Maaari siyang manalo ng P 25,000 kung siya ang tatanghaling PSQ national champion at ang coach niya ay mabibigyan din ng halagang P 12,500. Hindi niya mararating ang national finals kung hindi sa tulong ng kanyang coaches na sina Engr. Jhona Barza at Engr. G.M. Cabrera. Noong 2006, si Raymon M. Manalo ng Batangas State University (BSU) ang kumatawan sa ating rehiyon. P IV-A sa General. Luna Avenue, Sabang, Lipa City o tumawag sa numero (043) 756-0412 o 981-2928. (NSO-IV-A)

November 13, 2007

YOUTH GUILD, ISANG PANGANGAILANGAN - TINTIN PICAZO
Nasa tamang direksyon ang pananaw ni Chairman-Elect Kristine Ann “Tintin” A. Picazo ng Sangguniang Kabataan ng Del Remedio, lunsod na ito, na may pangangailangan na ang mga lider kabataan sa isang lunsod o munisipyo ay dapat na mabuo sa isang guild o asosasyon ng may magkakatulad na interes at layunin sa buhay, sapagka’t ito ang magiging daan upang ang kaisipan ng mga indibidwal sa loob ng asosasyon ay magkaugnay-ugnay at malapat sa isa’t isa sa ikapagtatamo ng pinagkakaisahang lungatiin para sa pamayanan.Sa Estados Unidos, doon, ang bawa’t uri ng hanapbuhay at libangan ay may ispisipikong samahan o guild, halimbawa, ang mga propesyonal na nagsisipag-apina ng piyano o piano tuning technician ay miyembro ng Piano Technicians Guild na kinikilala sa Kontinente ng America, at ang guild ang mekanismo upang ang mga miyembro ay patuluyang napapaalalahanan tungkol sa kahalagahan ng kanilang gawain para sa kagalingan ng kultura ng musika, at ng industriya ng piyano sa kanilang bansa.Ayon kay Tintin, ang pagbuo ng Pederasyon ng Sangguniang Kabataan sa bawa’t lunsod o munisipyo ay nakatadhana sa Local Government Code of 1991, at bilang governmental-organization, ang mga gugulin nito ay dapat na umaalinsunod sa alituntunin at regulasyong ipinatutupad ng Commission on Audit, samantala ang isang guild ay non-governmental organization, kaya kaya ito ay maluwag sa paggugol ng kanilang sariling pondo para matustusan ang mga pangangailangan ng kanilang samahan.Tulad ng Senado, ang kabuan ng lahat ng mga kasalukuyang senador ay pinagsama-sama ang kanilang mga asawa sa isang ladies organization, na may uring non-governmental organization, na ang tagapayo ay si Senadora Loren Legarda, upang ito ay malayang nakapagkaloob ng tulong na panglipunan at pangkultura sa mga naninirahan sa mga maralitang kapaligiran.Halimbawa, kung mamarapatin ng mga lider kabataan sa lunsod na pagtuunan ng pansin ang paglilinis ng kapaligiran para magawa itong maganda at malusog, ang mga kabataan ay dapat na napaalalahanan sa kahalagahan ng gawaing ito, hindi lamang para sa kanilang kalusugan at kapanatagan, kundi ito ay makatutulong pa sa pagpapasigla ng industriya ng turismo, pagyayaman sa kultura at pagpapahalagang likas o laganap sa lunsod, para sa kapakinabangan na rin ng hinaharap ng lunsod.Ang youth guild bilang isang NGO, ay madaling makakahiling ng tulong mula sa mga service club sa lunsod, tulad ng Rotary Club, Lions Club, at Kiwanis Club, at samahan ng mga negosyante tulad ng San Pablo City Chamber of Commerce and Industry, Inc. at ng San Pablo City Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Inc., paalaala ni Tintin, sapagka’t ang mga organisasyong ito ay may palatuntunan para sa kaunlaran ng kabataan, at ang kinakailangan nila ay kung saan dapat makipag-ugnayan upang matamo ang layuning nakatadhana sa kanilang pangkalahatang tunguhin at layunin. (7LPC/ret)

November 9, 2007

Announcement!!!

MSC Grand Alumni Homecoming
Bakanteng Posisyon Sa Sangguniang Kabataan, Kailangan ay Special Election

Kaugnay ng suliranin ng maraming barangay sa bansa na walang nagsipagkandidato sa para maging kagawad ng sangguniang kabataan, napag-alaman mula kay Dr. Florida M. Dijan, Assistant Regional Director ng DILG-Region IV-A na ito ay dapat punuan sa pamamagitan ng isang Special Election gaya ng itinatagubilin ng sa Section 435(a) ng Local Government Code of 1991 o Batas Republika Bilang 7160.

Kung wala pa ring maghangad ng tungkulin o walang nag-file ng certificate of candidacy upang lumahok sa special election na itinatakda sa ispisipikong barangay, nabanggit ni Dr. Dijan na ang bakanteng posisyon sang-ayon sa batas ay dapat italaga ng Pangulo ng Bansa, at upang ito ay praktikal na maisagawa, minarapat ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noon pang Enero 12, 2007 na pagtibayin ang Administrative Order No. 168 na ipinagkakatiwala ang pagtatalaga sa mga kagawad ng sangguniang kabataan sa Kalihim ng Interyor at Pamahalaang Lokal.

Kaugnay ng kapangyarihang ito, si Interior and Local Government Secretary Ronaldo Puno ay pinalabas ang Memorandum Circular No. 2007-050 noong Abril 30, 2007 na magsisilbing gabay sa mga City or Municipal Local Government Operations Officer para mapangasiwaan ang tamang proseso ng pagpili ng mga itatalagang opisyal ng sangguniang kabataan.

Ayon kay Nini Dijan, ang special eleksyon ay dapat isagawa pagkatapos na ang mga halal na opisyales ng sangguniang kabataan ay pormal na umupo sa katungkulan o pagkaraan ng Nobyembre 30, 2007, at hinihintay na lamang ang tagubilin ni Kalihim Puno para sa mga ispisipikong petsa kung kailan isasagawa ang tanging halalan para mapunuan ang mga bakanteng posisyon sa sangguniang kabataan sa bawa’t kinauukulang barangay sa bansa.

Samantala, nagpalabas ng Memorandum si Director Jose Emeterio Moreno ng Legal Service ng DILG, upang ipaunawa sa lahat ng mga kinauukulan na ang halalan para sa Liga ng mga Barangay at Pederasyon ng Sangguniang Kabataan, sa antas ng munisipyo, o lunsod, o lalawigan ay isasagawa sa nalolooban ng 30 araw matapos na sila ay pormal at opisyal ng magsimula na ng panunungkulan bilang mga pinunong barangay.

Sa ilalim ng umiiral na kalalagayan, ang halalan ay magaganap sa nalolooban ng Buwan ng Disyembre ng 2007. (BENETA News)

November 8, 2007

BARANGAY SAN JOSE, MAY POTENSYAL

Naninindigan si Chairman-Elect Gener B. Amante ng Barangay San Jose na dahil sa kasalukuyang kalalagayan ng kanyang pamayanan, ay may pangangailangan na magkaroon ng isang maingat na pagpaplano upang mapangalagaan ang maganda pang kaayusan ng kapaligiran nito, at mapagyaman ang potensyal ng barangay bilang sentro ng mga mahahalagang aktibidades ng pamahalaan.

Ayon sa dating Pangulo ng Liga ng mga Barangay, nasa San Jose ang kampus ng Dalubhasaan ng Lunsod ng San Pablo, at naroroon din ang nagsisimula ng makilalang San Pablo City Science High School, bukod pa sa sariling San Jose National High School. Naririto rin ang Office of the City Agriculturist na nagbibigay sigla sa industriya ng paghahalaman sa lunsod.

Sa Barangay San Jose ay mayroon dalawang malaking paggawaan. Isang pagawaan ng gamut na panturok, at isang planta ng bottled water, na ang kanilang produkto ay hindi lamang ipinamamahagi sa loob ng bansa, kundi iniluluwas sa iba’t ibang bansa sa Asia, paalaala ni Amante. Sa San Jose rin itinatayo ang Proposed San Pablo City General Hospital. At kung mapapansin, ang Barangay San Jose ay nagiging isang bedroom community sapagka’t dito matatagpuan ang maayos na residential subdivision, at subdivision for low-cost housing na sinusuportahan ng National Housing Authority (NHA)

Naniniwala si Amante na sa nalolooban ng susunod na limang (5) taon, ang Barangay San Jose ay magiging isang ganap na “total community” kung saan ang lahat ng mga paglilingkod sa tao ay matatamo o masusumpungan. (Ben Taningco)

November 5, 2007

San Pablo City’s Call Center Is Now Open

Being managed by MSC Institute of Technology, the San Pablo City Cyberlink Call Center was formally opened at 3rd Floor of El Coco Building along Artemio B. Fule Street in San Pablo City last Tuesday morning, November 6, 2007, and now serving the tourism industry in the United States, making the City of Seven Lakes belonging to the prestigious global call center industry, according to President Virgilio Y. Prudente.

A call center is a centralized office used for the purpose of receiving and transmitting a large volume of request by telephone on behalf of a large corporation.
The opening of a locally owned and home-grown call center have proven that San Pablo City has a pool of world class talents according to President Ed de la Cruz of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Inc. –San Pablo City Chapter. It will provide employment opportunities to young people and spur economic development in the city for the Province of Laguna.

Aside from Prudente, who is the Immediate Past President of PCCII-San Pablo City Chapter, other local business leaders behind the San Pablo City Call Center are Ed de la Cruz, owner of Collete’s chain of buko pie stores; Atty. Ken Javaluyas, Vice President of Seven Lakes International; Apolo A. Dayan, General manager of Kash Care Lending Corporation and past president of PCCII-San Pablo; Gary Joven, owner of LG General Merchandise; Danny Banayo, coconut farmer/ agribusinessman; Dr. Rolando A. Inciong, international communications consultant and co-founder of Academia de San Ignacio de Loyola; City Councilor Gelo Adriano; Romy Race, owner of R. V. Race Marketing, and Efren de Castro, managing owner of Platinum Hotel and incoming president of PCCII-San Pablo. (Ben Taningco)

San Pablo City’s first call center to open on November 6

San Pablo City - joins the prestigious global call center industry when its first call center opens on November 6. Engr. Virgilio Y. Prudente, president of the San Pablo Cyberlink Corporation which owns the call center, said his company will employ an initial of 20 call center agents.
President Prudente explained that a call center is an office whose business is to deal with customer phone call, or it is an agency that handles high-volume incoming telephone call on behalf of a large organization.

The Call Center will be managed by the MSC Institute of Technology. It is located at the 3rd floor of the El Coco Building along Artemio B. Fule Sreet in San Pablo City, and will initially cater to or serve the tourism industry in the United States.

“Finally, San Pablo City will be able to compete nationally and globally. Knowing that call centers are situated in big cities such as Manila and Cebu, and in other countries such as India, with locally own and home-grown call center, it can be proven to the world that a small city has a pool of world class talents,” said President Ed de la Cruz of the Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) – San Pablo City Chapter who rallied his chamber members to invest in this venture.
De la Cruz added that the call center will provide employment opportunities to young people and spur economic development in the city.

Aside from Prudente, who is also the president of MSC Institute of Technology and Immediate Past President of PCCI-San Pablo City Chapter, and Ed de la Cruz, owner of Collete’s chain of buko pie stores; the other Chamber members behind the new call center are Atty. Ken Javaluyas, Vice President of Seven Lakes International; Apolo Dayan, General manager of Kash Care Lending Corporation and past president of PCCI-San Pablo; Gary Joven, owner of LG General Merchandise; Danny Banayo, coconut farmer/ agribusinessman; Dr. Rolando A. Inciong, international communications consultant and co-founder of Academia de San Ignacio de Loyola; Engineer Gelo Adriano, incumbent City Councilor; Romy Race, owner of R. V. Race Marketing, and Efren de Castro, owner of Platinum Hotel and incoming president of PCCI-San Pablo.(RET)

ADVISER MET HIS WARDS


A total of 62 of the 80 newly elected Chairmen of Sangguniang Kabataan in San Pablo City were briefed by Mayor Vicente B. Amante on the role of the youth leaders in the local government unit administration during a get-together party he tendered at the Social Hall of the Richwood Subdivision Clubhouse in Barangay San Jose last Wednesday evening. He appealed to the young barangay officials to focus their activities on environmental sanitation and beautification, and on the implementation of alternative education program in the community. (RET)

Running unopposed


former City Councilor Gener B. Amante formally took his oath of office as the new punong barangay of Barangay San Jose in San Pablo City before Assistant Provincial Prosecutor Florante D. Gonzales of Laguna during a ceremony held at One Stop Processing Center 12 hours after he was officially proclaimed as the elected village executive. Barangay San Jose play host to two multi-national corporations engage in the production of bottled water and injectable medicine. (RET)

ANG NGITI NG TAGUMPAY.Ang nasa larawan ay si Anna Maria Rubi Belarmino Diaz na tumapos ng Accountancy and Management Course mula sa Laguna College noong nakaraang Marso, ay isa sa matagumpay na nakapasa sa pagsusulit na ipinagkaloob ng Board of Accountancy ng Professional Regulation Commission (PRC) noong nakaraang linggo at napabilang na ang kanyang pangalan sa Roll of Certified Public Accountants ng Pilipinas. . Siya ay anak ng mag-asawang Danilo Diaz ng Barangay VI-D, at dating Ma. Elenita Rubi Belarmino ng San Pablo City Assessor’s Office. Si CPA Anna Ma. Rubi B. Diaz ay pamangkin ni Vice President Sandy Belarmino ng 7 Lakes Press Corps. (CIO/Pedrito D. Bigueras)

October 24, 2007

WE WILL DEVELOP THE COUNTRYSIDE - LAZARO

SAN PABLO CITY –In the interview given by Governor Teresita S. Lazaro to the leaders of the Seven Lake Press Corps after a ceremony held at the San Pablo Central School here recently, she said that to help develop more micro and small entrepreneurs in Laguna, she had instructed the Provincial Planning and Development Coordinator to conduct a comprehensive studies to formulate a program that would facilitate the establishments of a Packaging Research and Development Center, in order that local enterprises could easily penetrate supermarkets in the country and selected overseas markets to help create more jobs in the province.
The lady governor said her office with seek the help of the Department of Trade and Industry (DTI), and of the Department of Science and Technology (DOST), for the design of a seal that would serve as the iconic symbol of quality of any article of commerce produce within the jurisdiction of the Province of Laguna.
Ningning Lazaro is optimistic that the final results of the different surveys conducted by rhe National Statistic Office (NSO) will help update the statistic on the number of micro and small enterprises in Laguna. These data are needed to reformulate the comprehensive development plan of the Provincial Government of Laguna, as required by the National Economic and Development Authority (NEDA), and as stipulated in the Local Government Code of 1991 or Republic Act No. 7160.
It is fortunate that major research and development (R & D) institutions, both under the Department of Science and Technology, the Department of Agrciultures and the Department of Environment and Natural Resources are located in Los Baños, and Lazaro believes that the interest of the people must be directed in science and technology, since Science and Technology plays a major role in the formulation and implementation of priority projects.
Governor Ningning Lazaro encourages the Office of the Provincial Agriculturist and the Office of the Provincial Veterinarian to continue introducing modern farming and animal husbandry technologies to help optimize the remaining agricultural land of the province.
“But our concern is not just to have big harvests for our farmers. We must also work to turn our farmers into agricultural entrepreneurs,” the lady governor concluded. (Ben Taningco)

October 10, 2007

COCONUT FESTIVAL ON JANUARY 7 – 15, 2008

SAN PABLO CITY - The 13th Coconut Festival and Fair will be held on January 7 – 15, 2008 according to City Administrator Loreto S. Amante, Chairman of the City Coconut Festival Committee. It will feature the Mardi Gras or Street Dancing Contest, an activities which place San Pablo City as a tourist destination under the Programs of the Department of Tourism, and accredited or recognized by the National Historical Institute.

To coincide with the weeklong commemoration of the 412th Anniversary of the Founding of the Parish of Saint Paul, The First Hermit, which is now the seat of the Diocese of San Pablo, Inc., the other activities are the nightly cultural presentation and musical extravaganza, and beer plaza to be sponsored by various commercial corporations, as well as by the Office of the Provincial Governor, Amante reported.

The annual Mardi Gras is consider as the city’s largest public festival participated by students and special groups donned in attire made from parts of coconut tree, that after the street dancing activities, visitors can retire at the beer plaza to join the lively celebration by eating, drinking, and dancing to the tune being played by various bands and musical groups.

Besides overflowing malt beer, San Pablo being referred to before World War II as the “Coconut Queen City of the Philippines,” one could taste scrumptious coconut pies, and shop for coconut-inspired crafts.

Seven Lakes International, a federation of associations of San Pableños in the United States, Canada, and Europe, headed by Canada-based Businessman Leo Cunanan, who will be holding their 6th Biennial Convention in this city, is expected to have their own float and will participate in the Mardi Gras.

According to Vice President Sandy Belarmino of the Seven Lakes Press Corps, chairman of the public relations committee, exhibits and sponsorship of shows and other activities will be open to all, and lock-out sponsorship will not be allowed, since the festival and fair is a revival of the cultural activities prevalent in this city before World War II where every body must be welcome.(RET)

October 8, 2007

RECEIVING AWARDS IS AMANTE’S ROUTINE CPO LOLITA DAYO

Receiving awards as an Outstanding City Mayor is seem already a routine for Mayor Vicente B. Amante as the 5th Elected City Mayor of San Pablo according to former City Population Officer Lolita S. Dayo, who served as City Nutrition Action Officer from 1983 to 2005 when she reached the mandatory retirement age.

When he assumed office as Mayor on June 30, 1992, among his initial actions was to recommend the creation of the Office of the City Administrator, Office of the City Population Officer, Office of the City Cooperative Officer, and the Office of the City Information Officer, in accordance with the provisions of the Local Government Code of 1991 or Republic Act No. 7160, believing that the creation of these offices will help enhance the delivery of educational, health, and social services to the community, particulary among those living in the countrysides.

In effect, Mrs. Dayo said that on November of 1993, San Pablo was chosen as “The Most Outstanding Local Government Unit (City Level)” under a program being implemented jointly by the National Economics and Development Council (NEDA), the Department of the Interior and Local Government (DILG) and the Department of Health (DOH), with some supports from the Department of Agriculture (DA), and the Philippine Information Agency (PIA), and the award was personally received by Mayor Vicente B. Amante from President Fidel V. Ramos during a program held at Malacañang Palace’s Heroes Hall. A feat that the mayor repeats every November until Year 1998, because of his invaluable service to the City of San Pablo, particularly in the field of health, social welfare, and gender and development.

As one of the program coordinators of Mayor Amante, Mrs. Lolita S. Dayo, was subsequently chosen as “Women Executive of the Year” for Region IV by the Civil Service Commission (CSC), making her the only provincial/city government department head to received such award, since the previous awardees were either provincial governors or regional directors of the line agencies of the Philippine Government.

It was also recalled by Mrs. Dayo, that though not always the first placer, San Pablo City is always included among the Green Banner Awardees (for City Level) in Region IV-A from 1996 to 2001 under a program of the Department of Agriculture being implemented by the National Nutrition Council (NNC). This is reflective of the concern for the health and welfare of the young. Under the administration of Mayor Vic Amante, it was observed that annually, a Barangay Nutrition Scholar (BNS) from San Pablo are being chosen as outstanding in the region, and the awards are being granted by the Secretary of Agriculture. (Beneta News)

October 4, 2007

KAUNAUNAHAN SA ISLA NG LUZON


ANG KALINISAN AY SUSI SA KAUNLARAN, KAYA’T KAPALIGIRAN AY ATING PANGALAGAAN- Nasa larawan ang mga pangunahing tauhan ng San Pablo City Solid Waste Management Office, sa pangunguna ni Engr. Ruel Dequito, kasama ang mga staffer na sina Danilo Biglete, Guillermo Atienza, Richard Biglete, Elvie Funtanilla, Maricel Carandang, Rochel Quinto, Ma. Richelle Abutan, Jennilyn Banaag at Cleoteldo Melo samantalang ipinakikita ang Certificate of Recognition na kaloob ng National Solid Waste Management Commission (NSWMC) na isang kawanihan sa ilalim ng Tanggapan ng Pangulo na nagpapahayag na ang City Government of San Pablo ang kaunaunahang yunit ng pamahalaang local sa CALABARZON Area na nakapagpatayo at nagpapakilos ng isang Categorized Sanitary Landfill na may kaakibat pang Material Recovery Facility. (sandy belarmino/dyaryo sa telebisyon)

October 3, 2007

Amante receive the awards


Makikita sa larawan si City Administrator Loreto S. Amante samantalang tinatanggap ang Plaque of Recognition na iginawad ng Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines, Inc. kay San Pablo City Mayor Vicente B. Amante bilang Most Outstanding City Mayor of the Philippines in the Field of Social Welfare and Development mula kay DSWD Undersecretary Lualhati Pablo, na sinaksihan nina Laguna Senior Board Member Karen C. Agapay, Laguna Provincial Social Welfare and Development Officer and ALSWDOPI National President Ernesto M. Montecillo, Davao del Norte Governor. Rodolfo P. del Rosario at Davao City Administrator Atty. Wendel E. Avisado. Ginanap ang pagpaparangal sa Grand Men Seng Hotel sa Downtown ng Davao City noong Miyerkoles ng tanghali. (7LPC/ sandy belarmino)

September 24, 2007

DIVISION OF SAN PABLO CITY, SHINE AT REGIONAL SCIENCE CAMP

Referred to as “a token delegation” due to its number, the representatives of the Division of San Pablo City to the Regional Environmental Science Camp held in Bacoor, Cavite last September 12 – 14, 2007 participated by high school students from the 13 provincial and city schools divisions that comprises Department of Education-Region IV-A (CALABARZON), shine in all categories of competition, except in Poster Making Contest, according to General Education Supervisor (for Science) Erlinda D. Abrenica in her report to Mayor Vicente B. Amante and City Schools Superintendent Ester C. Lozada.

It could be categorically said that “The Division of San Pablo City won in all individual competitions” during the Regional Environmental Science Camp attended by selected participants from the Provincial Schools Division of Batangas, Cavite, Laguna, Quezon and Rizal, and City Schools Division of Batangas, Calamba, Cavite, Lipa, Lucena, San Pablo, Santa Rosa and Tanauan, Ms. Abrenica reported.

John E. Alicando, a 4th year high school student at the Laguna College ranked first place in Environmental Science Quiz, while Dionella Arellano, also of Laguna College, also ranked first place in Filipino Essay Writing Contest on the importance of protecting and preserving the environment.

Science Supervisor Erlinda D. Abrenica is specially proud to report that Geri Mae Tolentino, a third year student at the newly established and opened San Pablo City Science High School at the Dalubhasaan ng Lunsod ng San Pablo Campus placed second in English Essary Writing Contest, while Krystyn Kaizzle Uy of Saint Joseph School placed fourth in Extemporaneous Speaking Contest (English).

Mark Angelo Calabia of San Pablo College was first runner-up in Paligsahan ng Ginoong Kalikasan, while Daraleen Fandiño, also of San Pablo Colleges, was the second runner-up in Paligsahan ng Binibining Kalikasan. (Ben Taningco)

September 21, 2007

SSS Medical & Dental Mission


Personal na pinangunahan ni South Luzon Cluster Assistant Vice President Aida V. de los Santos ang pangangasiwa sa isinagawang medical and dental mission ng Social Security System (SSS) noong nakaraang Miyerkoles, Setyembre 19, 2007, iniuugnay sa paggunita ng korporasyon ng kanilang ika-50 taon ng pagkakatatag sa buwang ito. Sa larawan, nasa dakong likuran si Bb. de los Santos ni Dra. Marivic L. Guia, isang medical specialist sa City Health Office na nagsusuri ng isang pasyente. Bahagi ng misyon ang pagkuha ng blood pressure, test for cholesterol, at iba pang pagsusuri na isinagawa sa City Mobile Clinic na ipinadala ni Mayor Vicente B. Amante. (RET)

Ms. Aida V. De los Santos of SSS


Assistant Vice President Aida V. de los Santos confers with the trainers from SSS Central Office in Diliman that conduct Training on Self-Employed/Voluntary Members (SE/VM) Maintenance for key personnel assigned in the SSS Provincial Offices in the CALABARZON and MIMAROPA Areas to make sure that payments made by self-employed and voluntary members are immediately posted and their records are updated. Ms. de los Santos said they give focus on the records of self-employed and voluntary members since they cannot afford to hire qualified personnel to actuate or look after their records in the system. (RET)

September 14, 2007

VIC AMANTE IS OUTSTANDING CITY MAYOR


City Mayor Vicente B. Amante will be recognized as “Outstanding City Mayor in the Field of Social Welfare and Development” by the Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines, Inc. during its 11th National Social Welfare and Development Forum to be held at the Grand Men Seng Hotel in Davao City this coming Wednesday, September 26, 2007, according to Dr. Ernesto M. Montecillo, Provincial Social Welfare and Development Officer of Laguna, and incumbent National President of the association and convenor of the forum.

Noted by Social Welfare and Development Secretary Esperanza Cabral, the letter of Dr. Montecillo said the award is in recognition of the full support of the City Government of San Pablo to consistently implement the Social Welfare and Development Program in the city under his leadership. Viz: the city indigency assistance program that received more than P15-million budgetary appropriation during Calendar Year 2006, and P23-million for Calendar Year 2007. Programs under the Gender and Development Programs are also provided with enough funds, as well as the assistance to the Senior Citizens Association.

Besides the Calamity Fund, the City’s Social Welfare and Development Office received additional fund from other sources to further enhance their relief assistance to calamity victims.

It must be recalled, that since 1993, under the leadership of Mayor Vicente B. Amante, San Pablo City is being chosen as “Outstanding Local Government Unit (City Level)” a presidential award under a program being jointly implemented by the National Economic and Development Council, the Department of the Interior and Local Government, and the Department of Health that he was recognized as “hall of famer” by President Fidel V. Ramos, and was even considered by then Senator Leticia Ramos-Shahani for nomination to the “Rafael Salas Awards” being annually granted by the United Nations Population Development Program. (Ben Taningco)

ROBIELOS OF LAGUNA COLLEGE
To represent San Pablo City at the Regional Population Quiz

Coached Enrico Ortega and Contestant Romy Robielos

Romulo O. Robielos II, a fourth year high school student at the Laguna College, and being coached by Economics and Filipino Teacher Enrico Ortega, emerged as champion in the 2007 Division Population Quiz held at the Rizal Hall of the San Pablo Central School, sponsored by the Division of San Pablo City, in coordination with the City Population Office. He will represent the Division of San Pablo City to the Regional Population Quiz to be held on Friday, October 5, 2007, at the Parang National High School to be hosted by the Division of Batangas City in Batangas City, through the coordination of the Secondary Education Division of the Department of Eduation-Region IV-A (CALABARZON). He is the youngest son of Romulo N. Robielos, and former Belencita Orrillaza of Barangay Mavenida, San Pablo City. (Ben Taningco)

September 5, 2007

13th National Crime Prevention Week

SAN PABLO CITY – Tuwirang binanggit ni Director Emilio P. Salumbides ng National Police Commission-Region IV-A na ang krimen ay hindi masusugpo sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan ng pulisya, ng tagausig, at ng hukuman, kundi ito ay pananagutan ng lahat, lalo na ng mga karaniwang mamamayan, na siyang tuwirang apektado ng mga nagaganap na krimen, at maging ang napapaulat na pag-abuso ng ilang kagawad ng pulisya ay hindi rin maihahanap ng katarungan kung walang tulong ng mga mamamayan.

Si Atty. Salumbides ang naging pangunahing tagapagsalita sa palatuntunan ng paglulunsad ng ng 13th National Crime Prevention Week na itinaguyod ni Alkalde Vicente B. Amante at ng Sangguniang Panglunsod noong Sabado ng umaga Setyembre 1, 2007 sa San Pablo Central School Stadium.

Ang National Police Commission o NAPOLCOM ay isang ahensyang iniaatas ng 1987 Constitution, na ipinatutupad sa bias ng mga Batas Republika Bilang 6975 at 8551 na lalong kilala bilang “PNP Reform and Reorganization Act of 1998” at ito ang may pananagutang magsiyasat sa mga anomalyang kinasasangkutan ng mga pulis, nangangasiwa sa entrance examination sa mga nagnanais sumapi sa cuerpo ng pulisiya; at magpataw ng kaparusahan sa mga nagkamaling kagawad ng pulisiya. Ang tagapangulo ng NAPOLCOM ay ang Interior and Local Government Secretary.

Sa panig ni Director Roberto C. Abejero ng Department of the Interior and Local Government-Region IV-A kanyang binanggit na napapanahon ng sa lebel ng barangay ay dapat na palakasin ang Barangay Disaster Coordinating Council, upang sakupin na rin nito ang gampanin ng ibang’ sanggunian tulad ng Barangay Council on the Protection of Children, Barangay Committee on Humang Rights, at mga katulad nito, sapagka’t sa katotohanan, ang mga komiteng ito ay iisa ang miyembro, na bilang mga organisasyon ay pawang ang punong barangay ang tagaangulo.

Naging tagapagsalita rin ang Police Regional Director na kinatawan ni Supt. Sergio Dimandal, at iba pang regional officials ang mga ahensyang ang gampanin ay may malaking kaugnayan sa pagsugpo sa krimen. (RET)

Maaasahang Kaibigan Ang SSS

SAN PABLO CITY – Sa pagsapit ng ika-50 taon ng pagkakatatag ng Social Security System (SSS) noong nakaraang Sabado, Setyembre 1, 2007, sa pakikipanayam sa mga kagawad ng local mass media ay nabanggit ni Assistant Vice President Aida V. de los Santos ng South Luzon Cluster, na sa nakalipas na limampong taon, o simula noong Setyembre 1, 1957, ang SSS ay matapat na kaagapay sa mga pangangailangan ng manggagawa; kaibigan sa pagbibigay ng makabuluhang proteksyon sa mga kasapi ng sistema at kanilang pamilya; at kabalikat sa pagpapaunlad ng kabuhayan o ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang maunlad at angkop na social insurance program o palatuntunang magkakaloob ng kapanatagang panglipunan.

Tuwirang tinukoy ni de los Santos na ang SSS sa nakaraang limang (5) dekada ay nakapagkaloob ng ginintuang paglilingkod bilang tunay na kasama na bumabalikat sa mga suliranin ng mga manggagawa.

Masasabing isang magandang alaala na ipinagkaloob ng mga mamamayan, na natipon ng Social Weather Station (SWS) ang kaisipang ang Social Security System pinakapangunahing government financial institution na may makatotohanang malasakit na maiwasan ang corruption sa kanilang operasyon sa pamamagitan ng maayos at makabuluhang pagkikintal sa kaisipan ng mga pinuno at kawani ng korporasyon sa halaga ng pagiging matapat sa paglilingkod sa mga mamamayan, pahayag pa ni de los Santos. (RET)

Ang Committee on Public Market and Slaughterhouse

abanggit ni Concejal Paolo Jose Cristobal C. Lopez na ang Committee on Public Market and Slaughterhouse ng Sangguniang Panglunsod na kanyang pinamamatnugutan bilang chairman, ay hindi isang fact finding committee na ang gampanin ay humanap ng mga maipalalagay na pagkakamali sa operasyon ng pamilihan at matadero ng lunsod, pagkatapos ay kondenahin ito, kalakip na ang mga pinunong lunsod na may kaugnayan sa pagpapakilos at pamamahala rito. Sa halip, ang komite ay isang kalipunan ng mga kagawad ng sanggunian na nag-aaral at bumabalangkas ng mga palatuntunang inaakalang magtataas sa antas ng kalalagayan ng pamilihan at ng matadero para sa kagalingan ng mga mamamayan, at para may mapagkunan ng pondo ang pangasiwaang lunsod na ibabalik sa mga mamamayan sa pamamagitan ng mga paglilingkod na pangkalusugan, panglipunan, at pampaaralan.

Nabanggit ni Concejal Pamboy na komplekado ang operasyon ng pamilihang lunsod, sapagka’t ito ay hindi pangsariling pananagutan ng pangasiwaang lunsod. May mga bagay sa pamilihang ang isinasaalang-alang ay ang mga palatuntunan at alituntuning ipinatutupad ng Department of Trade and Industry, may mga alituntunin o batas, tulad ng Code on Sanitation of the Philippines na pananagutan ng Department of Health, at sa dahilang ang pamilihang lunsod ay nalilibot ng mga seksyon ng national road, tulad ng A. M. Regidor Street, A. . Flores Street, at ng P. Paterno Street, kaya ang suliranin ng sidewalk vendor ay nasa ilalim ng hurisdiksyon ng Departmet of Public Works and Highways.

May mga alituntuning inaakalang malupit ang epekto sa mga nagsisipagtinda, subali’t ang mga pambansang alituntunin ay dapat na ipinatutupad, sapagka’t kung hindi ito maipatutupad, ay sila naman ang pag-uusigin sa pagsusulong ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan, kaya dapat ding unawaing ang mga pinunong lokal ay mayroon ding pananagutan dapat isaalang-alang nupang huwag silang maipagsumbong ng pagpapabaya katungkulan. (Ben Taningco)

OMBUDSMAN REGIONAL OFFICE, GANAP NA NAGLILINGKOD

Nagpapaalaala si Deputy Ombudsman for Luzon Victor C. Fernandez na ang Ombudsman Regional Office sa Calamba City na pormal na binuksan noong nakaraang Mayo 15, 2006 o 15 buwan na ang nakalilipas ay ganap ng operasyonal at ang mga nakatalaga ritong Associate Graft Investigation Officer ay pamilyar na sa kalalagayan ng mga lalawigang bumubuo ng CALABARZON Region. Ang kanilang spacious office space ay nasa 2nd Floor ng New City Hall Building sa kahabaan ng Bacnotan Road sa Barangay Real sa Calamba City, at ang kanilang telepono ay (049) 545-0220. Ang ZIP Code ng Calamba City kung ang komunikasyon ay ipadadala sa pamamagitan ng koreo ay 4027.

Ayon kay Associate Graft Investigation Officer Elmo A. Unay, isa sa pangunahin nilang naipaglilingkod sa mga kawani at manggagawa ng alin mang ahensya ng pamahalaan, pambansa, pangrehiyon, at panglokal, ay ang pagkakaloob ng clearance sa mga nagbabalak na magretiro o magbitiw na sa kanilang tungkulin. Ang kinakailangan lamang ay magdala ng kanilang latest service record, at indorsement ng may pananagutang pinuno ng tanggapan o ahensya, at ang kaukulang clearance o kasulatang ay madali nilang maipagkakaloob, na ang applicant ay hindi na kinakailangang magsadya pa sa Office of the Ombudsman na nasa National Government Center sa Quezon City.

Ang pangunahing gampanin ng Ombudsman Regional Office sang-ayon sa paalaala ni Ombudsman Victor C. Fernandez ay ang tumnggap ng reklamo o pagsusumbong laban sa sino mang pinunong bayan at tauhan ng pamahalaan, na kasama sa maaaring ipagsumbong ay ang mga halal na pinunong barangay, sapagka’t sila ay pangunahin sa mga kinikilalang public official.

Ang Office of the Ombudsman ay walang sinisingil na filing fee sa mga sumbong o reklamong inihaharap sa kanila. (Ben Taningco)

(Request to all publishers: Sana ay malathala ito sa lahat ng edition, bilang public service, at kabatiran ng lahat, lalo na ng mga nasa kanayunan. RET)

August 30, 2007

RURAL BANK OF SEVEN LAKES, ADOPTED STO. CRISTO SCHOOL

As expression of gratitude to the community for their continuous patronage of the products and services of the Rural Bank of Seven Lakes (San Pablo City), Inc, the bank management recently donated 250 copies of English Workbooks in English and in Reading for all grade levels at the Sto. Cristo Elementary School, a unit of the Division of San Pablo City, under the “Adopt-A-School Program” stipulated in Republic Act No. 8525.

Founded in November 21, 1974 and now on its 33rd year of operations, Chairman/President Odilon I. Bautista said the donation was made since it one of the mission of the Rural Bank of Seven Lakes to help the youth of the city to be globally competitive in the right use of English language, and in instilling proficiency on this subject. Proficiency in English will also help students understand subjects in Economics and discussion on governance.

Bank Manager Eduardo M. Garcia recalled that last year,RB7Lakes established and sponsored the On-The-Spot Essay Writing Contest for fourth year high school students where the maiden contest was held at the bank premises along M. Paulino Street, this city, on November 16, 2006, designed to enhance exemplary adherence towards English proficiency, to help achieve the dreams of many to be globally competitive as workers in communication industry, as well as in cultural inter-actions. The bank management are simply helping the youth in their quest for excellence in the field of communication arts, and recognizes the important role being played by schools in uplifting the students English Proficiency Level.

Accompanaied by Bank;s Vice Chairman Aristeo C. Alvero , Directors Leila A. Aquino, Remy A. Exconde, and Aantonio L. Lim, and Bank Officers Eduardo M. Garcia and Derrick I. Alcalde, Retired Judge Bautista ceremonially turned-over the workbooks to School Principal Rhea A. Dacara last August 10, 2007, in the presence of City Schools Superintendent Ester C. Lozada, General Education Supervisors Muriel Av. Maghirang, Rosario N. Robielos, and Miguela G. Marasigan, Dapdapan School District Supervisor Zenaida D. Tolentino, and School Principals Medelyn B. Jaurigue, Edna H. Albajera, Estelita Veneracion, and Isabelita G. Miral (RET)

August 13, 2007

OUTSTANDING TEACHER IS A SAN PABLEÑA

Mrs. Madeline P. Rivera, a public school teacher assigned at the San Pablo Central School, was chosen as One of the Most Outstanding Teacher 2007 for elementary school category by the .Metrobank Foundation, Inc., in partnership with the Department of Education (DepEd) and the Commission on Higher Education (CHED), that annually sponsors the Search for Outstanding Teachers . Each school unit is qualified to one nominee for each category and each awardee receive P250,000 as cash prize, part of which is for the faculty development program of his/her school.The Search for Outstanding Teachers (SOT) represents Metrobank Foundation's commitment to promote a culture of excellence in education by recognizing the country's best mentors who can be upheld as models not only for educators but for other community members as well. More than 200 exemplary elementary, high school, and college teachers from all over the country have so far been awarded since its launching in 1985..Other winners for this year's Search for Outstanding Teachers (SOT) are Fredo T. Laureles of Ateneo Grade School, Quezon City, Jeneluj C. Cunanan of Lanao Central Elementary School, Kidapawan City, and Leticia N. Palle of Malaybalay City Central School, Malaybalay City. Secondary level awardees include Glendale B. Lamiseria of Dulag National High School, Leyte, Ruben L. Abucayon of Alegria National High School, Surigao del Norte, Norma C. Pacaigue of Novaliches High School, Quezon City, and Cynthia B. Bangero of Barotac Viejo National High School, Iloilo. Ms. Rivera and her fellow awardees will be receiving her awards and rewards on September 3, 2007 at the main auditorium of the Metropolitan Bank and Trust Company in Metropolitan Manila, then they will be meeting President Gloria Macapagal Arroyo at the Malacañang Heroes Hall on September 5, 2007.The winners for this year's Search for Outstanding Teachers (SOT) have been named from nearly 200 nominees received nationwide for the elementary, secondary and higher education levels, 10 teachers were chosen for their admirable contributions in the advancement of the education sector as well as in community development. (BENETA News)

August 10, 2007

Operation Sagip Niyog


Pinagsisikapan ni Punong Barangay Ignacio B. Garcia (kanan) ng Barangay Sta. Catalina na maging pamilyar sa kaanyuan ng coconut leaf beetle (Brontispa Longissima) na kasalukuyang namiminsala sa mga punong niyog dito sa Katimugang Tagalog. Kasama niya sa larawan si dating Punong Barangay Roman Rivera ng Barangay Dolores na dumalo rin sa papulong na ipinatawag ng Philippine Coconut Authority sa Starlake Hotel and Resort sa Barangay San Buenaventura kamakailan. (RET)

August 9, 2007

2007 CREBA National Convention
on October 25 – 27 in Cebu City

Real estate industry players will converge at Cebu City on October 25-27 for the 2007 National Convention of the Chamber of Real Estate & Builders' Associations (CREBA), to be hosted by CREBA-Cebu, on the theme "The Land Sector's Quantum Leap to the Future". As the theme suggests, the event will highlight the latest technologies that could propel the land sector to unprecedented heights in the coming years.

The 2007 Convention will tackle such topics as geographic information systems (GIS), land information databasing, optimizing internet use for global business networking, business process outsourcing, and a host of other relevant issues.

The annual national convention traditionally offers CREBA members, as well as non-members, excellent opportunities for information-sharing and business and social networking, through the series of symposia, workshops, government-private sector dialogues, and social, athletic and fellowhsip activities.

Spearheading this year's convention are Convention Committe Chair Ms. Edith Manansala, CREBA VP for Public Affairs, Arch. Steve Olonan of Starland Properties, with able support and assistance from CREBA President Pedro C. Tario, CREBA EVP Techie P. Bautista, CREBA Directors Jimmy A. Cura, and Eugene Yu. (BENETA News)

MAGTANIM NG PUNONG NIYOG PARA SA UBOD

Bagama’t ang mga batang punong niyog o ang mga punong wala pang tatlong (3) taong naitatanim sa plantasyon ay hindi sakop ng pagbabawal putulin sa ilalim ng Coconut Preservation Act o Republic Act No. 8048, nagpapayo si Regional Coconut Development Manager Edilberto M. de Luna sa mga nagnanais na magtanim ng punong niyog para pagsapit na tamang laki ay putulin para kunin ang ubod, na ang binabalak na pagtatanim ay iulat sa pinakamalapit na tanggapan ng Philippine Coconut Authority (PCA) upang ang palatuntunan ay maayos na masubaybayan ng pangasiwaan para sa Kagawaran ng Pagsasaka.

Nilinaw ni de Luna na “ang punong niyog na wala pang tatlong (3) taong naitatanim ay hindi kasama sa pagbabawal putulin, at ito ay maaaring anihin para kunin ang ubod na hindi nalalabag ang Batas Republika Bilang 8048 at ang Implementing Rules and Regulations nito.”

Kaugnay ng produksyon ng ubod, na kinikilalang bahagi ng palatuntunan sa produksyon ng pagkain, iniulat ni de Luna na ang Research Development and Extension Branch ng PCA ay nakabalangkas ng isang pamamaraan ng pagtatanim ng mga batang punong niyog sa ilalim ng mga namumunga ng puno o ang “System of Under-Planting of Young Coconuts on Bearing Palms for the Production of Edible Vegetative Pitch (Ubod)” na ipinaliliwanag sa Techno Guide Sheet No. 7, Series of 2000, na maaaring mahiling sa Field Service Branch ng Philippine Coconut Authority na ang mailing address ay sa Elliptical Road, Diliman, Quezon City, o sa P. O. Box 3386, Manila. (BENETA News)

MAJOR ALICBUSAN, LIMOT NA BAYANI

Pag-alinsunod sa Batas Republika Bilang 9492, na sumusog sa Section 26, Chapter 7, Book I of Executive Order No. 292, o Administrative Code of 1987, ang huling Araw ng Lunes ng Buwan ng Agosto ay itinatakdang Pambansang Araw ng mga Bayani o National Heroes Day,

Simula ng manungkulan si Alkalde Vicente B. Amante ay naging tradisyon na ang paggunita sa Pambansang Araw ng mga Bayani ay ganapin sa paanan ng bantayog ni Gat Andres Bonifacio sa dahilang ito ay nakatayo sa kapaligiran ng Doña Leonila (Mini-Forest) Park, at ang bantayog ay malapit lamang sa Bantayog Para Sa Alaala ng mga Martir ng Himagsikan na ipinatayo ng mga Diakonesa ng Iglesia Filipina Independiente noong ikalawang dekada ng pananakop ng mga Americano; at pananda para sa mga Defenders of Bataan and Corregidor at iba pang bayani ng Ikalawang Digmaan.

Ang bantayog ay halos katapatan ng isang concrete obelisk o pananda para sa alaala ni Major Leopoldo Alicbusan ng 27th Company ng Philippine Constabulary (PC) na nasawi sa pagtatanggol sa kalunsuran laban sa sumalakay na mga kaaway ng katahimikan noong madaling-araw ng Marso 29, 1950. Ang nabanggit na obelisk sa dati o orihinal na kinatatayuan ay nadalaw ni Pangulong Ramon F. Magsaysay noong Marso 29, 1954 nang ang Pangulong Idolo ng Masang Pilipino ay gumawa ng biglaang pagdalaw sa himpilan ng pulisiya ng Lunsod ng San Pablo, na walang kasama liban sa kanyang official driver at isang tradisyonal na military aide, na sa katotohanan ay tagabukas lamang ng pinto ng kotse, sapagka’t noon ay ika-4 na anibersaryo ng kamatayan ni Constabulary Major Leopoldo Alicbusan na napatay noong madaling-araw ng Marso 29, 1950 sa pagtatanggol sa kalunsuran sa pananalakay ng isang pangkat ng mga Huk. Subali’t sa tuwing magaganap ang palatuntunan sa paggunita ng Araw ng mga Bayani, ay walang isa man sa mga tagapagsalita ang nakakaalaala sa pagkapag-alay ng buhay ni Alicbusan.

Limampo’t pito (57) taon na ang nakalipas, at kapansinpansing maging ang obelisk sa alaala ni Alicbusan ay nanganganib ngayong mabuwal dahil sa isinasagawang konstruksyon ng Proposed City Engineer’s Office Building. Nagpapatunay na “Si Major Alicbusan ay limot na bayani.” (Ben Taningco)

August 2, 2007

KAMPANYA KONTRA BRONTISPA, TULOY-NA-TULOY

ALAMINOS, Laguna - Ang Operation Sagip Niyog o ang malawakang kampanya upang masugpo ang paglaganap ng coconut leaf beetle (Brontispa Longissima) dito sa Laguna sa koordinasyon ng Laguna Provincial Coconut Development Office ng Philippine Coconut Authority (PCA) ay tuloy-na-tuloy, at isinasagawqang may pakikipag-ugnayan sa mga Liga ng mga Barangay sa lahat ng mga coconut producing communities sa lalawigan, na sinusuportahan din ng Regional Crop Protection Center ng Department of Agriculture na naka-base sa Los Baños, sang-ayon kay Provincial Coconut Development Manager Lanie M. Lapitan na ang punong tanggapan ay nasa bayang ito.

Ikinatutuwa ni Bb. Lapitan na maraming mga pinunong lokal, at propetaryo ng mga pataniman ng niyog dito sa sakop ng 3rd and 4th Congrossional District ang ganap na nakikiisa sa ikapagtatagumpay ng kampanya, sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanilang ng tama at makabuluhang feedback ukol sa kalalagayan ng peste sa kani-kanilang lugar, sapagka’t ito ang nakatutulong upang maging maayos ang implementasyon ng palatuntunan sa pagsugpo ng pamiminsala ng brontispa. (BENETA News)

PAGTATANIM NG GULAY, MAY POTENSYAL – APOSTOL

ALAMINOS, Laguna - Sa pakikipagtulungan ng Municipal Agriculture and Fisheries Council (MAFC), iniulat ni Municipal Agriculture Officer (MAO) Gladys D. Apostol dito na pag-alinsunod sa nagkakaisang tagubilin nina Gobernadora Teresita S. Lazaro at Alkalde Eladio M. Magampon, ang kanyang tanggapan ay naglunsad ng isang malawakang palatuntunan sa pagtatanim ng gulay, una ay upang matugunan ang pangangailangang pangnutrisyon sa bawa’t tahanan, at kung ang nagtatanim ay magkaroon na ng sapat na karanasan at kamalayan sa paghahalaman, ay mapagkukunan pa ito ng karagdagang kita na mitutustos sa iba pang pangangailangan ng pamilya.

Tinitiyak ni Gng. Gladys Apostol na malaki ang potensyal ng pagtatanim ng iba’t ibang gulay bilang paraan ng paghahanapbuhay. Dahil sa maraming pamayanang dating pataniman ng gulay, ang ngayon ay nasakop ng mga industrial zone o naging tayuan ng mga malalaking pabrika o bahay-kalakal. Ito ay nagpababa sa antas ng produksyon ng pagkain dito sa mga Lalawigan ng Laguna at Batangas.

Samantala, ikinalulugod ni Mayor Magampon na ang Tanggapan ng Gobernadora Lazaro ay nagkaloob ng 32 Knapsack Sprayer at tatlong flame thrower na kanilang ipinamahagi sa iba’t ibang barangay dito sa pamamagitan ng MAFC, na malaki ang maitutulong upang maitaas ang ani sa mga pataniman dito. (BENETA News)

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online