July 16, 2008

TUNAY NA KALALAGAYAN NG LUNSOD, INILARAWAN NI MAYOR VIC AMANTE (SOCA : State Of the City Address)

Sa state-of-the-city address na binigkas ni Alkalde Vicente B. Amante noong Lunes ng umaga, sa flag ceremony sa City Hall bilang pormal na pag-uulat sa tunay na kalalagaylan ng Lunsod ng San Pablo matapos ang unang taon ng kanyang ika-limang termino bilang punonglunsod, ay ipinaaabot niya ang mataas na pagpapahalaga at pasasalamat sa Sangguniang Panglunsod sa pangunguna ni Vice Mayor Frederick Martin A. Ilagan bilang pagtanggap sa katotohanang ang lahat ng hiniling niyang pagtibaying kautusang lunsod ay napagtitibay, na ang tuwiran namang nakikinabang dito ay ang nakararami sa mamamayan ng lunsod, na dito ay kasama na ang mga kawani ng pangasiwaang lunsod na simula sa Buwan ng Hulyo ay pinagkalooban ng taas ng sahod na katumbas ng 10 porsyento ng kanilang taunang kita, at ang pagpapatibay sa paglalaan ng sapat na pondo upang maipatupad ang mga palatuntunang pangkalusugan at panglipunan na ang tuwirang makikinabang ay ang mga mahihirap na kagawad ng lipunang lunsod.l

Nagunita ni Alkalde Vic Amante na ng itatag ang Dalubhasaan ng Lunsod ng San Pablo (DLSP) ay umako ng maraming pagbatikos ang kanyang pangasiwaan noon, isang dekada na ang nakalilipas, subalit pinatotohanan ng panahon na tama ang kaniyang disisyon noong sapagka’t ito ay nakatulong upang ang maraming anak mahirap, hindi lamang dito sa Lunsod ng San Pablo, kundi maging sa mga kanugnog na munisipyo tulad ng Alaminos, Rizal, at Tiaong, ay nagabayang taluntunin ang tama at matuwid na daan ng buhay.

Sa ganoong kadahilanan, sa kabila ng mga batikos na kanyang tinamo, at patuloy na tinatamo, ay ipagpapatuloy niya ang pagpapatapos sa Proposed San Pablo City General Hospital sa katabing lote ng kampus ng DLSP sa Barangay San Jose sapagka’t sa ilalim ng kasalukuyang kalalagayan ng kabuhayang pambansa, ay natitiyak niyang sa mga susunod na araw ay lalong magiging kawaawa ang mga mahihirap na magkakasakit, kaya kito ay dapat na pinaghahandaan, upang walang taga-Lunsod ng San Pablo ang mamamatay na hindi napagsikapang malapatan ng lunas sa isang makabagong ospital.

Side comment ni City Administrator Loreto S. Amante, “ayaw ni Tatay sa titik sa awit na Mona Liza na they just lie there, and they just die there.”

Nabanggit din ni Mayor Vic Amante na sisikapin niyang sa susunod na chool year ay mayroon ng sarili*-+ng campus ang San Pablo City Science High School, sapagka’t ito ay nasa isang pahiram na lugar pa lamang, gayon pa man, ang mga mag-aaral sa nabanggit na mataas na paaralan na binuksan noonnyo 2005, ay nagsisipagwagi na sa iba’t ibang kompetisyon at paligsahan sa mga araling akademiko, hanggang sa mga antas na pangrehiyon, at katunayan nito, maging ang Most Outstanding High School Teacher ng Emerald Lions sa taung panuruang ito ay isang guro doon.

Sapagka’t may umiiral na palatuntunan ang Tanggapan ng Pangulo, at ang Depar;tment of the Interior and Local Government, at maging ang National Economic and Development Authority (NEDA), na ang mga pinunong tagapagpaganap ng mga yunit ng pamahalaang local o local government official ay maglakbay sa loob at labas ng bansa para makapagmasid upang mapalawak ang kanilang pananaw sa pangangasiwa at pagbalangkas ng mga planong pangkaunlaran, nabanggit ni Mayor Amante na napapanahon ng pairalin ang free enterprise or competition, tulad ng pakitang halimbawa ng Singapore, ng Hong Kong, ng Busan City sa Korea, at maging sa mga Lunsod ng Naga, Cebu, Cagayan de Oro, at Davao ditto sa Pilipinas, sapagka’t kalakaran na sa masiglang kompetitisyon ng mga negosyante ay ang mga mamimili o ang mga tagatangkilik ang nakikinabang, kaya hinihiling niya sa Sangguniang Panglunsod na sana ay gawaing investment-friendly ang proseso ng kanilang pagpapatibay sa mga humihiling na makapamuhunan at makapagnegosyo sa lunsod na ito, sapagka’t dapat na isaalang-alang ang kagalingan ng kabuuan ng mga mamamayan ng lunsod.

Sa ilang pagkakataon sa kanyang pananalita, ay pinahalagahan ni Mayor Amante si Congresswoman Ma. Evita R. Arago sa mga tulong na ipinagkakaloob nito sa pangasiwaang lunsod, tulad ng pagsasaayos at pagpapaunlad ng kahabaan ng mga national highway, upang ang tricycle ay magkaroon ng sariling lane o ligtas na daanan, at sa pagtulung upang ang Kalihim ng Agrikultura ay magkaloob ng pondong hindi kukulangin sa P20-milyon na isusuporta sa mga magsasaka sa lunsod, tulad ng pagkakaloob ng binhi, at abono para sa mga magtatanim ng gulay at iba pang halaman, at sa pagsubaylbay sa kalusugan ng mga inaalagaang hayop ng mga magsasaka sa lunsod. (Ben Taningco)

July 15, 2008

PALATUNTUNANG PANGKALUSUGAN NI MAYOR MAGAMPON


ALAMINOS, Laguna – Nanawagan si Mayor Eladio M. Magampon sa mga punong barangay na paalalahanan ang kanilang mga pinangungunahang mamamayan na sa darating na Linggo, Agosto 3, 2008, ay may 20 manggagamot, at ganoon ding bilang ng dentista na magsasagawa ng medical and dental mission sa bayang ito, na gaganapin sa Municipal Covered Court sa likuran ng municipal hall.simula sa ganap na ika-8:00 ng umaga. Ginawa ng punumbayan ang pahayag bilang tagapagsalita sa flag ceremony noong Lunes ng umaga.

Dating isang rural health doctor, ipinaaalaala ni Mayor Magampon na may sapat na angkop na gamot na ipamamahagi sa nabanggit na medical mission na ipagkakaloob na walang bayad, na batay sa kanyang pakikipagtalastasan sa tagapagtaguyod ng medical and dental mission, ay dapat na umabot sa 1,500 may karamdaman ang handang paglingkuran ng palatuntunan.Ang mga may kaanak na dumaraing na sila ay may katarata, ay pinapayuhang makipagkita kay Mayor Magampon para sila ay maituloy sa Nagcarlan District Hospital kung saan sa darating araw ng Huwebes, Hulyo 24, 2008 ay may isasagawang screening, upang ang mga dapat operahin ay ooperahin sa susunod na mga araw ng Biyernes at Sabado, Hulyo 25 at 26, 2008 bilang isang proyektong itinataguyod ng Tanggapan ni Congresswoman Ma. Evita R. Arago.Ang mga may anak na may pilas sa labi (bingot) o suliranin sa ngalangala (cleft palates) na makipagkita sa kanya upang ang mga batang nagtataglay ng ganitong kapansanan ay kanyang masuri para mairekomenda sa isang organisasyon sa paglilingkod na handing magtaguyod na sila ay maipaopera.


Mahalagang ang isang batang may bingot ay maipaopera habang bata pa, sapagka’t ito ay isang paraan upang sila ay lumaking may tiwala sa sarili bilang kagawad ng lipunan, maisaayos ang pagsasalita, at mapaunlad ang kaniyang personalidad paalaala ni Mayor Magampon. (Ben Taningco)

July 14, 2008

LLDA MAY KAPANGYARIHANG MAGSAGAWA NG DEMOLISYON


SAN PABLO CITY – May kagalakang ibinalita ni General Manager Edgardo C. Manda na ang kapasiyahan ng Manila Regional Trial Court na nagbibigay ng kapangyarihan ang Laguna Lake Development Authority (LLDA) na maipagiba ang mga fishpen na itinayong walang kapahintulutan, o pag-aari ng mga operator na hindi nagsisipagbayad ang karampatang kaupahan para sila ay makapagkultura ng isda sa Laguna de Bay, ay kinatigan ng Court of Appeals sa pamamagitan ng isang kapasiyahang inihanda ni Justice Magdangal de Leon.

Magugunitang ang LLDA ay ipinagsumbong sa hukuman ng Federation of Fishpens and Fishcages Operators Association of Laguna de Bay, Inc. upang pigilin ang LLDA na ipagiba ang mga palaisdaang hindi naipagbabayad ng kaupahan o rental, sa katuwirang ang sinisingil na P6,000-bawa’t ektarya bawa’t taon ay walang kapahintulutan ng Pangulo ng Bansa. Paninindigang pinawalang kabuluhan ng hukuman sa ilalim ng kaisipang ito ay bahagi ng kapangyarihang ipinagkakaloob sa LLDA ng mga umiiral na batas.

Bunga ng kapasiyahan ng Hukuman sa Paghahabol, ang LLDA ay nabibigyan ng pagkakataong maisaayos ang sistema ng palaisdaan sa Laguna de Bay, upang ang lawa ay malinis at mailigtas sa ganap na pagkamatay, pahayag pa ni Manda, ng siya ay makapanayam ng pahayagang ito, matapos na maging tagapanayam sa isang pulong-pagsasanay ng mga bumubuo ng Federation of Fisheries and Acquatic Resources Management Councils sa lunsod na ito noong isang araw ng Biyernes. (Ben Taningco)

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online