March 1, 2008

BAGONG DIRECTOR NG SAN PABLO CITY WATER DISTRICT
SPCWD DIRECTOR AMANTE – Nasa larawan si G. Eleuterio Amante ng Barangay San Juan, San Pablo City, habang nanunumpa sa katungkulan kay Mayor Vicente B. Amante bilang bagong talagang director ng San Pablo City Water District.(7LPC/Sandy Belarmino)

JELLYFISHES HAVE ECONOMIC IMPORTANCE

Enjoy Science
Compiled by Ruben E. Taningco
Jellyfishes, which according to Prof. Rodrigo A. Camacho of the Biodeversity Center for Research and Conservation of Palawan State University in Puerto Princesa, is regarded as pests by the fishermen because it clogged their nets and fish corals, was observed that it have economic, medicinal, and ecological importance.

Prof. Camacho added that based on his research, Jellyfish which is known among the Coyunon and Tagbanua in Palawan as “labong-labong,” is called “dikya” by the Tagalog, and “salabay” in Ilongo and Cebuano. And readers would probably recall that “dikya” was once blamed as culprit that caused a series of brownout in Central Luzon.

In the study made by Camacho, it was noted that processed jellyfish harvested at Malampaya Sound are being exported to Hong Kong, and seven coastal barangays are being benefited by this industry of gathering and processing jellyfish.

At present, Prof. Rodrigo A. Camacho Jr. is conducting a study aimed to identify the species of jellyfish harvested and its fishing grounds, determine the conservation strategies of concerned authorities on jellyfish havesting, analyze the ecological relationship between juveniles of small pelagic fishes to medusa stage of jellyfish, document the harvesting and processing of jellyfish, determine its economic importance and medicinal value to fisherfolk, and determine the quantity of processed dried exported to other countries.

Jellyfishes are processed not less than two hours after collecting them from the water to prevent spoilage. The water content of the jellyfish is removed using alum and salt. Sixty kilograms of fresh jellyfish are soaked in brine solution (3 kg of alum and 37 kg of salt in 100 liters of water) and left in the canvas/concrete tank for four to five days. The salted jellyfishes are then transferred to another tank/container with a fresh mixture of salt and smaller amount of alum for three consecutive times before draining them. Soda is added to the brine solution during the final curing of jellyfish. They are then piled, left to dry on a draining rack at room temperature for two to three days, and turned upside down several times to drain the excess water. (PCAMRD Release)

MAGTANIM TAYO NG PUNO

TANING KO
Ni Ruben E. Taningco

Bagama’t pagpapatanim ng mga puno ay hindi opisyal na gampanin ng isang mambabatas, sapagka’t ito ay pananagutan ng sangay ng tagapagpaganap, ay kapuri-puri ang pagsasakit ni Congresswoman Ma. Evita R. Aragon na makipagtulungan sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng malawakang palatuntunan ng pagtatanim ng mga punong namumunga, tulad ng rambutan, mangga, tsiko, langka, at iba pang orchard plant na ang naaaning bunga ay mataas ang halaga sa pamilihan.

Ang pamamahagi ng mga pananim ay sa tulong ng mga sangguniang barangay sa kanyang distrito, sa pasubaling may gagabay sa magtatanim na may kamalayan sa tamang pagtatanim ng puno, at pangangasiwa sa pataniman upang makatiyak na ang ipinamamahaging mga puno ay pakikinabangan pagdating ng takdang panahon.

Kami ay naniniwala na ang palatuntunang ito ay isang palatuntunang unti-unting magtatayo ng bantayog para kay Congresswoman Ivy Arago sa puso ng mga mamamayan ng kanyang distrito, lalo na yaong mga nasa kanayunan.

Aming nagugunita ang isang kaisipan ng mga Intsik na napasama sa talaan ni Confucious, na ang isang tao para umano maalaala sa isang panahon ay magsulat ng aklat, subali’t kung nais maalaala sa loob ng mahabang panahon, ay magpatanim ng mga puno, kaya pagkalipas ng lima hanggang anim na taon mula ngayon, ang bawa’t punong namumunga ay magsisilbing tagapagpaalaala ng malasakit ni Congresswoman Ivy Arago para sa katatagan ng kinabukasan ng kabuhayan at kapaligiran.

Sabagay, nalalaman na ng marami, na ang apelyedong Arago ay kasingkahulugan na ng mataas na lahing rambutan, sapagka’t isang tiyuhing buo ni Atty. Hizon A. Arago, ay kinilalang “Rambutan King ng Pilipinas” dahil sa pagkapagpaunlad ng mga lahi ng rambutan na matatag sa kalalagayan ng mga pataniman sa bansa, na masagang napag-aanihan ng matatamis na bunga na umaako ng mataas na halaga sa pamilihan. Kaya ang pagpapatanim ng puno ni Kongresista Ivy Arago ay maituturing na pagtutuloy ng isang maganda at makabuluhang tradisyon. Ang tayo ay magtanim ng mga puno.

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online