February 13, 2009

Republic Act No. 9003 (Ecological Solid Waste Management Act of 2000)


Iniuutos ng Republic Act No. 9003 (Ecological Solid Waste Management Act of 2000) at ng City Ordinance No. 2003-15 ang pagbubukod-bukod ng basura sang-ayon sa kalalagayan nito, akay ng layuning maayos na mapangasiwaan ang koleksyon at pagtatapon ng basura mula sa mga tahanan, at mapangalagaang malinis ang kapaligiran. (CIO Photo)

No comments:

Post a Comment

Sign Up Now!!!!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Disqus for Balitang San Pablo : Online