August 11, 2011

BULUNGAN SA ATIMONAN

ATIMONAN, Quezon – Noong nakaraang madaling-araw ng Linggo, ang tagapag-ulat na ito ay nagkaroon ng pagkakataong makapagmasid sa pamilihan ng isda sa may Atimonan Port dito kung saan ang mga maliliit na mangingisda o marginal fishermen na namamalakaya sa Lamon Bay ay nagdadala o “nagtataas” ng kanilang huling isda para ipagbili, at ang kapansinpansin, taliwas sa karaniwang tindahan ng isda, sa nabanggit na punduhan ng isda ay matahimik, sapagka’t ang tawag pala sa lugar na iyon ay “bulungan.”

     Ang kapansinpansin, ang mangingisda ay inilalagay ang kanyang huli sa isang  bukas na lalagyan, upang ito ay maayos na makita ng mga nagbabalak bumili upang sa pamamagitan lamang ng pagtingin ay matantya ang bigat ng mga isda para kaniyang makuwenta kung magkano ang halagang dapat pabulong na ialok.

     Halimbawa, ang iniaalok na mga isda ay limang (5) piraso ng lapu-lapu, at anim (6) piraso ng tambakol, kung sa tantya ng bibili ay titimbang ng apat (4) na kilo ang lapu-lapu, at siyam (9) kilo ang tambakol, kaya maaari itong magkaroon ng kabuuang halaga na P2,470 batay sa umiiral na halaga ng bawat isda roon, at maaaring siya ay pabulong na aluking bilihin ang mga isda sa halagang P1,900. Kung may ibang maghahalaga ng mataas sa roon, halimbawa ay P1,990, ang huli ang makakabili sa isda.

     Napag-alamang may mga konsignitaryo o mga mamumuhunan na may tauhang taga-bulong para siya ay ipamili ng isda na matapos na mapagsama-sama ay pagbubukodbukurin para ipamahagi sa mga suki nilang magtitinda sa mga malalayo at malalapit na palengke.
     Nabatid pa rin na may mga taga-bulong na halos ay eksakto ang tantya nilang timbang ng bawa’t isda, matapos na ito ay timbangin sa rehistradong timbangan. (Ruben E. Taningco)

SAMAHAN NG MAGSASAKA, PATULOY ANG PAG-AARAL

     ALAMINOS, Laguna – Kapuri-puri ayon kay Municipal Agriculturist Gladys dV Apostol na ang mga bumubuo ng Samahan ng Magbubukid ng Alaminos na pinangunguluhan ni Oliver B. Fandiño ay may sariling palatuntunan upang mapalawak ang kamalayan ng kanilang mga kasapi sa tamang pagtatanim ng iba’t ibang halaman, at pangangasiwa ng pataniman nito.

     May 32 aktibong kasapi, ang una nilang naging panauhing tagapagsalita sa ipinatawag nilang talakayan ay may kaugnayan sa posibilidad na sa bayang ito, at maging sa mga kalapit na munisipyo ay makapagbukas ng pataniman ng rubber tree; at sa sumunod na pagkakataon ay isang kinatawan ng Land Bank of the Philippines para naman sila ay magabayan sa wastong paghiram ng puhunan para sa pagpapaunlad ng isang pataniman sang-ayon kay Fandi­ño.

     Naging si Dr. Patricio Faylon, na isang ipinagkakapuring anak ng bayang ito na kasalukuyang Executive Director ng Philippine Council for Agriculture, Forestry and Natural Resources Research and Development (PCARRD) ng Department of Science and Technology na naka-base sa Los Baños ay kanilang inanyayahan upang matalakay ang tamang pagtatatag ng plant nursery, mga dapat alalahanin sa pagtatanim at pangangasiwa ng pataniman, at mga pagpapayo sa mga kakbanging dapat isagawa ng isang magsasaka kung nagkakaroon ng suliranin ang kanilang mga tanim.

     Naitatag ang isang magandang pag-uugnayan sa pag-itan ng samahan at ng PCARRD upang kung ang isang magsasaka ay may masusumpungang suliranin sa kanilang pataniman, ay maihingi ito ng payo sa mga eksperto sa pamamagitan ng email o electronic media.

     Ayon kay Fandiño, nagkaroon ng pagkukusa ang mga magtatanim ng lansones, rambutan, niyog, at mga gulay sa bayang ito sa ilalim ng kaisipang “Mahina at maliit lamang ang magagawa kung nag-iisa, subali’t nagiging malakas at ang lahat ay kayang-kaya kung sama-sama.”

     Sa panig ng pangasiwaang munisipal, napag-alaman na  ang Municipal Barangay Hall na nagsisilbing bulwagang pulungan ng Liga ng mga Barangay ng Alaminos, ang ipinagagamit na pulungan ng Samahan ng mga Magbubukid ng Alaminos kung sila ay nagsasagawa ng training or seminar pag-uulat pa ni Fandiño. (Ruben E. Taningco

MGA AUTO MECHANIC, GALIT KAY CONCEPCION


SAN PABLO CITY – May himig na pagbibiro, pero malapit sa katotohanan ang sinasabi ng ilang ahente ng kotse, na ang mga may-ari ng auto repair shop sa lunsod na ito ay hindi natutuwa sa malasakit ng DPWH-Laguna Sub-District Engineering Office na naka-base sa Barangay Del Remedio, lunsod na ito, na mapangalagaang maayos ang mga lansangan sa lawak ng kanilang mga pananagutan, sapagka’t ito ay gumagawa sa mga lansangan na maayos daanan ng mga saksakyan, kaya tumatagal ang buhay ng mga makina nito.

     Dahil sa magandang kalalagayan ng mga lansangan sa sakop ng distrito, ay lumiliit ang kita ng mga repair shop, at maging ng mga vulcanizing shop, na ang nakikinabang umano ay ang mga car and truck dealer, at distributor ng goma ng mga sasakyan, dahil sa karaniwang tapos na ang garantiyang kanilang ipinagkakaloob bago masira ang sasakyan o mabutas ang goma.. 

     Sinasabi ng mga ahente ng sasakyan na ang kanilang “business territory” ay ang Katimugang Tagalog at Bicolandia, na isang katotohanan na ang mga seksyon ng lansangan na sakop ng pananagutan ni District Engineer Federico L. Concepcion, at ng kanyang action man na si Assistant District Engineer Pol delos Santos ang   pinakamaayos na 
napangangalagaan. Kanila pang nabanggit na pinatutunayan sa mga nakaraang pagdaraan ng bagyo sa bansa, na ang Alaminos-San Pablo City Section ng Maharlika Highway, mula sa exit ng South Luzon Express Way sa Calamba City hanggang sa Sorsogon, ang tanging hindi lumulubog sa baha, na kung may lugar mang nalulubog sa baha, ito ay hindi lubhang malalim at patuloy na maaaring tawirin ng mga sasakyan, at nakakati kaagad pagtigil ng pagpatak ng ulan, dahil sa ang mga drainage system o padaluyan ng tubig-baha ay kanilang ipinalilinis sa mga panahong hindi pa pumapatak ang ulan. Ang DPWH-San Pablo ay laging handa  na gampanan ang kanilang pananagutan sa lahat ng pagkakataon. (Ruben E. Taningco)    

ARBOR DAY, LALAHUKAN NG LAHAT NG BARANGAY SA LUNSOD


     SAN PABLO CITY – Tiniyak ni ABC President Gener B. Amante ang pakikilahok ng lahat ng mga rural barangay sa Philippine Arbor Day Celebration na gaganapin sa darating na Sabado, Hunyo 25, 2011 sa pangkalahatang koodinasyon ng Department of the Interior and Local Government (DILG), na ang pangunahing punong kahoy na itatanim ay ang Philippine Mahogany.
     Ayon kay Konsehal Amante, hindi na suliranin sa lunsod na ito ang paghikayat na magtanim ng mga punong kahoy, dahil sa ang pagtatanim ng mga puno ay bahagi na ng pagpapahalaga ng mga taga-nayon, halimbawa sa kanyang sariling barangay, o sa Barangay San Jose (Malamig), dito ay patuloy ang isinasagawang pagtatanim ng iba’t ibang puno, kasama na ang (damong) kawayan bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na an gang kapaligiran ng pamayanan ay maging malinis, dahil sa dito nakatayo ang isang  malalaking planta, kasama na ang isang pagawaan ng mga gamot.

     Kinikilala rin na ang Barangay San Jose, na lalong  kilala sa katawagang Malamig, ay bahagi ng watershed ng lunsod, kaya dito ay totohanan ang implementasyon ng pagtatanim ng mga punong kahoy.

     Maging sa kasaysayan ng lunsod, bago ang World War II, ay isang masayang tradisyon ang pakikilahok sa Arbor Day Celebration, isang kulturang inihabilin ng mga Thomasites, o ng mga gurong Americano na nagpapatatag ng sistema ng edukasyon sa bansa. Ang arbor ay mula sa salitang Latin na ang kahulugan ay “tree” o punong kahoy, paalaala pa ng ABC President.

     Samantala, napag-alaman mula kay City Local Government Operations Officer Marciana S. Brosas na ang DILG  Family sa lunsod na ito, o ang kanyang tanggapan, kasama ang mga pinunon at kawani ng San Pablo City Police Station, BJMP District Jail, at San Pablo City Fire Service Station, ay sama-samang magtatanim sa kapaligiran ng Bundok Ubabis sa Barangay San Mateo, bilang pagpapatibay sa kanilang pakikiisa na mapangalagaan ang kapaligiran ng barangay, dahil sa particular na barangay na ito nagkakaroon ng mga pagguho kung may nagdaraang bagyo sa Katimugang Tagalog.

     Sang-ayon kay City Director Marciana S. Brosas, si City Environment and Natural Resources Officer Ramon R. de Roma ang namamahala sa procurement ng planting material, at ang kanyang mga tauhan ang magkakaloob ng mga pagpapayong teknikal sa tamang pagtatanim ng mga puno, upang magkaroon ng katiyakang ito ay mabubuhay at lalago. (Ruben E. Taningco)

PAGDISIPLINA NG ELEPANTE     Sa mga natatandaan pa ang mga pelikulang Tarzan, at mga circus na nagtatampok sa elepante bilang mga hayop na sentro ng pagtatanghal,  ay mapapansin na kung ang malaking hayop ay hindi ginagamit sa tanghalan, ito ay wala sa kulungan, sa halip ay may maliit na lubid na nakatali sa alin man sa hulihan paa nito. Halos iisa ang laki ng lubig na itinatali sa mga bata pang elepante na maaaring tumitimbang lamang ng 400 kilo, o matatanda at malalaki  na tumitimban ng 1,300 kilo.

      Sang-ayon sa isang lathalain na nalathala sa isang American magazine, ang taling lubid sa hulihang paa ng elepante ay hindi tunay na matibay, at maging ang kinatatalian nitong ibinaong putol ng kahoy ay rin matatag ang pagkakatanim sa lupa, at katunayan nito, kung ang elepante ay nagugulat at wala sa loob na nagkakapagpumiglas, ay madali itong nakakawala, nakung ang elepante ay kalmado na at ang lubid ay napasabit at mararamdaman ng hayop ang pagpigil sa kanyang hulihang paa, ito ay titigil at mananahimik na lamang.

     Ang maliit na lubid ay napipigilan ang isang malaking elepante na makawala, sapagka’t ito ang kanyang nakalakhan at nakaugalian simula noong panahon ng kanyang kabataan.

     Ang mga elepante, sa sandaling maipanganak ay tinatalian ng lubid sa alin man sa dalawang hulihang paa nito, kaya naging bahagi na ng pagpapahalaga ng hayop na ang lubid na nakatali  sa kanyang hulihan paa ay matibay o matatag at hindi sapat ang kanyang lakas upang ito ay mapatid, o ang kinatataliang kahoy ay maalis sa pagkakabaon nito sa lupa. Isang pagpapahalagang dinadala ng hayop kahit sa panahon ng kanyang katandaan. Ang totoo, kung magpupumilit lamang ang isang 400-kilong elepante, ang lubid na nakatali sa kanyang hulihang paa ay madaling mapapatid, gaya kung ito ay itatali sa alin man sa dalawang unahang paa nito
.
     Ang lubid ay nakakatulad lamang ng latigo ng isang tagapagsanay ng leon, ang leon ay hindi pinapalo ng latigo, lamang ang isang leon, sanggol pa lamang, ay sinanay na ang tunog ng latigong ikinukumpas  sa hangin ay gumagawa sa  mabangis na hayop upang maging mapayapa at tumigil kung saan ito itinurong mamahinga.

      Sa hayop man, ang kamalayang kinasanayan sa panahon ng kanilang kabataan, ay disiplinang gumagabay sa panahon ng kanilang katandaan. (Ruben E. Taningco)

STATEMENT BY SECRETARY CLINTON
The Philippines’ National Day

On behalf of President Obama and the people of the United States, I am delighted to congratulate the people of the Philippines on the 113th anniversary of your declaration of independence this June 12.

     The United States and the Philippines are long-standing friends and partners.  We stood together during World War II to defend liberal democratic values.  Today, we are working together on many new fronts.  Whether we are working to find ways to catalyze economic growth, helping victims of natural disasters, combating extremism, or calling for greater protection of human rights, our two countries share a vision of a better world.

     We support the Philippine government’s commitment to fight corruption, promote judicial reform, reduce poverty, and create opportunities for its people.  Our two countries are cooperating in new ways on everything from the Partnership for Growth joint effort to boost prosperity in the Philippines, to the Open Government Partnership initiative to improve governance and transparency around the globe.  Together through our Millennium Challenge Corporation compact we are working to reduce poverty through economic growth.  The Philippines is a committed partner on so many issues.

     Please accept my sincere thanks for your friendship and best wishes for your continued success and prosperity on this special day.

CONGW. IVY ARAGO, HINDI NAGSASARILING KALOOBAN


Si Punong Guro Leonila V. Murad samantalang kinakapanaym ng tagapag-ulat na ito, samantalang nakamasid si Barangay Kagawad Kevin Pamatmat na isang tumapos ng Calumbang National High School.


     Nang si Gng. Leonila Virtucio  Murad, punong guro ng Calumpang National High School sa Nagcarlan ay magsadya sa People’s Day noong nakaraang Lunes ng umaga upang idaing ang mga pangangailangan ng yunit ng mataas na paaralan na ang pinaglilingkuran ay hindi lamang ang mga kabataan mula sa pitong (7) barangay na nakapaligid rito, kundi marami ring mag-aaral mula sa kalapit na bayan ng Liliw, at maging sa mga bayan ng Calauan, Victoria, at Pila, ay kanya kaagad napansin na ang mambabatas ay hindi nagsasariling kalooban, sa halip ay kanyang ipinatawag si District Engineer Federico L. Concepcion upang sangguniin ang kung ano ang angkop na tulong na dapat ipagkaloob, sapagka’t ang pangunahing kahilingan ng punong guro ay mapalagyan ng linya ng tubig ang paaralan para maayos na mapangalagaan ang kalinisan ng paaralan, para sa kalusugan ng mga mag-aaral.

     Mayroon ding inatasan si Congw. Ivy Arago para makipag-ugnayan sa tanggapan ni Mayor Nelson Usuna upang alamin kung ang hinihiling na proyekto ay kasama sa approved barangay development plan ng Barangay Calumpang, at babagi ng Approved Municipal Development Plan ng Nagcarlan gaya ng itinatagubilin sa Local Government Code of 1991 upang maging makabuluhan ang pagpapalabas ng laang-gugulin para sa paggawain.

     Ganap na pinahahalagahan ni Gng. Leonila V. Murad ang pagiging metikulusa o pagsasakit na makuhang lahat ang kinakailangang detalye ni Congw. Ivy sapagka’t ito ay nagbibigay katarungan upang maipatupad ang isang paggawain, na hindi dahil sa pamumulitika, kundi ito ang tunay na pangangailangan sa isang pamayanan, at sulit ang bawa’t pisong magugugol dito para sa bilang ng mga mamamayan na mabibiyayaan. (Ruben E. Taningco)

DPWH-SAN PABLO, LAGING HANDANG SUMAKLOLO


     SAN PABLO CITY – Kaugnay ng nararanasan ng maraming malimit at malalakas na pag-ulan, tiniyak ni District Engineer Federico L. Concepcion, na ang Laguna Sub-District Engineering Office na naka-base sa Barangay Del Remedio, lunsod na ito, ay handang pangalagaan ang mga lansangan sa sakop ng distrito upang matiyak na patuloy na madaraanan sa lahat ng pagkakataon ang lawak na ito sakali’t maaapektuhan ng mga magdaraang bagyo sa Katimugang Tagalog, sapagka’t ang dapat lamang namang asahang magiging sagabal sa maayos na daloy ng trapiko sa mga lansangan ay ang mga nabubuwal na punong kahoy, sapagka’t pinagsisikapan ng kanilang tanggapan na ang lahat ng padaluyang baha ay malinis at maalisang ng burak kung panahon ng tag-araw, upang kung sumapit ang panahon ng tag-ulan ay maiwasang ang mapanganib at marahas na pagtaas ng tubig-baha.  

     Sapagka’t si Assistant District Engineer Pol delos Santos bilang hepe ng San Pablo City-based DPWH Quick Response Team ay may regular na pakikipag-ugnayan sa Regional Risk Reduction and Disaster Management Council para sa Katimugang Tagalog,   sila ay pamilyar sa mga lugar sa sakop ng 3rd Congressional District o sa lawak na sakop ng kanilang hurisdiksyon sa mga lugar na lagging nanganganib na malulubog sa baha, o ang lupa ay guguho o vulnerable or prone to landslide, at ito ang gumagabay sa kanilang tanggapan kung saan dapat nilang iparada o i-deploy ang kanilang mga kagamitan. Sila ay ginagabayan din ng mga babala o weather report na panapanahong ipinahahayag ng Philippinr Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA). (Ruben E. Taningco)    

PRUSISYON NG LIBING, BAWAL NA SA HIGHWAY SIMULA HULYO 1


SAN PABLO CITY - Pag-alinsunod sa itinatagubilin sa Seksyon 77, Artikulo XIX ng City Ordinance No.2011-01 na pinagtibay ng Sangguniang Panglunsod noong Enero 18, 2011, na matapos marepaso at nabigyan ng pagsang-ayon ng Sangguniang Panglalawigan, ay naipalathala na sa isang pahayagang lokal gaya ng itinatagubilin sa mga ipinaiiral na alituntunin sa pagbalangkas ng kautusan sa bansa, simula sa Hulyo 1, 2011 ang prusisyon ng mga nagsisipaglakad na nakikilibing ay mula lamang sa dalawang ispisipikong dako, at ito ay sa panulukan ng M. Leonor at Maharlika Highway para sa ihahatid sa Libingan ng Lunsod o City Public Cemetery, at sa mga pribadong libingan o memorial park sa Barangay San Gabriel;  at sa may harapan ng Barangay Hall ng Del Remedio para sa ihahatid sa Himlayang San Pableño sa Del Remedio o Wawa.

     Mula sa bahay, kung sa bahay ibuburol at paglalamayan ang patay, ang mga makikilibing ay dapat nakasakay sa motorisadong sasakyan upang maging mabilis ang pag-usad nito samantalang nagdaraan sa mga seksyon ng pambansang lansangan, hanggang sa makasapit sa mga itinakdang lugar para sa mga nagsisipaglakad na makikilibing sa M. Leonor o sa Wawa.

     Dapat, ang implementasyon nito ay simula pa noong nakaraang Hunyo 1, subali’t hiniling ng mga may-ari ng punerarya sa Lunsod ng San Pablo na magsagawa muna ng malawakang information education communication drive upang ang layunin ng kautusang lunsod ay maunawaan ng mga mamamayan, lalo na ng mga namimighating naulila. (Ruben E. Taningco)

PANTAWID PASADA PARA SA SAN PABLO, IPINAGKALOOB NA


     SAN PABLO CITY – Ang may kabuuang halagang P843,900.00 na inilalaan para itulong sa 5,626 na may prangkisa ng tricycle sa lunsod na ito na tinanggap ni Mayor Vicente B. Amante mula kina DILG-Region IV-A Regional Director Josefina E. Castillo-Go, at Laguna DILG Provincial Director Lionel L. Dalope  sa isang pagtitipong ginanap sa Calamba City ay naipamahagi na sa pamamagitan ng mga bonded cash clerk ng Office of the City Treasurer na ang pagkakaloob ay ginanap sa loob ng One Stop Processing Center na sinubaybayan ng mga kinatawan ng Commission on Audit, Department of the Interior and Local Government, at Tanggapan ng Punonglunsod.    

     Sang-ayon kay DILG City Director Marciana S. Brosas, ang nabanggit na halaga ay mula sa  Pantawid Pasada o Public Transport Assistance Program (PTAP) ng pamahalaang pambansa na inilaan sa bisa ng Executive Order No. 32 ni Pangulong Benigno S. Aquino III

    Napag-alamang bago ipinagkaloob ang nabanggit na pondo, si Alkalde Vicente B. Amante ay nauna ng nakapagpadala ng pinatutunayan o sertipikadong talaan ng lahat ng pinagkalooban ng prangkesa para makapagpakilos ng tricycle sa Lunsod ng San Pablo, na umabot sa kabuuang 5,626 tricycle unit, at pagkatapos nito, ang punonglunsod ay nakipaglagdaan kay Director Josefina E. Castillo-Go sa isang Memorandum of Agreement para pangasiwaan ng pangasiwaang lokal ang pamamahagi ng tulong na may pakikipagtulungan ng kinatawan ng DILG, at ng Commission on Audit. (Ruben E. Taningco). 
     

FELICISIMO T. SAN LUIS, ANG ALAMAT NG LAGUNA


Si Abogado Felicisimo Tobias San Luis, na isinilang noong Hunyo 23, 1919, at lumaki sa Bayan ng Santa Cruz, ay nanungkulang Punonglalawigan ng Laguna simula noong Disyembre 30, 1955 hanggang sa siya ay papagpamahingahin noong Disyembre 18, 1992, o siya ay tuloy-tuloy na nanungkulan sa loob ng 36 taon, 11 buwan, at 18 araw, na kinikilala ng kasaysayan na siya ang natatanging lider na nanungkulan bilang punong tagapagpaganap ng isang lalawigan sa Pilipinas sa ganoong kahabang panahon.

     Isang mabuting mananalumpati, nang ibaba ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Martial Law o ng ipatupad ang Presidential Proclamation No. 1081 noong 1972, sila ni Alkalde Cesar P. Dizon ng Lunsod ng San Pablo noon, ang inatasan ng Pangulo ng Bansa na maglibot sa mga lalawigan ng bansa upang ipaunawa sa mga pinunong lokal  ang kahulugan ng Martial Law bilang isang proseso upang maitatag ang Bagong Lipunan na inaasahang magbibigay-daan upang makamit ang pambansang kaunlarang pangkabuhayan at umiral ang kapanatagan at katiwasayang pambansa.

     Gayon pa man, pinatunayan ni Felicing San Luis na siya ay isang lider na may pansariling paninindigan, na minamarapat ang maging tama kaysa maging popular, sa halalan noong 1984 ay nagtayo siya ng sariling pangkatin at naglagay ng sariling kandidato, sa halip na suportahan ang mga kandidatong idinidikta ni Marcos, at ng ganapin ang snap election noong 1986 ay ganap at puspusang niyang itinaguyod ang kapakanan ng oposisyon sa bansa.
     Si Felicing San Luis ang isa sa tatlong punonglalawigan na sa layuning maitaas ang antas ng kalalagayang pangkalusugan at panglipunan ng mga mamamayang kanyang pinangungunahan, ay nagtayo kaagad ng Provincial Population Office upang ipatupad ang isang makabuluhan at makatotohanang reproductive health program na salig sa kaisipang ang mag-asawa ang may karapatan at pananagutang pumili ng tamang paraan upang matamo ang nilalayon nilang bilang ng anak, at ang mga mag-asawang matagal ng nagsasama subalit wala pang anak ay magabayang magkaroon ng anak, sapagka’t kinikilala niyang ang isang anak ang naging sandigan ng katatagan ng isang sambahayan.

     Pagbubukas ng mga farm-to-market road na tinatawag noong “feeder road,” pagtatayo ng mga paaralan sa mga liblib na kanayunan, paghahatid ng mga paglilingkod na pangkalusugan at panglipunan sa mga tunay na nangangailangan ang pinagtuunan ni Felicing San Luis ng pansin sa mga unang taon ng kanyang panunungkulan, sapagka’t nauunawaan niyang sa sandaling ang mga mamamayan ay nakakadama ng kapanatagan at katiwasayan sa loob ng mga tahahanan nasa kanayunan, ito ang aakit upang ang mga mamumumuhunan ay magtayo ng negosyon sa Lalawigan ng Laguna.

     Hindi rin nakaligtaan ni Felicing San Luis na magpatupad ng mga palatuntunang magpapaunlad sa sining at kultura ng lalawigan, kaya pinagsakitan niyang maitayo ang isang Sports and Recreational Center sa Barangay Bubukal sa Santa Cruz, kaya bunga ng kanyang pagsasakit na maisulang ang isang Pangkalahatang Kaunlaran ng Laguna, siya ay kinilalang “Ang Alamat ng Laguna.”

     Magugunitang pinagtibay ni Pangulong Fidel V. Ramos noong Marso 25, 1995 ang Batas Republika Bilang 7950 na nagpapahayag na ang Disyembre 18 ng bawa’t taon ay isang tanging araw sa Lalawigan ng Laguna at Lunsod ng San Pablo na kikilalaning “Araw ng Laguna” upang mapagyaman ang kanyang alaala, at magunita ang araw ng kamatayan ni Gobernador Felicisimo T. San Luis.Gayon pa man, ilang kawani sa Kapitolyo sa Santa Cruz ang nagpahayag na simula noong Disyembre ng 1995, hanggang nitong nakaraang taon, ay wala silang natatandaang pagkakataon na ipinagdiwang o nagkaroon  ng palatuntunan na maiuugnay sa Araw ng Laguna o para sa alaala ng Alamat ng Laguna. (Ruben E. Taningco)

KASUHIN ANG BARANGAY SOCIO-ECONOMIC PROFILE


SAN PABLO CITY – Pamuling  nagpapaalaala si City Local Government Operations Officer Marciana S. Brosas sa lahat ng mga punong barangay sa lunsod na ngayong balik paaralan na ang mga guro, ay magandang pagkakataon para ang mga estudyanteng naninirahan sa kanilang pamayanan ay maanyayahang makipagtulungan sa pagsasaayos ng datus (o updating of data) ng socio-economic profile ng kanilang barangay, na siyang batayan sa pagbabago o pagsasaayos ng Barangay Development Plan na siyang hinahanap na batayan sa pagpapatibay ng Proposed Annual Barangay Budget na dapat ihanda ng Sangguniang Barangay bago matapos sa Buwan ng Oktubre.

     Bilang tagapamatnugot ng tanggapan ng Department of the Interior and Loca Government sa lunsod na ito, nabanggit ni Gng. Brosas na sa mga bayang kanyang nadestinuhan, bahagi ng kanyang karanasan ay may mga barangay na nagiging maayos ang paghahanda ng kanilang barangay development plan, sapagka’t ang mga bumubuo ng barangay development council (BDC) ay natutulungan ng mga college student na naninirahan sa kanilang barangay, sa koordinasyon ng SK Chairman, at ng mga guro sa paaralan.

     Sa lunsod na ito ay hindi suliranin ang maaanyayahang mag-aaral sa kolehiyo, sapagka’t dito ay maraming institusyong nagkakaloob ng mga kurso sa inhenyerya, at komersyo na nakakatulong sa paghahanda ng mga datus na kinakailangan sa paghahanda ng mga palatuntunang binabalak ng pangasiwaang barangay.

     Ipinaaalaala na rin ni Gng. Brosas na sa antas ng barangay, ang barangay development council ang gumaganap ng gampanin ng National Risk Reducation and Management Council o Pambansang Tanggapan para sa Pagtugon ng Sakuna. (Ruben E. Taningco)

GAANO KATAGAL ANG KAAGAD?


     SAN PABLO CITY -  Noong nakaraang taon, isang mediaman ang nagpadala ng mga liham sa Sangguniang Panglunsod ng San Pablo, na humihiling ng pagpapatibay ng mga kautusan na may kaugnayan sa pangangalaga at pangangasiwa sa mga dambana at pananda na may kaugnayan sa kasaysayan, gaya ng mga sumusunod: (1) Pagpapahayag na ang harapan ng bantayog ni Gat Andress Bonifacio sa malapit sa Hagdang Bato ay “No Parking Zone” upang mapanatiling kagalang-galang at malinis ang kapaligiran nito sa lahat ng pagkakataon; (2) Pagpapahayag na ang harapan ng Old City Hall Building ay “No Parking Zone” upang mapangalagaan ang kaayusan nito bilang isang istrakturang pangkasaysayan  na natayo mahigit ng pitumpong taon ang nakalilipas, at hilinging mabalik  ang (nawawalang)  “panandang pangkasaysayan” o tablet na inilagay ng National Historical Commission ng pasinayaan ang Lunsod ng San Pablo noong Enero 2, 1941.

     Malinaw na nakatadhana sa “Guidelines on Monuments Honoring National Heroes, Illustrious Filipinos and Other Personages” na binalangkas ng National Historical Commission of the Philippines na pananagutan ng Sangguniang Panglunsod/Bayan na magpatibay ng kautusang magtatakda ng marapat na pangangalaga at pangangasiwa sa kapaligiran ng mga dambana at panandang pangkasaysayan.

     Nabanggit nina Konsehal Angelo L. Adriano, Edgardo D. Adajar, at Arnel C. Ticzon na kaagad nilang pagtitibayin ang mga mungkahing ito, pero hanggang ngayon ay wala pang napagtitibay na ordinansa para rito, bagama’t nagkaroon na di-umano ng pagsasagawa ng mga pampublikong pagdinig ukol dito, kaya ang tanong  ng ilang may malasakit sa kultura at kasaysayan ng Lunsod ng San Pablo ay “Gaano Katagal Ang Kaagad?
    Sang-ayon kay Engr. Edgardo A. Malijan, ang pagsasaayos ng bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Liwasang Lunsod ay sa inisyatibo ni Mayor Vicente B. Amante na may pakikipag-ugnayan sa National Historical Commission of the Philippines, bilang paghahanda sa paggunita sa ika-150 kaarawan ng pambansang bayani sa darating na Hunyo 20, 2011.  (Ruben E. Taningco)

LAYUNING WALANG KOLEKSYON, IPATUTUPAD


     SAN PABLO CITY  –   Pagbibigay halaga sa mga nauna ng mensahe ni 
Pangulong Benigno Simeon C. Aquino III na ang edukasyon ay makalulutas ng suliranin na gagabay sa bansa tungo sa ikapagkakaroon ng matatag na lipunan, tiniyak ni Dr. Enric T. Sanchez, tagapamanihala ng mga paaralang lunsod, na ipatutupad ang “Layuning Walang Koleksyon” sa pagbubukas ng mga paaralan ngayong Lunes, Hunyo 6, 2011. Ito ayon kay Dr. Sanchez ang  nakatadhana sa 1987 Constitution, sa layuning mahikayat ang mga magulang na papasuking ang kanilang mga anak hanggang sa makapagtamo ng pangunahing edukasyon.

     Sabagay, nabanggit din ni Dr. Sanchez na ang Layuning Walang Koleksyon ay dati ng ipinatutupad sa Sangay ng Lunsod ng San Pablo, o noon pa mang panahon ng panunungkulan ni Kalihim Jesli Lapuz, kaya ang kanya ay pagpapaalaala upang ang mga magulang ay huwag mag-atubiling ipasok ang kanilang mga anak saan mangy unit ng paaralang publiko sa lunsod, sapagka’t may katiyakang wala silang obligasyong pinansyal na babayan upang matala ang kanilang anak.

     Isang magandang kapalaran ng mga kabataan na sa lunsod na ito, ayon kay Dr. Sanchez, na mula sa pinakamalayong tahanan o bahay sa pinakaliblib na pook, ay makararating sa paaralang publiko,  sa antas ng elementarya at sekondarya, sa loob lamang ng 30 minuto, kaya ang pamasahe ay hindi dapat maging suliranin para sila ay mawalan ng pagkakataon na makapagtamo ng pangunahing edukasyon. (Ruben E. Taningco)     

GAMOT SA HAYOP, NAIPABILI NA NI AMANTE


     Dahil sa pagsapit na panahon ng tag-ulan, kung kalian inaasahang maraming hayop ang naaapektuhan ng kalusugan bunga ng matagal na pagkababad sa tubig,  sa tagubilin ni Alkalde Vicente B. Amante, ang Office of the City Veterinarian ay bumili na ng sapat na gamot, kasama na ang mga pambakuna, para sa mga alagaing hayop, tulad ng kalabaw, baka, kabayo, at baboy, na kalakarang apektado ang kalusugan ng pabago.bagong kalalagayan ng panahon.

     Sang-ayon kay City Veterinarian Fara Jayne C. Orsolino, sa lunsod na ito ay may 1,299 kalabaw, 2,736 baka, at 375 kabayo na pawang nakarehistro sa Tanggapan ng Ingat  Yaman.
     Ang malalaking baboy ay tinatayang nasa 7,000 para sa bawa’t pagkakataon, at wala silang malinaw na maibibigay na bilang para sa manok dahil sa kalakarang ito ay inaani tuwing ika-45 hanggang ika-60 araw, at ang mga poultry houses ay sila na ang bumibili ng mga kinakilangan nilang gamot at bakuna.

     Samantala, sa pakikipanayam ng mga graduate student sa Pamantasan ng Lunsod ng Maynila (PLM) kay Gng. Miriam C. Dumaraos, tagapangulo ng San Buenaventura Farm and Aquatic Resources Management Council (FARMC) na ang pinangangasiwaang mga lawa ay ang Palakpakin at ang Mojicap, na ang mga fishcages operators sa dalawang lawa ay hindi naapektuhan ng fiskill phenomenon nitong nakalipas na mga buwan ng taglamig, dahil sa tagubilin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), at maging ng mga tekniko ng Laguna Lake Development Authority (LLDA) na huwag maghulog ng semilya o fingerling kung buwan ng Nobyembre, upang huwag maapektuhan ng paglamig ng tubig, kaalinsabay ang pagtaas ng lebel ng asupre,  na kalakaran tuwing magtatampos ang taon, na tumatagal hanggang sa buwan ng Pebrero, na nagbubunga ng kawalan ng dissolved oxygen sa tubig, kaya nalulunod o namamatay ang mga inaalagaang isda.

     Pinangangalagaan din ng mga mangingisda sa mga Lawa ng Palakpakin at Mojicap na 10 porsyento lamang ng dagat ay pinagtatayuan ng fishcage, kaya  maluwag na dumadami ang natural na patuka, tulad ng plankton, na malaki ang naitutulong upang malulusog ang inaalagaan nilang mga isdang Tilapia, at napabababa pa ang gugulin sa patuka. (Ruben E. Taningco)   

EX-MAYOR ZACARIAS A. TICZON,ISANG TAON NG NAMAMAHINGA


     Nagunita ni City Administrator Loreto S. Amante na sa darating na sa darating na Sabado, Hunyo 11, 2011, ay ganap ng isang taon na  si  dating Alkalde Zacarias Africa. Ticzon Sr. ay namamahinga, sapagka’t kanyang nagugunita na noong umaga ng  pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan noong nakaraang taon, siya ay tinagubilinan ni Alkalde Vicente B. Amante na balangkasin ang isang opisyal na pahayag na nag-aatas ng paglalagay sa “half mast” sa watawat ng Pilipinas, at simula ng panahon ng pagluluksa alang-alang sa pagyao ng dating punonglunsod.

     Si Alkalde Zacarias A. Ticzon ay namayapa sa gulang na 89 noong araw ng Biyernes, Hunyo  11, 2010, sa kanyang tahahan sa EFARCA Village, Barangay IV-A, Lunsod ng San Pablo. Ang kanyang mga labi ay inilagak sa San Pablo City Memorial Park sa barangay San Gabriel noong tanghaling tapat ng araw ng Martes, Hunyo 22, 2010 pagkatapos mahandugan ng luksang parangal ng mga pinunong lunsod sa pangunguna ng muli noong nahalal Alkalde Vicente B. Amante, at Vice Mayor-elect Angelita L. Erasmo-Yang.

     Isinilang sa Baryo Santo Angel , Bayan ng San Pablo sa Lalawigan ng Laguna noong Hulyo 6, 1920, bilang punonglunsod ay nakilala si Alkalde Ticzon sa katawagang “Ma Caring”, at bilang punonglunsod, ay nabanggit ni dating Secretary to the Mayor Rhode Nat. Alcantara na “Caring Ticzon Is The Most Colorful Mayor San Pablo City Has Ever Had.” May mga matataas na pinunong bayan ang nagpapakilala sa kanya na “Xavier Cougat of the Philippines.”

     Sang-ayon kay Bb. Ester M. Catipon, si Atty. Zacarias Africa Ticzon ay nagsimulang maglingkod sa pangasiwaang lunsod bilang Secretary to the Mayor sa ilalim ng pangasiwaan ni  Appointed City Mayor Artemio B. Fule noong 1953-1954. Sa halalan noong Nobyrembre ng 1955, siya ay nahalal na konsehal o isa sa pitong (7) kagawad ng junta municipal noon, na nanungkulan simula noong  Enero 1, 1956 hanggang Disyembre 31, 1959. Siya ay kapartido ng First Elected City Mayor na si dating Guerilla Major Leopoldo Colago.
     Si Caring Ticzon ang First Elected City Vice Mayor na nanungkulan simula noong Enero 1, 1960 hanggang Disyembre 31, 1963, ang kanyang punonglunsod ay si retired Colonel Lauro D. Dizon Sr.

     Nahalal sa halalan noong Nobyrembre ng 1963,  si Caring Tizon ay nanungkulan bilang Punonglunsod simula noong Enero 1, 1964 hanggang Disyembre 31, 1967.

     Pagkatapos ng EDSA Revolution, si Atty. Zacarias A. Ticzon ay itinalaga ni Pangulong Corazon C. Aquino bilang Officer-in-Charge of the Office of the City Mayor ng Lunsod ng San Pablo na nanungkulan simula noong Abril 2, 1986 hanggang Nobyembre 30, 1987.  Siya ay kinailangang magbitiw sa tungkulin para magkandidato sa pagka-Alkalde batay sa alituntuning ipinaiiral noon sa bisa ng Batas Republika 6636.  kaya siya ay nakabalik sa City Hall bilang duly elected City Mayor na nanungkulan simula noong Pebrero 2, 1988 hanggang Hunyo 30, 1992. (Ruben E. Taningco)

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online