February 6, 2015

PSA, MAGDIRIWANG NG CIVIL REGISTRATION MONTH

PSA Magdalena T. Serqueña
Nais ipabatid ni Statistician V Magdalena T. Serqueña, hepe ng Philippine Statistics Authority (PSA)-Laguna, na ang PSA at ang Local Civil Registry Offices (LCROs) ay sama-samang magdiriwang ngayong Pebrerong Civil Registration Month sa kanyang ika-25 taon sa buong bansa.Ito ay ipinatupad sa ilalim ng Proclamation No. 682 na ipinasang dating Pangulong Corazon C. Aquino noong ika-28 ngEnero 1991. May tema ang selebrasyon sa taong ito na“Samakasa CRVS Groupie.”

Ang tema sa taong ito ay naka-ankla sa temang kauna-unahang Ministerial Conference o pagpupulong ng mga nangangasiwang Pagtatalang Sibil at Mahahalagang Estadistika o Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) ng mga bansang nasa Asya at Pasipiko na ginanap saUnited Nations Conference Centre sa Bangkok noong ika-24 hanggang ika-28 ng Nobyembre 2014. Ito ay “Get everyone in the picture” o “Isama ang lahat sa Pagtatala.” Sa pagpupulong na ito, ang taong 2015 hanggang 2024 ay indiniklara bilang“Asian and Pacific Civil Registration and Vital Statistics Decade” o “Dekadang Pagtatalang Sibil at Mahahalagang Estadistikang Asya at Pasipiko.”

Nagsama-sama sa Ministerial Conference ang mga puno o minister ng interior and home affairs, minister ng tanggapan ng kalusugan at pambansang tanggapan ng estadistika kasama ang aming National Statistician at Civil Registrar-General Dr. Lisa Grace S. Bersales at mga nakakataas na kinatawan ng mga umuunlad na bansa buhat sa Asya at Pasipiko upang bumalangkas ng mataas na antas na pampulitikang commitment para sa pagpapaunlad ng sistemasa CRVS.

Ang CRVS ay tumatanggap ng masusing atensyon dahil sa malakas na implikasyon para sa mga karapatang pantao lalo’t higit sa legal napagkakakilanlan, para sa pagpapaunlad ng kalusugan ng mga kababaihan at kabataan, gayundin, para sa maayos na pamamahala  o good governance and accountability at paglikhang maayos na datos para sa pagbabalangkas ng mga polisiya. Ang malawakan at nakakatugon sa sistemang CRVS ay malaki ang kakayahan na maiangat ng kaunlaran ng mga bansa ng nasa Asya at Pasipiko.  

Alam nating lahat na ang dekalidad na estadistika ay kinakailangan para sa pagpapapaulad ng buhay. Ito ay nagbibigay ng impormasyon sa pagpapaunlad ng mga polisya at programang pagpapaulad, nagbibigay suporta sa paghahatid ng serbisyo sa publiko at pag-promote ng accountability and transparency.Ang mahahalagang estadistika ay mula sa kumpleto at maayos na sistemang Pagtatalang Sibil, tulad ng opisyal na estadistika galling sa iba pang mapagkakatiwalaang administrative sources, ay kailangansa pag-monitor ng Sustainable Development Goals. Kaya ito ay mahalaga na maging tulay sapag-buong mahahalagang estadistika at pagpapahayag ng mahalagang paggamit nito sa pamamahala, polisiya at pagpaplano.

Ilan sa mga dapat bigyan ng pansin sa CRVS ay ang mga sumusunod:

Ø  Mga batang hindi nairehistro kung kaya’twalang pagkakakilanlan o legal identitiy. Ang legal napagkakakilanlan at mataas na kalidad at ibat-ibangestadistika ay pangunahing kailangan para sa prinsipyong “leaving no one behind” o “walang maiiwan kahit isa” o “kasama lahat.” 
Ø  Pagbibigay ng mahahalagang legal napagprosesong dokumento ng kapanganakan at kasal para sa pagpapaunlad ng pagsubaybay sa edad ng pagpapakasal at paano mapapalakas ang Pagtatalang Sibil upang sumuporta sa pagbabalangkas ng polisiya na mapigilang pag-aasawang wala pa sa tamang edad.
Ø  Tama, kumpleto at napapanahong estadistika ng kadahilanan ng pagkamatay. Ito ay kritikal sa pag-alam ng lawak o bigat ng mga pangunahing problema sa karamdaman, at pagsasaayos, pagsasakatuparan at pag-susuring programa at polisiya ukol sa kalusugan.


Ang CRVS ay pangunahing element ng maayos na pamamahala at epektibong pambansang institusyon. Nararapat lamang na ang lahat ay magpatalasa Tanggapanng Pagtatalang Sibil kung saan ang bata ay ipinanganak. (PSA-Laguna)

February 2, 2015

SCHOLARS NG SM FOUNDATION-EDUCATION, PINIPILI NA

   
 Sa 48 na pre-qualify batay sa application na isinulit bago sumapit ang Disyembre 6, 2014, nakumuhang written examination sa SM City San Pablo sa pamamahala ni Proctor Valerie Lapid-Ramos, 25 ang nakasulit para sumailalim ng interview at iba pang pagsusuri upang mapiling scholar sa ilalim ng SM College Scholarship Program na tinatangkilik ng SM Foundation – Education para sa School Year 2015-2016.

Ang pangunahing pangangailangan upang maisaalang-alang na maging SM College Scholar ay dapat na isang fourth year or senior high school student sa alin mang pampublikong mataas na paaralan o public high school; angpamilya ay may taunangkitanahindihihigitsa Ph150,000; at mayweighted average grade of at least 88%  sasecond or third grading period.

Angmgamapipiling SM Foundation’s Scholar ay makapamimilingalin man samgasumusunodnakurso: Computer Science, Information Technology, Information Management, Electronics and Communications Engineering, Computer Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Elementary and Secondary Education,  at Accountancy. (Ruben E. Taningco)

Tulong kawang gawa sa Imok mula sa Italya

Sa kahilingan ni dating Punong Barangay Ramon Velasco na ngayon ay naninirahan sa Bologna, Italy, ang Philippine Guardians Brotherhood, Inc.- Italy Executive Council na pinamamatnugutan nina Vice President Leonardo “RMG Ding”  Mangubat at Executive Secretary Remelito “MG Romuluz” Belen ay nagkaloob ng tulong na bigas sa mga residenteng Barangay Imok sa Calauan kung saan umabotsa 400 pamilya ang natulungan, na nagkaroon ng makabuluhan damdamin sa mga napagkalooban ng tulong sapagka’tito ay kanilang na tanggap sa panahon ng kapaskuhan.

Magugunita ng ang mga pataniman ng niyog sa Barangay Imok ay lubhang naapektuhan ng pesteng cocolisap, na pinalubha pa nang magdaanan ng Bagyong Glenda na napinsalanarin ang mga tanim na lansones at iba pang halaman sa lilim ng mga punong niyog na sa kabuuan ay apektado ang buong kabuhayan ng mga residente rito.
Sa ulat ni Lito Belen mula sa Bologna, ang nag hatid ng tulong mula sa Italya ay sina Pangulong Ramon “MG Daddy” Quiling, Founder Jose “FGGF Ute” Avenido, at Nelson “SGF Nelmer” Merong PGBI-Bologna.

Kaalinsabay ng paghahatid ng Tulong Kawang gawa sa Barangay Imok ang pamamahaging food packages na naglalaman ng groceria, tsinelas, at iba pang kagamitan sa Nabuklod na isang barangay sa Pampanga bilang special project ng PGBI Overseas Organization.

Samantala, napag-alaman pa rin na noong nakaraang Linggo, Enero 18, ay pormal na natalaga ang pamunuan ng bagong tatag na balangay ng PGBI sa Bayan ng Parma, saItalya rin na dinaluhan at sinaksihan ng mga bumubuong PGBI Italy Executive Council. (PahatidniLito Belen)

MAGPAREHISTRO PARA MAKABOTO SA 2016 --- COUNC. JUSTIN COLAGO

     SAN PABLO CITY – Bagamat sa Oktubre 31, 2015 pa ang huling araw para sa pagpapatala bilang botante, si Councilor Justin G. Colago ay patuloy na nagpapaalaala na huwagng hintayin pa ang mga susunod na buwan para magpatala, sa halip ay nagpapayo siya ng ngayon na, para makaiwas sa pagsisiksikan na karaniwang nangyayari sa huling buwa ng itinatakda para sa pagpaparehistrong Commission on Elections. 

Ang pagtatala ay isinasagawa araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, simula sa ika-8:00 ng umaga hanggang ika-5:00 nghaponsa COMELEC Office sa 2nd Floor ng Old City Hall Building. At kung araw ng Sabado, ang COMELEC          ay nagsasagawa ng Satellite Registration sa barangay sa layuning ang pagtatala ay mailapit sa mga mamamayan.
Ang nagnanasang magpatala ay dapat na personal na magsasadya saTanggapan ng City Election Officer sapagka’t ang pagtatala ay sa pamamagitan ng tinatawag na biometrics capture o sa tulong ng computer..

Batay sa umiiral na alituntunin ng panghalalan, nabanggit ni Councilor Colago na ang maaaring magpatala ay ang lahat ng Mamamayang Pilipino, may gulang o edad na hindi bababa sa 18 taonsa Mayo 9, 2016, tuloy-tuloy na naninirahan sa Pilipinas sa loob ng isang taon, at sa barangay nabobotohan ay anim (6) buwan sa Mayo 9, 2016 kung kalian magaganap ang National and Local Elections,at dapat na may dalang maayos na mga pagkakakilanlan, tuladng identification card sa pinagtatrabahuhan, postal ID, student”s ID o Library Card, passport, senior citizen’s ID, at driver’s license. Maaari ring magpatala ang mga transferee o mga nakatala sa ibanglunsod o munisipyo na naninirahan nasa Lunsodng San Pablo sa loob ng anim (6) na buwan.


Hindi kinikilala ang cedula at ang garantiyang punong barangay.Gayon pa man, maaring maging saksi o guarantor ang isangrehistradong botante na kilala sa  barangay.(Ruben E. Taningco)

PCOO officials discuss GAD to youth and community leaders in Laguna

     CALAUAN, Laguna,  (PNA) -- The Consuelo Foundation-Philippine Women University (PWU) Institute of Family Life and Children Studies has conducted a two-day Seminar Workshop to promote gender equality, reproductive health and responsible parenting in this province.
The seminar workshop was held Jan. 22 and 23 at Dewi’s Organic Farm and Resort in Pila, Laguna focusing on improving the quality of family life and empowering families.
Participants came from the Calauan resettlement project at Southville 7 Barangay Dayap here composed of relocated families who were victims of Typhoon Ondoy and former informal settlers in Pasig and Pasay cities.
Project Manager of CF-PWU IFLCS, Ms. Glenda Relova, said in a phone interview that they are trying to address the problems of the village.
“Since they are relocated from an informal settlement to a new site, they carry the concept of the style of living from where they came from. They have a problem in social preparation causing high incidents of abuse specially on women and children.” Relova said.
CF-PWU Institute of Family Life and Children Studies aspire to create a structure group through building a pool of trainors to propagate information through the grassroots.
“This is the first batch of participants and we have 15 youth and 15 community leaders who learned from this workshop,” Relova said. “Information is very effective to resolve their problem by themselves and if the community is aware, specially the children, they will be more confident to report cases of abuse.”
Assistant Secretary Catherine Jonne T. Licudine-Dalen, of the Presidential Communication and Operations Office (PCOO) was the resource speaker.
She discussed in the workshop equality of the genders with the primary view that men and women should receive equal treatment, and should not be discriminated based on gender including the merits of Republic Act No. 9710 (RA 9710) the Magna Carta for Women.

In the ensuing open forum, Asec Dalen and News and Information Bureau (NIB) Director Danilo S. Jamora discussed and answered queries from the participants. (PNA)

ANG BUWIS AY PARA SA KAGALINGANG PANGLIPUNAN AT PAGPAPAUNLAD NG PAMAYANAN

SAN PABLO CITY - Tiniyakni Dr. Nerissa Cruz-Agraam, hepeng Revenue District No. 55 na may kapamahalaan sa koleksyon ng buwis sa mga munisipyo at lunsod na bumubuong 3rd and 4th Congressional District, liban sa bayang kabiserang Santa Cruz, na ang anomang buwis na natitipon  ay  napapabalik din sa mga mamamayan sa pamamagitan ng mga paglilingkod ng pamahalaan para sa kagalingan ng mga mamamayan, sapagka’t malinaw ang sinasabing Local Government Code of 1991 o Batas Republika Bilang 7160, na ang 20 porsyento nito ay mapapapunta sa mga yunit ng pamahalaang lokal, para matustusan ang mga palatuntunang pangkaunlaran ng mga munisipyo at lunsod.

Nakatadhana sa Batas Republika Bilang 9337 naang 20 porsyentong  “incremental VAT collection” ay  dapat gamitin ng yunit ng pamahalaang lokal sa mga sumusunod lamang: pagpapaunlad ng sistemang edukasyon sa elementarya at sekondarya; health insurance premium,  pangangalagang kapaligiran; at paggamit ng mga makabagong paraan ng pagsasaka.

Ipinapayorin ni Agraam na kung may mga katanungan tungkol sa kanilang ilalahad na buwis sa kita o income tax return, nasila ay malayang makakapagtanong sa kanilang tanggapan na nariritosa BIR Building sa Barangay San Nicolas, lunsod na ito, o  sa pinakamalapit na tanggapanng Collection Agent ng Bureau of Internal Revenue nakaraniwang na sa mga municipal hall ditosa 3rd and 4th District nasakop ng hurisdiksyonng Revenue District Office No. 55, BIR-Region 9. 


Ipinaaalaala ni Agraam na ang huling araw para sa paglalahadng income tax return nawala ng multa para sa kinita sa Taong 2014 ay sa Abril 15, 2015 na araw ng Miyerkoles. (Ruben E. Taningco)

SM City San Pablo Gives Joy to Sityo Baloc Kids

San Pablo City-- SM City San Pablo recently turn over 188 toy bears to the pupils of Baloc Annex of StoNiño  Elementary School.  The campaign dubbed as “Bears of Joy,” where shoppers get a chance to adopt teddy bears for just P100 then these “Bears of Joy” will be donated to charitable institutions across the country. Mall shoppers were able to participate in the program where for  P200 buys two teddy bears, one to keep and one to be given to selected beneficiaries of the program.

This project aims to promote the value of sharing and giving and to remind mallgoers that they too have a responsibility towards their immediate community. With the assistance of City CouncilorMonica Karla C.Adajar, SM City San Pablo under the leadership of Mall Manager Gabriel Timothy D. Exconde were able to locate SityoBaloc, a rural community adjacent to the Sanitary Landfill and Material Recovery Facilties of the City Government of San Pablo, as the chosen beneficiary Baloc Annex of Santo Niño Elementary School headed by School Principal Karen Prescila have 180 pupils. Some of the kids there go to school barefooted and have not owned or played a toy bear. It was indeed a moving experience to see smiles in the faces of these children.


Bears of Joy is one of the many SM Cares program of SM Supermalls, and SM City San Pablo is very fortunate to be part of the community that celebrates giving and sharing. (Niña Pasco Wong)

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online