November 12, 2008

MASIGLA AT MALUSOG PA RIN SI KA LARRY


Masigla at matatag tumayong Lauro “Larry” G. Vidal ang masayang sinalubong ni City Administrator Loreto S. Amante noong Miyerkoles ng umaga nang ang dating Pangalawang Punonglunsod ay dumalaw sa Office of Senior Citizens Affairs upang papalitan ang kanyang Senior Citizen Identification Card ng may lagda ni Mayor Vicente B. Amante, tanda ng patuloy niyang pagsuporta sa mga palatuntunan at paninindigan ng Pangasiwaang Amante. (Seven Lakes Press Corps)

ASO, DAPAT AYUSIN ANG PANGANGALAGA

SAN PABLO CITY – Ngayong napagtibay na ang isang kautusang lunsod na sumusuporta sa Batas Republika Bilang 9482, na lalong kilala bilang “Anti-Rabies Act of 2007,” dapat asahan pagsapit ng Enero 1, 2009, ang lahat ng nagsisipag-alaga ng aso ay daoat na ito ay huwag hahayaang walang tanikala o tali at malayang makalilibot sa labas ng kanilang bakuran, Dapat ding ang lahat ng alagang aso ay nakarehistro sa pangasiwaang lokal, at taon-taong pinababakunahan. Na ang mga mararapatang lalabag dito ay mapaparusahan ng multang hindi bababa sa P2,000.


Kung isasama ang aso sa labas ng bakuran, ay kinakailangang ito ay may tali o tanikala, at ang lalabag ditto ay mapaparusahan ng multang P500 sa bawa’t pagkakataong siya ay mararapatang nagpapabayang paligaw ang alagang aso.


Magiging pananagutan din ng may-ari sa aso ang gugol sa pagpapagamot sa taong maikakagat ng kanilang aso, na ang mga maninindigang hindi sasagutan ang gugol ay malalapatan ng hukuman ng kaparusahang mulat na hindi bababa sa P10,000.

Tuwiran na ring ipagbabawal ang pamimili at pagbibili o pangangalakal ng ng aso para katayin, at ang mga mapapatunayang nangangalakal nito para karnehin ay malalapatan ng kaparusahang multa na hindi bababa sa P5,000 o pagkabilanggo na hindi hihigit sa apat (4 na taon..


Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpatay sa aso sa pamamagitan ng kuryente at iba pang malupit na pamamaraan, na ang lalabay ay malalapatan ng multa o pagkabilanggo, o ang dalawang kaparusahan ayon sa magiging hatol ng hukuman. At kung ang mkapaparusahan ay banyaga o foreigner, pagkatapos na malapatan ng kaparusahan ay maipapatapo pa na wala ng karagdagan pang pagdinig. (Ben Taningco)

MGA DERMATOLOGIST, MAGLILINGKOD SA SAN PABLO


SAN PABLO CITY - Sa pakikipag-ugnayan kay City Health Officer Job D. Brion, ang Philippine Dermatological Society, kaugnay ng kanilang outreach activities and information dissemination on skin and nail wellness, ay magtatalaga ng isang team ng mga manggagamot na espesyalista sa larangan ng sakit sa balat o dermatologist sa City Health Office sa umaga ng darating na Sabado, Nobyembre 15, 2008 upang maghandog ng walang bayad na pagsusuri sa mga may karamdaman sa balat. Ang ganitong pagbubukas ng dermatological outreach clinic ay taunang proyekto ng PDS na isinasagawa sa pakikipag-ugnayan sa mga local government unit upang matiyak na ang makikinabang ay ang masa o ang mga karaniwang mamamayan na ipinalalagay na walang kakayanang makapagpasuri sa mga espesyalista.


Ang Philippine Dermatological Society, na ang mga miyembro ay sinasabing specialty society ng mga “Physician Devoted to Skin health,” na ang kasalukuyang pambansang pangulo ay si Dra. Arnelfa C. Paliza, noong nakaraang buwan ng Mayo, sa kombensyon ng Philippine Medical Association (PMA) na ginanap sa Manila Hotel, ay pinagkalooban ng "Testimonial Recognition For Most Outstanding Projects By A Specialty Society”


Napag-alaman na bahagi ng advocacy program ng PDS ay ang pakikiisa sa pandaigdigang pananawagan na ang mga may sakit na ketong o leprosy ay hindi dapat pandirihan at dapat na maluwag na tinatanggap ng lipunan. (Ben Taningco)

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online